Bài giảng Hóa học Lớp 9 - Tiết 43, Bài 34: Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ

Bài giảng Hóa học Lớp 9 - Tiết 43, Bài 34: Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ

I. Khái niệm về hợp chất hữu cơ

1. Hợp chất hữu cơ có ở đâu ?

- Hợp chất hữu cơ có ở xung quanh chúng ta.

+ Có trong hầu hết các loại lương thực, thực phẩm;

+ Có trong các loại đồ dùng;

+ Trong cơ thể sinh vật;

+ Trong cơ thể người.

 

pptx 29 trang hapham91 3291
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Hóa học Lớp 9 - Tiết 43, Bài 34: Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG CÁC EM HỌC SINH KHỐI 9 THAM GIA HỌC TRỰC TUYẾNMÔN HÓA HỌC 9 * Hợp chất hữu cơ là gì ?* Metan, etilen, axetilen, benzen có cấu tạo phân tử và tính chất như thế nào ?* Dầu mỏ, khí thiên nhiên có thành phần và ứng dụng như thế nào ?* Nhiên liệu là gì? Sử dụng nhiên liệu như thế nào cho hiệu quả?CHƯƠNG 4 : HIĐROCACBON. NHIÊN LIỆU2CHẤTĐƠN CHẤTHỢP CHẤTKIM LOẠIPHI KIMHỢP CHẤT VÔ CƠHỢP CHẤT HỮU CƠOXITAXITBAZƠMUỐI??..............Tiết 43-BÀI 34: KHÁI NIỆM VỀ HỢP CHẤT HỮU CƠ VÀ HÓA HỌC HỮU CƠI. Khái niệm về hợp chất hữu cơ1. Hợp chất hữu cơ có ở đâu ?3BÀI 34: KHÁI NIỆM VỀ HỢP CHẤT HỮU CƠ VÀ HÓA HỌC HỮU CƠI. Khái niệm về hợp chất hữu cơ1. Hợp chất hữu cơ có ở đâu ?+ Có trong hầu hết các loại lương thực, thực phẩm;+ Có trong các loại đồ dùng;+ Trong cơ thể sinh vật;+ Trong cơ thể người.- Hợp chất hữu cơ có ở xung quanh chúng ta.I. Khái niệm về hợp chất hữu cơ1. Hợp chất hữu cơ có ở đâu?2. Hợp chất hữu cơ là gì? Ta quan sát thí nghiệm để tìm ra thành phần của hợp chất hữu cơ.BÀI 34: KHÁI NIỆM VỀ HỢP CHẤT HỮU CƠ VÀ HÓA HỌC HỮU CƠBôngNước vôi trong bị vẩn đục.Hãy dự đoán khí trong ống nghiệm là khí nào?I. Khái niệm về hợp chất hữu cơ1. Hợp chất hữu cơ có ở đâu?2. Hợp chất hữu cơ là gì? Hiện tượng: Nước vôi trong vẩn đụcPTHH: CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O=> Khi bông cháy tạo ra khí CO2Hợp chất hữu cơ là hợp chất của cacbonBÀI 34: KHÁI NIỆM VỀ HỢP CHẤT HỮU CƠ VÀ HÓA HỌC HỮU CƠTượng tự, đốt cháy các hợp chất hữu cơ khác như cồn, nến, dầu hỏa,... đều tạo ra khí CO2(Trừ một số hợp chất như CO, CO2, H2CO3, các muối cacbonat kim loại,...) Có phải mọi hợp chất chứa cacbon đều là hợp chất hữu cơ ?I. Khái niệm về hợp chất hữu cơ1. Hợp chất hữu cơ có ở đâu?2. Hợp chất hữu cơ là gì?Hợp chất hữu cơ là hợp chất của cacbon (trừ một số hợp chất như CO, CO2, H2CO3, các muối cacbonat kim loại,...BÀI 34: KHÁI NIỆM VỀ HỢP CHẤT HỮU CƠ VÀ HÓA HỌC HỮU CƠBài tập 1. Cho các chất sau: C2H6, CaCO3, CH4, CO, C2H6O, KCl, CH3NO2, NaHCO3, C2H3O2Na, CCl4, H2CO3, CO2. Chất nào là hợp chất hữu cơ, chất nào là hợp chất vô cơ ?I. Khái niệm về hợp chất hữu cơ1. Hợp chất hữu cơ có ở đâu?2. Hợp chất hữu cơ là gì?Hợp chất hữu cơ là hợp chất của cacbon (trừ một số hợp chất như CO, CO2, H2CO3, các muối cacbonat kim loại,...)BÀI 34: KHÁI NIỆM VỀ HỢP CHẤT HỮU CƠ VÀ HÓA HỌC HỮU CƠHỢP CHẤT HỮU CƠHỢP CHẤT VÔ CƠC2H6 CaCO3CH4COC2H6OKClCH3NO2NaHCO3C2H3O2NaH2CO3CCl4 CO2Bài tập1. Cho các chất sau: C2H6, CaCO3, CH4, CO, C2H6O, KCl, CH3NO2, NaHCO3, C2H3O2Na, CCl4, H2CO3, CO2. Chất nào là hợp chất hữu cơ, chất nào là hợp chất vô cơ ?I. Khái niệm về hợp chất hữu cơ1. Hợp chất hữu cơ có ở đâu?2. Hợp chất hữu cơ là gì?3. Các hợp chất hữu cơ được phân loại như thế nào?CH3Cl, C2H6O, C2H5NO2... CH4, C2H4, C2H2, .....BÀI 34: KHÁI NIỆM VỀ HỢP CHẤT HỮU CƠ VÀ HÓA HỌC HỮU CƠEm hãy nhận xét về thành phần phân tử của 2 nhóm ?I. Khái niệm về hợp chất hữu cơ1. Hợp chất hữu cơ có ở đâu?2. Hợp chất hữu cơ là gì?3. Các hợp chất hữu cơ được phân loại như thế nào?HỢP CHẤT HỮU CƠDẪN XUẤT CỦA HIĐROCACBONNgoài C và H, trong phân tử còn có nguyên tố khác như O, N, Cl,..Ví dụ: CH3Cl, C2H6O, C2H5NO2...HIĐROCACBONPhân tử chỉ có hai nguyên tố: C và HVí dụ: CH4, C2H4, C2H2, .....BÀI 34: KHÁI NIỆM VỀ HỢP CHẤT HỮU CƠ VÀ HÓA HỌC HỮU CƠI. Khái niệm về hợp chất hữu cơ1. Hợp chất hữu cơ có ở đâu?2. Hợp chất hữu cơ là gì?3. Các hợp chất hữu cơ được phân loại như thế nào?BÀI 34: KHÁI NIỆM VỀ HỢP CHẤT HỮU CƠ VÀ HÓA HỌC HỮU CƠNgoài cách dựa vào thành phần phân tử thì người ta cũng có thể phân loại theo các cách khác như: Dựa vào mạch cacbon (Mạch vòng, mạch hở); Dựa vào nguồn gốc (Thiên nhiên, tổng hợp)I. Khái niệm về hợp chất hữu cơ1. Hợp chất hữu cơ có ở đâu?2. Hợp chất hữu cơ là gì?Hợp chất hữu cơ là hợp chất của cacbon (trừ một số hợp chất như CO, CO2, H2CO3, các muối cacbonat kim loại,...)3. Các hợp chất hữu cơ được phân loại như thế nào?- Hiđrocacbon: Phân tử chỉ có C và H- Dẫn xuất của hiđrocacbon: Phân tử ngoài C và H có thêm nguyên tố khác như O, N, Cl,...BÀI 34: KHÁI NIỆM VỀ HỢP CHẤT HỮU CƠ VÀ HÓA HỌC HỮU CƠHỢP CHẤT HỮU CƠPHÂN LOẠIC2H6 CH4C2H6OCH3NO2C2H3O2NaCCl4 Bài tập 2: Hãy phân loại các hợp chất hữu cơ trong bài tập 1? HIĐROCACBON DẪN XUẤT CỦA HIĐROCACBONI. Khái niệm về hợp chất hữu cơ1. Hợp chất hữu cơ có ở đâu?2. Hợp chất hữu cơ là gì?Hợp chất hữu cơ là hợp chất của cacbon (trừ một số hợp chất như CO, CO2, H2CO3, các muối cacbonat kim loại,...)Bài tập 3: Dãy chất nào sau đây chỉ chứa các hiđrocacbon?A. CH4; C2H4; C4H10. B. C2H4Br2; C6H5Br; CO2. C. C2H6O; C2H4O2; C2H2. D. CH3Cl; C2H4; C3H8. 3. Các hợp chất hữu cơ được phân loại như thế nào?- Hiđrocacbon: Phân tử chỉ có C và H- Dẫn xuất của hiđrocacbon: Phân tử ngoài C và H có thêm nguyên tố khác như O, N, Cl,...Bài tập 4: Dãy chất nào sau đây chỉ chứa các dẫn xuất của hiđrocacbon?A. C2H2; CO2; C2H4O2. B. NaHCO3; CH3Cl; C2H4Br2. C. C6H5Br; C2H6O; C6H6. D. CH3Cl; C6H12O6; CH3NO2. BÀI 34: KHÁI NIỆM VỀ HỢP CHẤT HỮU CƠ VÀ HÓA HỌC HỮU CƠCHẤTĐƠN CHẤTHỢP CHẤTKIM LOẠIPHI KIMHỢP CHẤT VÔ CƠHỢP CHẤT HỮU CƠOXITAXITBAZƠMUỐI??HIĐROCACBONDẪN XUẤT CỦA HIĐROCACBONI. Khái niệm về hợp chất hữu cơ1. Hợp chất hữu cơ có ở đâu?2. Hợp chất hữu cơ là gì?Hợp chất hữu cơ là hợp chất của cacbon (trừ một số hợp chất như CO, CO2, H2CO3, các muối cacbonat kim loại,...3. Các hợp chất hữu cơ được phân loại như thế nào?- Hiđrocacbon: Phân tử chỉ có C và H- Dẫn xuất của hiđrocacbon: Phân tử ngoài C và H có thêm nguyên tố khác như O, N, Cl,...II. Khái niệm về hóa học hữu cơHóa học hữu cơ là ngành hóa học chuyên nghiên cứu về các hợp chất hữu cơ và những chuyển đổi của chúng.BÀI 34: KHÁI NIỆM VỀ HỢP CHẤT HỮU CƠ VÀ HÓA HỌC HỮU CƠHóa học: Hóa vô cơ, hóa hữu cơ, hóa lý, hóa phân tích...I. Khái niệm về hợp chất hữu cơ1. Hợp chất hữu cơ có ở đâu?2. Hợp chất hữu cơ là gì?Hợp chất hữu cơ là hợp chất của cacbon (trừ một số hợp chất như CO, CO2, H2CO3, các muối cacbonat kim loại,...3. Các hợp chất hữu cơ được phân loại như thế nào?- Hiđrocacbon: Phân tử chỉ có C và H- Dẫn xuất của hiđrocacbon: Phân tử ngoài C và H có thêm nguyên tố khác như O, N, Cl,...II. Khái niệm về hóa học hữu cơHóa học hữu cơ là ngành hóa học chuyên nghiên cứu về các hợp chất hữu cơ và những chuyển đổi của chúng.Ngànhhóa họchữu cơHóa học dầu mỏHóa học polime Hóa học các hợp chất thiên nhiên... BÀI 34: KHÁI NIỆM VỀ HỢP CHẤT HỮU CƠ VÀ HÓA HỌC HỮU CƠTừ thời Cổ đại, con người đã biết làm rượu, giấm, thuốc nhuộm, đường ăn Tuy nhiên, trước thế kỉ XIX vẫn tồn tại thuyết duy tâm cho rằng hợp chất hữu cơ chỉ được sinh ra trong các cơ thể sống và con người không thể tổng hợp được chất hữu cơ.Đến năm 1828, nhà hoá học Phrê-đê-ric Vô-lơ là người đầu tiên đã tổng hợp thành công một hợp chất hữu cơ từ các chất vô cơ là Urê (CO(NH2)2). Sự thành công này không chỉ giáng một đòn mạnh vào thuyết duy tâm mà còn có tác dụng thúc đẩy sự phát triển của hoá học hữu cơ. Em có biết?Ai là người đầu tiên tổng hợp thành công hợp chất hữu cơ?Nhà hóa học Phrê-đê-ric Vô-lơ (Frierich Wöhler) (1800-1882 là nhà hóa học người Đức)RƯỢUĐƯỜNGVẢIDẦU ĂNXĂNGNƯỚC HOATHUỐCLỐP XEMột số hình ảnh về sản phẩm của ngành hóa học hữu cơMột số tác hại do hợp chất hữu cơ gây ra:11Ghi nhớBài 3/trang 108/SGK Hóa học 9:Hãy so sánh thành phần phần trăm khối lượng C trong các hợp chất sau: CH4, CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3. Ta thấy các chất trên đều có một nguyên tử C nhưng phân tử khối tăng dần nên % khối lượng C trong các hợp chất giảm dần.Hướng dẫn:% khối lượng C trong: CH4 > CH3Cl > CH2Cl2 > CHCl3Bài 4/trang 108/SGK Hóa học 9:Axit axetic có công thức phân tử là C2H4O2. Hãy tính thành phần % khối lượng của các nguyên tố trong axit axetic?Tính khối lượng mol hợp chất:M = 2.12 + 1.4 + 2.16 = 60 (gam/mol)C2H4O2%C =2. 1260.100% = 40%%H =1. 460 .100% = 6,67%%O = 100% - ( %C + % H) = 53,33%Tính thành phần phần trăm:Hướng dẫn:Bài 5/trang 108/SGK Hóa học 9: Sắp xếp các chất: C6H6, CaCO3, C4H10, C2H6O, NaNO3, CH3NO2, NaHCO3, C2H3O2Na vào các cột thích hợp trong bảng sau:Hợp chất hữu cơHợp chất vô cơHiđrocacbonDẫn xuất của hiđrocacbonC6H6, C4H10 C2H6O, CH3NO2, C2H3O2NaCaCO3, NaNO3, NaHCO3Hướng dẫn:CHUẨN BỊ CHO BÀI HỌC SAU- Ôn lại hóa trị của các nguyên tố C, H, O, N, Cl,...- Tìm hiểu về cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ: (Bài 35/SGK Hóa học 9 trang 109, 110, 111, 112)+ Đặc điểm cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ.+ Công thức cấu tạo.+ Bài tập trang 112/SGK Hóa học 9.CHƯƠNG 4: HIĐROCACBON - NHIÊN LIỆUHợp chất hữu cơ là gì?Metan, etilen, axetilen, benzen có cấu tạo phân tử và tính chất như thế nào?Dầu mỏ, khí thiên nhiên có thành phần và ứng dụng như thế nào?Nhiên liệu là gì? Sử dụng nhiên liệu như thế nào cho hiệu quả?Ghi nhớHợp chất hữu cơKhái niệm: là hợp chất của Cacbon (trừ CO; CO2; H2CO3 và muối cacbonnat kim loại, Hiđrocacbon: Phân tử chỉ có 2 nguyên tố là C và H Dẫn xuất Hiđrocacbon: Ngoài C và H, trong phân tử còn có các nguyên tố khác: O; N; Cl, Phân loạiKhái niệm: là ngành hóa học chuyên nghiên cứu về chất hữu cơ và những chuyển đổi của chúng.Hóa học hữu cơKhái niệm về hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_hoa_hoc_lop_9_tiet_43_bai_34_khai_niem_ve_hop_chat.pptx