Bài giảng Hóa học Lớp 9 - Tiết 38, Bài 30: Silic. Công nghệ silicat

Bài giảng Hóa học Lớp 9 - Tiết 38, Bài 30: Silic. Công nghệ silicat

II/ Silic đioxit. (SiO2)

SiO2 là oxit axit: tác dụng với dd kiềm, với oxit bazơ tạo ra muối silicat ở nhiệt độ cao.

1.Tác dụng với kiềm:

SiO2 + NaOH

Na2SiO3 + H2O

2.Tác dụng với oxit bazơ.

SiO2 + CaO

CaSiO3

3.SiO2 không tác dụng với nước.

 

ppt 28 trang hapham91 3200
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Hóa học Lớp 9 - Tiết 38, Bài 30: Silic. Công nghệ silicat", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
silic - c«ng nghiÖp silicatTiÕt 38Em hãy cho biết trạng thái tự nhiên của silic?I/Silic.Trong tự nhiên Silic không tồn tại ở dạng đơn chất mà chỉ ở dạng hợp chất: trong cát trắng, đất sét (cao lanh)1.Trạng thái thiên nhiênsilic - c«ng nghiÖp silicatTiết 37 	 BÀI 17 : SILIC VÀ HỢP CHẤT CỦA SILIC A. SilicI. Tính chất vật líSilic TINH THỂSilic VÔ ĐỊNH HÌNH 2.Tính chấta)Tính chất vật lí. b)Tính chất hoá học.Tiết 38 – Bài 30silic - c«ng nghiÖp silicatSilic có t/c vật lý gì ? Cã nh÷ng øng dông g× ? 	 BÀI 17 : SILIC VÀ HỢP CHẤT CỦA SILIC III. Trạng thái tự nhiênCÁTCAO LANHTHẠCH ANHTHẠCH ANHSilic có tồn tại trong tự nhiên ở dạng đơn chất ?? 	 BÀI 17 : SILIC VÀ HỢP CHẤT CỦA SILIC MICATHẠCH ANHIII. Trạng thái tự nhiên 	 BÀI 17 : SILIC VÀ HỢP CHẤT CỦA SILIC IV. Ứng dụngPin mặt trời 	 BÀI 17 : SILIC VÀ HỢP CHẤT CỦA SILIC IV. Ứng dụngMạch điện tửBộ chỉnh lưuTế bào quang điệnBộ khuếch đạiII/ Silic đioxit. (SiO2)SiO2 là oxit axit: tác dụng với dd kiềm, với oxit bazơ tạo ra muối silicat ở nhiệt độ cao.1.Tác dụng với kiềm:SiO2 + NaOH Na2SiO3 + H2Ot0(Natri silicat)22.Tác dụng với oxit bazơ.SiO2 + CaOt0CaSiO3(Canxi silicat)3.SiO2 không tác dụng với nước.III/ Sơ lược về công nghiệp silicatThuỷ tinhĐồ gốm, sứXi măngThảo luận nhóm hoàn thành vào nội dung sau:Nhóm 1Sản xuất đồ gốm, sứ1.Nguyên liệu chính:2.Các công đoạn chính:3. Sản phẩm:4.Cơ sở sản xuất:Nhóm 2Sản xuất xi măngNhóm 3, 4Sản xuất thuỷ tinhLàng gốm, sứ Hải DươngGạch chịu lửaSứBác Hồ thăm nhà máy gốm sứ Hải Dương1.Sản xuất gốm, sứ.Phân loạiGạch và ngóiGạch chịu lửaSành, sứ và men.Gạch và ngóiGạch chịu lửaĐồ sứ, sành1.Sản xuất gốm, sứ.§Êt sÐt, thạch anh, fenpatKhèi dÎoNhµo víi H2OT¹o h×nh, sÊy kh«C¸c ®å vËt Nung ë nhiÖt ®é cao§å gèmCác công đoạn chính:Minh hoạ lò quay sản xuất clanhkeĐất sét, đá vôi, cát...Khí thảiChất đốtClanhkeNhà máy xi măng Tam Điệp2.Sản xuất xi măng 2. Sản xuất xi măng §¸ v«i, ®Êt sÐtBïnNghiÒn nhá, trén víi c¸t vµ H2ONung ë 1400oC 1500oCClanhke r¾n §Ó nguéi,råi nghiÒn cïng víi chÊt phô giaXi m¨ngCác công đoạn chính:Thổi thuỷ tinh thế kỉ 9Dây cáp quang được làm từ thuỷ tinh thạch anhThuỷ tinh màu xanh ngọc có pha thêm Cr2O3Thuỷ tinh màu xanh nước biển có thêm CoO3.Sản xuất thuỷ tinhNÊu ch¶y ë 900 oCThñy tinh dÎoLµm nguéi tõ tõC¸c ®å vËtÐp, thæiHçn hîp: SiO2 , CaCO3 , Na2CO3Thñy tinh nh·o3.Sản xuất thuỷ tinhCác công đoạn chính: Hỗn hợp của CaCO3 và Na2CO3 là thành phần chính của thuỷ tinh thường.Xưởng gốm Bát Tràng Các cơ sở sản xuất:1. Đồ gốm, sứLàng gốm, sứ Hải Dương2.Xi măngNhà máy sản xuất xi măng Tân Phú Nhà máy sản xuất xi măng Hà Tiên Xi măng Sông Đà - Ialy Nhà máy xi măng Hoà Bình Nhà máy Xi măng Lam Thạch II Nhµ m¸y xi m¨ng Bót S¬n – Hµ NamSilic.Công Nghiệpsilicat1.Silic (Si):- Là chất rắn, màu xám, dẫn điện, nhiệt (kém) Si là phi kim HĐHH yếu:+Tác dụng với Oxi ở nhiệt độ cao -> silic đioxit:2.Silic đioxit (SiO2)- Là oxit axit: tác dụng với kiềm, với oxit bazơ, với muôí cacbonat -> Muối silicat.3.Công nghiệp silicat:Sản xuất gốm, sứSản xuất thuỷ tinhSản xuất xi măng

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_hoa_hoc_lop_9_tiet_38_bai_30_silic_con_nghe_silica.ppt