Tài liệu ôn tập và bài tập môn Toán Lớp 9 - Chuyên đề 5: Tìm x để biểu thức rút gọn là số nguyên - Doãn Thị Thanh Hương

Tài liệu ôn tập và bài tập môn Toán Lớp 9 - Chuyên đề 5: Tìm x để biểu thức rút gọn là số nguyên - Doãn Thị Thanh Hương

I/ BTRG có dạng hoặc

LOẠI 1: Tìm để

Lập luận: Mẫu thức là Ư(a)

Liệt kê Ư(a)

Lập bảng: Mẫu thức bằng Ư(a) tìm ra

Chú ý: Giá trị tìm được phải thoả mãn điều kiệncủa biểu thứcrút gọn mới nhận.

VD: Cho Tìm nguyên để A nguyên.

ĐK: nên Ư(3)

-3 1 1 3

-2 -1 0 1

T/M T/M

LOẠI 2: Tìm để thường áp dụng với biểu thức rút gọn .

Phương pháp:

+ Xuất phát từ điều kiện rồi suy ra miền bị chặn của

+ Chọn các giá trị nguyên thuộc miền chặn rồi giải phương trình để tìm .

+ Kết luận giá trị thoả mãn.

VD1: Cho Tìm để .

ĐK: . Do đó mà

Với

Với

VD2: Cho Tìm để . ĐK:

Do đó mà .

Giải phương trình A = giá trị nguyên => Tìm được x

 

docx 3 trang hapham91 26781
Bạn đang xem tài liệu "Tài liệu ôn tập và bài tập môn Toán Lớp 9 - Chuyên đề 5: Tìm x để biểu thức rút gọn là số nguyên - Doãn Thị Thanh Hương", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHUYÊN ĐỀ 5: TÌM ĐỂ BIỂU THỨC RÚT GỌN LÀ SỐ NGUYÊN
Giáo viên: Doãn Thị Thanh Hương – 0988.163.160
I/ BTRG có dạng hoặc 
LOẠI 1: Tìm để 
Lập luận: Mẫu thức là Ư(a) 
Liệt kê Ư(a) 
Lập bảng: Mẫu thức bằng Ư(a) tìm ra 
Chú ý: Giá trị tìm được phải thoả mãn điều kiệncủa biểu thứcrút gọn mới nhận.
VD: Cho Tìm nguyên để A nguyên.
ĐK: nên Ư(3)
-3
1
1
3
-2
-1
0
1
T/M
T/M
LOẠI 2: Tìm để thường áp dụng với biểu thức rút gọn .
Phương pháp:
+ Xuất phát từ điều kiện rồi suy ra miền bị chặn của 
+ Chọn các giá trị nguyên thuộc miền chặn rồi giải phương trình để tìm .
+ Kết luận giá trị thoả mãn.
VD1: Cho Tìm để .
ĐK: . Do đó mà 
Với 
Với 
VD2: Cho Tìm để . ĐK: 
Do đó mà .
Giải phương trình A = giá trị nguyên => Tìm được x
II/ Biểu thức rút gọn có dạng 
Phương pháp tách phần nguyên:
+ Lấy tử chia cho mẫu được thương là số và dư số 
+ Ta có: 
	+ Việc tìm x để A nguyên quy về bài toán tìm x để nguyên như phần I)
VD1: Cho tìm để 
Ta có 
Với Ư(2) .
VD2: Cho Tìm để 
Ta có => 
Với 
BÀI TẬP VẬN DỤNG TÌM ĐỂ BIỂU THỨC RÚT GỌN LÀ SỐ NGUYÊN
Giáo viên: Doãn Thị Thanh Hương – 0988.163.160
Bài 1: Cho biểu thức 
a) Rút gọn biểu thức A.	b) Tìm x nguyên để A nguyên.
Bài 2: Cho biểu thức: 	
a/ Rút gọn P 	b/ Tìm a ∈ Z để P nguyên.
Bài 3: Cho biểu thức: P =
a/ Rút gọn P	b) Tìm những giá trị nguyên của a để P có giá trị nguyên
Bài 4: Cho biểu thức: A = 
1) Rút gọn A. 	2) Tìm x nguyên để A có giá trị nguyên.
Bài 5: Cho biểu thức: Q = , với x > 0 ; x 1.
a) Chứng minh rằng Q = 	b) Tìm số nguyên x lớn nhất để Q có giá trị nguyên.
Bài 6: Cho biểu thức: 
	a) Rút gọn A 	 	b) Tìm xÎ Z để biểu thức A nhận giá trị nguyên.
Bài 7. Cho biểu thức P = 
 	a) Rút gọn P . 	b) Tìm x để P là một số nguyên
Bài 8*: Cho biểu thức A = 	 Tìm tất cả các giá trị của x để đạt giá trị nguyên.

Tài liệu đính kèm:

  • docxtai_lieu_on_tap_va_bai_tap_mon_toan_lop_9_chuyen_de_5_tim_x.docx