Đề kiểm tra học kỳ II môn Toán Lớp 9 - Năm học 2013-2014 - Trường THCS Mỹ Tú

Đề kiểm tra học kỳ II môn Toán Lớp 9 - Năm học 2013-2014 - Trường THCS Mỹ Tú

I/ TRẮC NGHIỆM: (3 ĐIỂM)

Khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất: (Mỗi câu đúng được 0,25 điểm

** Hệ số b' của phương trình x2 + 8x - 9 = 0 là :

## 4

## -4

## -8

## 8

** Tổng hai nghiệm của phương trình: 2x2 + 5x - 3 = 0 là :

## -5/2

## 5/2

## -3/2

## 3/2

** Tích hai nghiệm của phương trình: x2 - 5x - 6 = 0 là :

## -6

## 6

## -5

## 5

 

doc 3 trang Hoàng Giang 03/06/2022 2050
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra học kỳ II môn Toán Lớp 9 - Năm học 2013-2014 - Trường THCS Mỹ Tú", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường THCS Mỹ Tú ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II - NĂM HỌC 2013-2014
Họ và tên : MÔN : TOÁN 9
Lớp: 9A/... THỜI GIAN : 90 PHÚT (Không kể phát đề)
Ngày KT / 
ĐIỂM
LỜI PHÊ
ĐỀ GÓC:
I/ TRẮC NGHIỆM: (3 ĐIỂM)
Khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất: (Mỗi câu đúng được 0,25 điểm
** Hệ số b' của phương trình x2 + 8x - 9 = 0 là :
## 4 	
## -4	
## -8	
## 8
** Tổng hai nghiệm của phương trình: 2x2 + 5x - 3 = 0 là :
## -5/2 	
## 5/2 
## -3/2 
## 3/2
** Tích hai nghiệm của phương trình: x2 - 5x - 6 = 0 là :
## -6 	
## 	6 
## 	-5 
## 	5
** Các hệ số a và c của phương trình bậc hai 2x2 + 3x - 5 = 0 lần lượt là:
## 	2 và -5	
## 	3 và -5	
## 	2 và 3	
## 	2 và 5
** Phương trình bậc hai x2 - 10x + 9 = 0 có biệt thức ' bằng :
## 16	
## 25	
## 9	
## 4
** Biệt thức ∆ của phương trình bậc hai x2 + 4x - 5 = 0 bằng:
## 36	
## 25	
## 16	
## 49
** Một nghiệm của phương trình x2 - 7x + 6 = 0 là :
## 6	
## -7	
## -1	
## -6
** Đường tròn tâm O, bán kính R = 2 có độ dài là : 
## 	
## 3 	
## 2	
## 4 
** Trong các câu sau đây câu nào là sai :
## Góc tạo bởi một tia tiếp tuyến và một dây cung đi qua tiếp điểm có số đo bằng số đo của cung bị chắn.
## Trong một đường tròn, mọi góc nội tiếp không quá 900 có số đo bằng nửa số đo của góc ở tâm cùng chắn một cung.
## Mọi góc nội tiếp chắn nửa đường tròn đều là góc vuông.
## Các góc nội tiếp cùng chắn một cung hoặc hai cung bằng nhau của một đường tròn thì bằng nhau.
** Trong một đường tròn, góc có số đo bằng nửa tổng số đo của hai cung bị chắn là:
## Góc có đỉnh ở bên trong đường tròn	
## Góc có đỉnh ở bên ngoài đường tròn	
## Góc ở tâm	
## Góc nội tiếp
** Góc nội tiếp chắn nửa đường tròn là :
## Góc vuông	
## Góc tù	
## Góc nhọn	
## Góc bẹt	
** Tứ giác ABCD nội tiếp, biết . Khi đó:
## 	
## 	
## 	
## 
II/ TỰ LUẬN: (7 ĐIỂM)
Câu 1: Giải các phương trình sau : (3 Điểm)
a) 2x2 + 6x = x2 + 11x – 6
b) 5x2 - x + 2 = 0 
c) x4 – 8x2 – 9 = 0
Câu 2: Không giải phương trình, dùng hệ thức Vi-ét, tính tổng và tích các nghiệm của phương trình: + 2x (1 Điểm)
Câu 3: Cho đường tròn (O;6cm) có AB là đường kính. S là một điểm ở bên ngoài đường tròn. Các đoạn thẳng SA, SB lần lượt cắt đường tròn tại M, N. Gọi H là giao điểm của BM và AN 
 (Yêu cầu vẽ hình trước khi chứng minh) (3 Điểm)
a/ Tính chu vi và diện tích của hình tròn trên. (Kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất)
b/ Chứng minh : Tứ giác SMHN nội tiếp.
c/ Chứng minh : SHAB
BÀI LÀM

Tài liệu đính kèm:

  • docde_kiem_tra_hoc_ky_ii_mon_toan_lop_9_nam_hoc_2013_2014_truon.doc