Đề ôn tập kiểm tra chương I môn Đại số Lớp 9 - Năm học 2012-2013

Đề ôn tập kiểm tra chương I môn Đại số Lớp 9 - Năm học 2012-2013

Bài 1 Tính :

a) b)

c) d)

Bài 2 Chứng minh rằng : (với )

Bài 3 Cho biểu thức :

a) Tìm điều kiện xác định của A

b) Rút gọn biểu thức A

c) Tìm để A có giá trị nguyên.

 

doc 2 trang hapham91 3010
Bạn đang xem tài liệu "Đề ôn tập kiểm tra chương I môn Đại số Lớp 9 - Năm học 2012-2013", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ÔN TẬP CHƯƠNG I ĐẠI SỐ 9 NĂM 2012 – 2013
ĐỀ 1
Tìm điều kiện xác định của các biểu thức sau:
	b) 	c) 
Tính :
	b) 
c) 	d) 
Rút gọn :
ĐỀ 2
Tính :
	b) 
c) 	d) 
Rút gọn :
A = 	với 
B = (x > 0 ; x1)
Cho biểu thức :	 với x ³ 0 và x ¹ 4 
Rút gọn biểu thức A	b) Tìm x để A > 1
ĐỀ 3
Tính :
	b) 
c) 	d) 
Chứng minh rằng : 	(với )
Cho biểu thức :	
Tìm điều kiện xác định của A
Rút gọn biểu thức A
Tìm để A có giá trị nguyên.
ĐỀ 4
Tính :
	b) 
c) 	d) 
Rút gọn :
	với 
	với 
Cho biểu thức :	
Tìm điều kiện xác định của biểu thức A
Rút gọn biểu thức A
Tìm x để A < –1.
Giải phương trình :
	b) 
ĐỀ 5
Tính :
	b) 
c) 	d) 
Rút gọn :	A = 
Giải phương trình :
	b) 
Tìm giá trị nhỏ nhất của :	
ĐỀ 6
Tính :
	b) 
c) 	d) 
Cho và . Tính : 
Giải phương trình :
	b) 
Tìm giá trị lớn nhất của : 

Tài liệu đính kèm:

  • docde_on_tap_kiem_tra_chuong_i_mon_dai_so_lop_9_nam_hoc_2012_20.doc