Đề kiểm tra giữa học kỳ I môn Toán Lớp 9 - Mã đề 182 - Năm học 2020-2021 - Phòng GD & ĐT Đức Hòa

Đề kiểm tra giữa học kỳ I môn Toán Lớp 9 - Mã đề 182 - Năm học 2020-2021 - Phòng GD & ĐT Đức Hòa

I/ TRẮC NGHIỆM: (2 điểm)

Câu 1. x 2 có nghĩa khi

A. x 2 B. x 2 C. x 2 D. x 2

Câu 2. Giá trị của biểu thức sin 36 cos 54 0 0 bằng

A. 2 sin 360 B. 2 cos 540 C. 0 D. 1

Câu 3. Căn bậc hai số học của 121 là

A. 11 B. -11 C. 121 D. 11 và -11

Câu 4. Căn bậc hai của 25 là

A. 5 và -5 B. 5 C. 25 D. -5

Câu 5. Tam giác ABC vuông tại A có AB 6,AC 8. Khi đó sinB bằng

A. 4

5

B. 5

4

C. 4

3

D. 3

4

Câu 6. Tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH, hệ thức nào sau đây đúng?

A. AH CH.BC 2 B. AH BH.BC 2

C. AH BH.CH 2 D.

2 2 2

1 1 1

AH AB BC

Câu 7. Giá trị của x để x 8 2 là

A. x 8 B. x 64 C. x 8 D. x 8

Câu 8. Tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH = 120 và cạnh AC = 136 khi đó cạnh AB bằng

A. 240 B. 255 C. 225 D. 480

pdf 2 trang hapham91 2840
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra giữa học kỳ I môn Toán Lớp 9 - Mã đề 182 - Năm học 2020-2021 - Phòng GD & ĐT Đức Hòa", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 PHÒNG GD&ĐT ĐỨC HÒA ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ I NĂM HỌC 2020 – 2021 
 MÔN TOÁN – Lớp 9 
 Ngày thi: 17/11/2020 
 Thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
II/ TỰ LUẬN: (8 điểm) 
Câu 1.(1đ) Tìm điều kiện xác định của các căn thức sau: 
a/ b/ 
Câu 2.(2đ) Tính: 
a/ b/ 
2
2 5 5 
Câu 3.(2đ) 
Bài 1. Giải phương trình: 
Bài 2. Rút gọn biểu thức 
x 2 x 3x 9
P
x 9x 3 x 3
với x 0,x 9 
Bài 3. Chứng minh đẳng thức: 
2 1
. 1
1
a a a a
a
a a
 (với 0a ) 
Câu 4. (3đ ) 
Một buổi chiều, các tia nắng mặt trời tạo với mặt đất một góc và bóng của tượng đài trên mặt 
đất dài mét (hình minh họa). Em hãy tính chiều cao của tượng? (kết quả làm tròn đến hàng 
đơn vị). 
 2) Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH (H thuộc BC), biết AB = 6cm, AC = 8cm, 
BC = 10cm. 
a/ Tính độ dài AH. 
b/ Tính số đo BAH (kết quả làm tròn đến độ). 
c/ Vẽ AD là phân giác của góc CAH (D thuộc HC). Chứng minh rằng: HD.BC = DC.AB. 
 Hết .. 
x 3 4 2x 
A 18 32 2 50 
2
2x 3 5 
30o
17,32
A
30° 17,32m
B H
1) Long An là mảnh đất giàu truyền thống cách mạng. 
Lịch sử và truyền thống hào hùng đó được thể hiện qua 
nhiều khu di tích lịch sử trong đó có di tích lịch sử Ngã 
tư Đức Hòa. Nhiều năm qua, khu di tích được đầu tư, 
tôn tạo nhiều hạng mục, trong đó có tượng đài đồng chí 
Võ Văn Tần được đặt ngay trung tâm công viên mang 
tên ông. 
ĐỀ CHÍNH THỨC 
PHÒNG GD&ĐT ĐỨC HÒA ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ I NĂM HỌC 2020 – 2021 
 MÔN TOÁN – Lớp 9 
 Ngày thi: 17/11/2020 
 Thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề) 
 I/ TRẮC NGHIỆM: (2 điểm) 
Câu 1. x 2 có nghĩa khi 
 A. x 2 B. x 2 C. x 2 D. x 2 
Câu 2. Giá trị của biểu thức 0 0sin 36 cos54 bằng 
 A. 
02 sin 36 B. 02cos54 C. 0 D. 1 
Câu 3. Căn bậc hai số học của 121 là 
 A. 11 B. -11 C. 121 D. 11 và -11 
Câu 4. Căn bậc hai của 25 là 
 A. 5 và -5 B. 5 C. 25 D. -5 
Câu 5. Tam giác ABC vuông tại A có AB 6,AC 8 . Khi đó sinB bằng 
 A. 
4
5
 B. 
5
4
 C. 
4
3
 D. 
3
4
Câu 6. Tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH, hệ thức nào sau đây đúng? 
 A. 
2AH CH.BC B. 2AH BH.BC 
 C. 
2AH BH.CH D. 
2 2 2
1 1 1
AH AB BC
Câu 7. Giá trị của x để 2x 8 là 
 A. x 8 B. x 64 C. x 8 D. x 8 
Câu 8. Tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH = 120 và cạnh AC = 136 khi đó cạnh AB bằng 
 A. 240 B. 255 C. 225 D. 480 
Mã đề 182 

Tài liệu đính kèm:

  • pdfde_kiem_tra_giua_hoc_ky_i_mon_toan_lop_9_ma_de_182_nam_hoc_2.pdf