Tài liệu ôn tập và bài tập môn Toán Lớp 9 - Chuyên đề 9: Giải phương trình và bất phương trình có chưa biểu thức rút gọn - Doãn Thị Thanh Hương

Tài liệu ôn tập và bài tập môn Toán Lớp 9 - Chuyên đề 9: Giải phương trình và bất phương trình có chưa biểu thức rút gọn - Doãn Thị Thanh Hương

PHƯƠNG PHÁP

 Đề giải dạng toán này: Ta cần nắm vững kĩ năng giải một số phương trình, bất phương trình có chứa căn thức bậc 2; phương trình, bất phương trình có chứa ẩn ở mẫu; phương trình, bất phương trình có chứa dấu giá trị tuyệt đối. Các kiến thức này thầy sẽ hướng dẫn các em trong chuyên đề “CÁC DẠNG PHƯƠNG TRÌNH, BPT chương trình THCS”.

 Chú ý: Phải dựa vào điều kiện xác định của biểu thức rút gọn và điều kiện của phương trình (Bất phương trình) để kết luận nghiệm (tập hợp giá trị) x phù hợp.

BÀI TẬP VẬN DỤNG

* Loại bài tập dễ.

Bài 1: Cho biểu thức: P =

a/ Rút gọn P b/ Tìm các giá trị của x để P =

Bài 2: Cho biểu thức: P =

a/ Rút gọn P b/ Tìm các giá trị của x để P = c/ Chứng minh P

Bài 3: Cho biểu thức: P = với m > 0

a/ Rút gọn P b/ Tính x theo m để P = 0.

Bài 4: Cho biểu thức: P =

a/ Rút gọn P b/ Tìm a để P = 2

Bài 5: Cho biểu thức: P =

 

docx 3 trang hapham91 19412
Bạn đang xem tài liệu "Tài liệu ôn tập và bài tập môn Toán Lớp 9 - Chuyên đề 9: Giải phương trình và bất phương trình có chưa biểu thức rút gọn - Doãn Thị Thanh Hương", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHỦ ĐỀ 9: GIẢI PT & BPT CÓ CHỨA BIỂU THỨC RÚT GỌN.
Giáo viên: Doãn Thị Thanh Hương – 0988.163.160
PHƯƠNG PHÁP
	Đề giải dạng toán này: Ta cần nắm vững kĩ năng giải một số phương trình, bất phương trình có chứa căn thức bậc 2; phương trình, bất phương trình có chứa ẩn ở mẫu; phương trình, bất phương trình có chứa dấu giá trị tuyệt đối. Các kiến thức này thầy sẽ hướng dẫn các em trong chuyên đề “CÁC DẠNG PHƯƠNG TRÌNH, BPT chương trình THCS”.
	Chú ý: Phải dựa vào điều kiện xác định của biểu thức rút gọn và điều kiện của phương trình (Bất phương trình) để kết luận nghiệm (tập hợp giá trị) x phù hợp.
BÀI TẬP VẬN DỤNG
* Loại bài tập dễ.
Bài 1: Cho biểu thức: P = 
a/ Rút gọn P 	b/ Tìm các giá trị của x để P =
Bài 2: Cho biểu thức: P =
a/ Rút gọn P 	b/ Tìm các giá trị của x để P = 	c/ Chứng minh P
Bài 3: Cho biểu thức: P = với m > 0
a/ Rút gọn P 	b/ Tính x theo m để P = 0.
Bài 4: Cho biểu thức: P =
a/ Rút gọn P 	b/ Tìm a để P = 2 
Bài 5: Cho biểu thức: P = 
a/ Rút gọn P 	b) Với giá trị nào của a thì P = 7 
Bài 6: Cho biểu thức: P = 
a/ Rút gọn P 	b) Tìm các giá trị của a để P < 0 	c) Tìm các giá trị của a để P = -2
Bài 7: Cho biểu thức : P =
a/ Rút gọn P 	b) Chứng minh rằng P > 0 x 
Bài 8: Cho biểu thức: P =
a/ Rút gọn P 	b) Tìm giá trị của x để P = 20
Bài 9: Cho biểu thức : P =
a/ Rút gọn P 	b) Chứng minh P 
Bài 10: Cho biểu thức: 	
a/ Rút gọn P 	b/ Tìm giá trị của a để P < 1
Bài 11: Cho biểu thức: P =
 	a) Rút gọn P 	b) Tìm giá trị của x để P < 0
* Loại bài nâng cao.
Bài 12: Biểu thức với x > 0 và x ≠ 1
	a) Rút gọn P.	b) Tìm các giá trị của x để 
Bài 13: Cho biểu thức	 	với x > 0 và x ≠ 1
a) Rút gọn A và B	b) Tìm x để A = .B
Bài 14: Cho biểu thức	 	với x > 0 và x ≠ 1
a) Rút gọn A và B	b) Tìm x để 
Bài 15: Cho biểu thức	 	với x ≥ 0 và x ≠ 25
a) Rút gọn B	b) Tìm x để A = B.|x – 4|
Bài 16: Cho biểu thức 
a) Rút gọn biểu thức C.	b) Tính giá trị của x để 
Bài 17: Với x ≥ 0, x ≠ 9 cho hai biểu thức 
a) Rút gọn biểu thức B	b) Tìm các giá trị của x để B/A < -1/3

Tài liệu đính kèm:

  • docxtai_lieu_on_tap_va_bai_tap_mon_toan_lop_9_chuyen_de_9_giai_p.docx