Bài giảng Hóa học Lớp 9 - Tiết 45, Bài 36: Metan

Bài giảng Hóa học Lớp 9 - Tiết 45, Bài 36: Metan

Clo có thể thế hết các ng tử H trong phân tử Mê tan

CH4 + Cl2 CH3Cl + HCl

CH3Cl + Cl2 CH2Cl2 + HCl

CH2Cl2 + Cl2 CHCl3 + HCl

CHCl3 + Cl2 CCl4 + HCl

 

ppt 37 trang hapham91 8350
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Hóa học Lớp 9 - Tiết 45, Bài 36: Metan", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHÀO MỪNG CÁC EM THAM GIA HỌC TRỰC TUYẾNMÔN HÓA HỌC 9 Viết công thức cấu tạo của các chất có công thức sau CH4, CH3Cl, CH4OCH4CHHHHCH3ClCClHHHCH4OCOHHHHCCHHHOHHHCCHHOHHHHCH4KiỂM TRA MiỆNGCâu1:Câu 2Dãy chất nào sau đây đều là hidrocacbon	 CH4, C2H6, NaHCO3 , C2H6O 	 C6H5ONa, C2H4Br2, HNO3, C6H6	 CH4, C2H4, C2H2, C6H6	 CH3NO2, CH3Br, CH4, C2H6ABCD ĐÁP ÁN CH4, C2H4, C2H2, C6H6CTiết 45-Bài 36MetanCông thức phân tử:CH4Phân tử khối:16Bài 36Metan1. Trạng thái tự nhiên TRẠNG THÁI TỰ NHIÊN, TÍNH CHẤT VẬT LÍIBài 36: METAN (CH4 = 16)1. Trạng thái tự nhiên TRẠNG THÁI TỰ NHIÊN, TÍNH CHẤT VẬT LÍITrong tự nhiên, khí metan có nhiều trong các mỏ khí, mỏ dầu, mỏ than, khí bùn ao, khí biogaz .Bài 36: METAN (CH4 = 16)Metan là chất khí, không màu, không mùi, ít tan trong nước, nhẹ hơn không khí. 2. Tính chất vật lí1. Trạng thái tự nhiên TRẠNG THÁI TỰ NHIÊN, TÍNH CHẤT VẬT LÍIBài 36: METAN (CH4 = 16) CẤU TẠO PHÂN TỬII2. Tính chất vật lí1. Trạng thái tự nhiên TRẠNG THÁI TỰ NHIÊN, TÍNH CHẤT VẬT LÍIBài 36: METAN (CH4 = 16) CẤU TẠO PHÂN TỬIICông thức cấu tạoCHHHHTrong phân tử metan có liên kết đơn C - H.Mô hình phân tửbốnDạng rỗngDạng đặcBài 36: METAN (CH4 = 16) TÍNH CHẤT HÓA HỌCIII2. Tính chất vật lí1. Trạng thái tự nhiên TRẠNG THÁI TỰ NHIÊN, TÍNH CHẤT VẬT LÍI CẤU TẠO PHÂN TỬIIBài 36: METAN (CH4 = 16)Liệu metan có phản ứng với khí oxi hay không?Bài 36: METAN (CH4 = 16)THÍ NGHIỆMBài 36: METAN (CH4 = 16)Khí metanNước vôi trongBài 36: METAN (CH4 = 16)b. Phương trình hóa học.a. Thí nghiệm (SGK).1. Tác dụng với oxi TÍNH CHẤT HÓA HỌCIII1VCH4 : 2VO2 tạo hỗn hợp nổ Bài 36: METAN (CH4 = 16)2 2 HÌNH ẢNH MỘT SỐ VỤ NỔ MỎ THANNổ mỏ than ở Quý Châu, Trung Quốc (17/12/2019) làm 14 người chết.Nổ mỏ than ở Quảng Ninh (18/5/2019) làm 2 người chết, 3 người bị thươngBIỆN PHÁP LÀM GIẢM TAI NẠNLiệu metan có phản ứng với chất nào khác?Bài 36: METAN (CH4 = 16)THÍ NGHIỆMBài 36: METAN (CH4 = 16)Hỗn hợpCH4 và Cl2Ánh sángNướcQuì tímCHHHHb. Phương trình hóa học.a. Thí nghiệm (SGK).2. Tác dụng với clo TÍNH CHẤT HÓA HỌCIII+ClClÁnh sángCHHHH+ClClÁnh sángViết gọn: Không màuVàng lụcKhông màu(metyl clorua)(Phản ứng thế Clo)HClBài 36: METAN (CH4 = 16)b. Phương trình hóa học.a. Thí nghiệm (SGK).2. Tác dụng với clo TÍNH CHẤT HÓA HỌCIIIÁnh sáng(Phản ứng thế Clo)Bài 36: METAN (CH4 = 16)Clo có thể thế hết các ng tử H trong phân tử Mê tanCH4 + Cl2 CH3Cl + HClÁnh sángMetyl cloruaCH3Cl + Cl2 CH2Cl2 + HClÁnh sángMetylen cloruaCH2Cl2 + Cl2 CHCl3 + HCl Ánh sángClorofomCHCl3 + Cl2 CCl4 + HCl Ánh sáng Cacbon tetraclorua TÍNH CHẤT HÓA HỌCIII TRẠNG THÁI TỰ NHIÊN, TÍNH CHẤT VẬT LÍI CẤU TẠO PHÂN TỬII ỨNG DỤNG (Sgk)IVBài 36: METAN (CH4 = 16)LƯU Ý: (em có biết)Từ CH4 điều chế CF2Cl2là chất làm lạnh trong các máy lạnh,không mùi ,không độc nhưng lại phá hủy tầng ozonCH4 + 2O2 CO2 + 2H2O t0CH4 + Cl2 CH3Cl + HCl á.sángCH4 + Cl2 CH2Cl2 + H2ánh sángCH4 + Cl2 CH2 + 2HClánh sáng2CH4 + Cl2 2CH3Cl + H2ánh sángCH4 + Cl2 CH3Cl + HClánh sángABCDBÀI TẬP 1ĐúngSaiSaiSaiTrong các phương trình hoá học sau, phương trình hoá học nào viết đúng? Phương trình hoá học nào viết sai?Bài 36: METAN (CH4 = 16)BÀI 2Cho các khí: CH4, H2, Cl2, O2. Các cặp khí nào có thể tác dụng với nhau từng đôi một, viết phương trình phản ứng?CH4 + Cl2H2 + Cl2 H2 + O2CH4 + O2CH3Cl + HClCO2 + H2O HCl H2O22222Bài 36: METAN (CH4 = 16)BÀI TẬP 3 Một hỗn hợp khí gồm CO2 và CH4. Bằng cách nào để thu được metan tinh khiết trong các cách sau?Dẫn hỗn hợp qua nướcĐốt cháy hỗn hợp Dẫn hỗn hợp qua dung dịch H2SO4 đặcDẫn hỗn hợp qua dung dịch Ca(OH)2 dưChọn đáp án đúngABCD* Đối với bài học ở tiết học này: + Học bài, chú ý CTCT, TCHH và ứng dụng của metan. + Làm các bài tập 1,2,3,4 trong SGK / trang116. + Học nội dung bài học bằng bản đồ tư duy. * Đối với bài học ở tiết học tiếp theo: + Chuẩn bị trước bài Etilen. + Tìm hiểu xem etilen có CTPT, CTCT, TCHH và ứng dụng gì?:Hướng dẫn học bài, chuẩn bị bài tiếp theo:5) Đốt cháy 11,2 lít khí metan. Hãy tính thể tích khí oxi cần dùng và thể tích khí cacbonic tạo thành. Biết rằng thể tích các khí đo ở đktcnCH4 = 11,2/ 22,4 = 0,5 (mol)Đáp ánCH4 + 2O2 CO2 + 2H2Ot01mol2mol1mol0,5mol1mol0,5molVO2 = 1x 22,4 = 22,4(lít)VCO2 = 0.5 x 22,4 = 11,2(lít)

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_hoa_hoc_lop_9_tiet_45_bai_36_metan.ppt