Giáo án Tin học Lớp 9 - Bài thực hành 5: Bài trình chiếu đầu tiên của em (Tiết 3) - Đào Mạnh Dân

Giáo án Tin học Lớp 9 - Bài thực hành 5: Bài trình chiếu đầu tiên của em (Tiết 3) - Đào Mạnh Dân

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức:HS nắm được:

 - Trình chiếu được lần lượt các trang

 - Chỉnh sửa lại được nội dung

 - Kêt thúc, thoát được P.P

 2. Năng lực:

2.1. Năng lực chung:

- Tự chủ và tự học: Luôn học hỏi và tự tìm tòi các dạng thông tin trên máy tính

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Tham gia các hoạt động nhóm, giải quyết vấn đề giáo viên đặt ra.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo:Sáng tạo và xử lí tốt trong mọi tình huống được đặt ra trong tiết học.

2.2. Năng lực đặc thù:

 - Nhận diện, phân biệt được phần mềm và một số thao tác cơ bản của phần mềm powerpoint

 - Sử dụng được các công cụ kĩ thuật số thông dụng theo hướng dẫn để chia sẻ, trao đổi thông tin với bạn bè và người thân

3. Phẩm chất:

- Yêu thích môn học, tác phong làm việc nghiêm túc, cẩn thận và tinh thần làm việc theo nhóm.

- Nghiêm túc khi học và làm việc trên máy tính, có ý thức sử dụng máy tính đúng mục đích.

 - Nâng cao ý thức và lòng say mê học tập môn học.

II. Thiết bị dạy học và học liệu

1. Giáo viên:

- Kế hoạch bài học.

- SGK, máy tính, bảng nhóm.

- Phiếu học tập cho các nhóm: Phụ lục

2. Học sinh:

- SGK, Bài cũ ở nhà

 

docx 6 trang Hoàng Giang 31/05/2022 4160
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học Lớp 9 - Bài thực hành 5: Bài trình chiếu đầu tiên của em (Tiết 3) - Đào Mạnh Dân", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Họ và tên GV soạn: Đào Mạnh Dân
Số ĐT: 0984820908
Gmail: daomanhdan@gmail.com
Bài soạn: Bài thực hành 5 (tiết 3)
Khối: 9
Tuần:
Ngày soạn:
Tiết: 
Ngày dạy:
BÀI THỰC HÀNH 5
BÀI TRÌNH CHIẾU ĐẦU TIÊN CỦA EM (T3)
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức:HS nắm được:
	- Trình chiếu được lần lượt các trang
	- Chỉnh sửa lại được nội dung 
	- Kêt thúc, thoát được P.P
	2. Năng lực:
2.1. Năng lực chung:
- Tự chủ và tự học: Luôn học hỏi và tự tìm tòi các dạng thông tin trên máy tính 
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Tham gia các hoạt động nhóm, giải quyết vấn đề giáo viên đặt ra. 
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo:Sáng tạo và xử lí tốt trong mọi tình huống được đặt ra trong tiết học.
2.2. Năng lực đặc thù: 
	- Nhận diện, phân biệt được phần mềm và một số thao tác cơ bản của phần mềm powerpoint
	- Sử dụng được các công cụ kĩ thuật số thông dụng theo hướng dẫn để chia sẻ, trao đổi thông tin với bạn bè và người thân
3. Phẩm chất: 
- Yêu thích môn học, tác phong làm việc nghiêm túc, cẩn thận và tinh thần làm việc theo nhóm.
- Nghiêm túc khi học và làm việc trên máy tính, có ý thức sử dụng máy tính đúng mục đích.
	- Nâng cao ý thức và lòng say mê học tập môn học.
II. Thiết bị dạy học và học liệu
1. Giáo viên:
- Kế hoạch bài học.
- SGK, máy tính, bảng nhóm.
- Phiếu học tập cho các nhóm: Phụ lục
2. Học sinh: 
- SGK, Bài cũ ở nhà
III. Tiến trình dạy học
1. Hoạt động 1: Xác định vấn đề
	a) Mục tiêu: Nêu được các bước nhập nội dung dạng văn 
	b) Nội dung: Nêu cách nhập nội dung dạng văn bản vào trang chiếu
	c)Sản phẩm: Nêu được các bước nhập nội dung dạng văn bản vào trang chiếu
d)Tổ chức thực hiện: Giao nhiệm vụ, học sinh thực hiện nhiệm vụ, báo cáo, đánh giá và nhận xét.
Hoạt động của giáo viên và học sinh
Tiến trình nội dung
*Chuyển giao nhiệm vụ: 
- Hoạt động nhóm thảo luận tống nhất kết quả trên phiếu học tập.
*Thực hiện nhiệm vụ:
HS: Tiến hành phân chia nhiệm vụ cho các thành viên trong nhóm và để giải quyết nội dung trên 
HS: Thảo luận theo nhóm, thống nhất kết quả và viết vào bảng nhóm.
HS: Đại diện các nhóm lên nhận xét, đánh giá kết quả(hoặc chấm điểm) của nhóm khác theo sự phân công của GV.
*Báo cáo kết quả:
Học sinh báo cáo kết quả
*Đánh giá kết quả:
- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá:
- Giáo viên nhận xét, đánh giá: 
Câu hỏi: Nêu cách mở và nhập nội dung dạng văn bản vào trang chiếu ?
2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới 
a) Mục tiêu: 
	- Trình chiếu được lần lượt các trang
	- Chỉnh sửa lại được nội dung 
	- Kêt thúc, thoát được P.P
	b) Nội dung: Trình chiếu và kết thúc
c) Sản phẩm: Trình chiếu và kết thúc
d)Tổ chức thực hiện: Giao nhiệm vụ, học sinh thực hiện nhiệm vụ, báo cáo, đánh giá và nhận xét.
Hoạt động của giáo viên và học sinh
Tiến trình nội dung
Hoạt động 2.1: Trình chiếu
*Chuyển giao nhiệm vụ 1: 
GV: Sau khi nhập nội dung cho bài trình chiếu xong, các em sẽ tiến hành trình chiếu, lưu và kết thúc. 
*HS thực hiện nhiệm vụ: Hoàn thành câu hỏi trên 
HS: Thảo luận theo nhóm, thống nhất kết quả và viết vào bảng nhóm.
HS: Đại diện các nhóm báo cáo kết quả của nhóm mình
*Sản phẩm học tập:
- Trình chiếu được bài trình chiếu
- Lưu và kết thúc P. P
*Báo cáo: Cá nhân báo cáo
GV: Thông báo hết thời gian hoạt động nhóm. Gọi đại diện các nhóm lên báo cáo kết quả hoạt động.
GV: Yêu cầu các nhóm khác nhận xét, đánh giá và chấm điểm chéo nhau theo phân công của GV.
HS: Đại diện các nhóm báo cáo kết quả của nhóm mình
- Nháy chọn trang chiếu đầu tiên và nháy nút ở góc trái, phía dưới màn hình (hoặc chọn lệnh Slide Show ® View) để chuyển sang chế độ trình chiếu. Nháy chuột hoặc sử dụng các phím mũi tên để lần lượt trình chiếu hết các trang chiếu. 
- Lưu File ® Save
- Để thoát khỏi PowerPoint, chọn File ® Exit hoặc nháy nút .
*Đánh giá kết quả:
- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá:
- Giáo viên nhận xét, đánh giá sản phẩm:
Bài tập 3
GV: Sau khi nhập nội dung cho bài trình chiếu xong, các em sẽ tiến hành trình chiếu, lưu và kết thúc. 
- Nháy chọn trang chiếu đầu tiên và nháy nút ở góc trái, phía dưới màn hình (hoặc chọn lệnh Slide Show ® View) để chuyển sang chế độ trình chiếu. Nháy chuột hoặc sử dụng các phím mũi tên để lần lượt trình chiếu hết các trang chiếu. 
- Lưu File ® Save
- Để thoát khỏi PowerPoint, chọn File ® Exit hoặc nháy nút .
3. Hoạt động 3. Luyện tập
a) Mục tiêu: Khắc sâu kiến thức đã học trong bài thực hành 5
b) Nội dung: - Khởi động và kết thúc P. P
	 - Quan sát màn hình làm việc của P. P
	 - Các thao tác thêm mới trang chiếu, xoá, sửa, trình chiếu . . .
c) Sản phẩm: Học sinh thực hiện được các thao tác cơ bản với P. P
d)Tổ chức thực hiện: Giao nhiệm vụ, học sinh thực hiện nhiệm vụ, báo cáo, đánh giá và nhận xét.
Hoạt động của giáo viên và học sinh
Tiến trình nội dung
*Chuyển giao nhiệm vụ 1:
GV: - Cho học sinh thực hiện khởi động P. P
 - Mở 1 tệp đã lưu từ trước
 - Quan sát màn hình làm việc của P. P
*HS thực hiện nhiệm vụ: Thảo luận nhóm hoàn thành câu hỏi trên 
*Sản phẩm học tập:
Học sinh thực hiện các thao tác cơ bản với P. P
*Báo cáo: Cá nhân báo cáo
*Đánh giá kết quả:
- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá:
- Giáo viên nhận xét, đánh giá sản phẩm
----------------------
*Chuyển giao nhiệm vụ 2:
GV: - Cho học sinh thực hiện các thao tác thêm mới trang chiếu, xoá, sửa, trình chiếu , lưu và kết thúc
*HS thực hiện nhiệm vụ: Thảo luận nhóm hoàn thành câu hỏi trên 
*Sản phẩm học tập:
Học sinh thực hiện các thao tác cơ bản với P. P
*Báo cáo: Cá nhân báo cáo
*Đánh giá kết quả:
- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá:
- Giáo viên nhận xét, đánh giá,cho điểm, chỉnh sửa và bổ sung nếu học sinh còn sai và thiếu
- Học sinh thực hiện: 
 - Khởi động P. P
 - Mở 1 tệp đã lưu từ trước
 - Quan sát màn hình làm việc của P. P
- Học sinh thực hiện: Các thao tác thêm mới trang chiếu, xoá, sửa, trình chiếu , lưu và kết thúc
4. Hoạt động 4: Vận dụng
a) Mục tiêu: Giúp HS vận dụng các kiến thức về tạo bài trình chiếu để có thể tạo một bài trình chiếu đơn giản về lịch sử địa phương.
b) Nội dung: Tạo một bài trình chiếu đơn giản về lịch sử địa phương
c) Sản phẩm: Một bài trình chiếu đơn giản giới thiệu về lịch sử địa phương
d)Tổ chức thực hiện: Giao nhiệm vụ, học sinh thực hiện nhiệm vụ, báo cáo, đánh giá và nhận xét.
Hoạt động của giáo viên và học sinh
Tiến trình nội dung
*Chuyển giao nhiệm vụ:
Tạo một bài trình chiếu đơn giản giới thiệu về lịch sử địa phương
*HS thực hiện nhiệm vụ: Thảo luận nhóm hoàn thành bài tập trên 
*Sản phẩm học tập:
Một bài trình chiếu đơn giản giới thiệu về lịch sử địa phương 
*Báo cáo: Cá nhân báo cáo
*Đánh giá kết quả:
- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá:
- Giáo viên nhận xét, đánh giá , bổ sung và cho điểm 
Câu hỏi: Tạo một bài trình chiếu đơn giản giới thiệu về lịch sử địa phương
- HS thực hiện trên máy 

Tài liệu đính kèm:

  • docxgiao_an_tin_hoc_lop_9_bai_thuc_hanh_5_bai_trinh_chieu_dau_ti.docx