Giáo án Tin học Lớp 9 - Tiết 50: Giới thiệu phần mềm xử lí ảnh GIMP - Năm học 2020-2021

Giáo án Tin học Lớp 9 - Tiết 50: Giới thiệu phần mềm xử lí ảnh GIMP - Năm học 2020-2021

I. Mục tiêu

- Nhận biết được các thành phần chính trong màn hình làm việc của phần mềm GIMP

- Thực hiện được các thao tác làm việc với ảnh như: cắt ảnh, phóng to, thu nhỏ, di chuyển ảnh

- Thực hiện được việc tẩy xóa và phục hồi ảnh đơn giản.

- Yêu thích học tập bộ môn.

II. Chuẩn bị

1. Những tinh giản và bổ sung: Không

2. Đồ dùng: Máy chiếu + phòng máy

III. Tổ chức dạy học

1. Ổn định tổ chức

 

doc 4 trang Hoàng Giang 31/05/2022 11540
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học Lớp 9 - Tiết 50: Giới thiệu phần mềm xử lí ảnh GIMP - Năm học 2020-2021", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 08/3/2021
Ngày giảng: Lớp 9A: 11/3/2021 	Lớp 9B: 12/3/2021 
Tiết 50 – GIỚI THIỆU PHẦN MỀM XỬ LÍ ẢNH GIMP 
I. Mục tiêu 
- Nhận biết được các thành phần chính trong màn hình làm việc của phần mềm GIMP
- Thực hiện được các thao tác làm việc với ảnh như: cắt ảnh, phóng to, thu nhỏ, di chuyển ảnh
- Thực hiện được việc tẩy xóa và phục hồi ảnh đơn giản.
- Yêu thích học tập bộ môn.
II. Chuẩn bị
1. Những tinh giản và bổ sung: Không
2. Đồ dùng: Máy chiếu + phòng máy
III. Tổ chức dạy học
1. Ổn định tổ chức
2. Các hoạt động dạy học
Hoạt động của GV và HS
Nội dung
Hoạt động khởi động (5’)
Mục tiêu:- Tạo động cơ, hứng thú cho học sinh muốn tìm hiểu cách sử dụng các công cụ biên tập để tạo phim
- Chiếu 2 hình ảnh (một hình ảnh chưa chỉnh sửa, 1 hình ảnh đã chỉnh sửa) cho HS quan sát, nhận xét
- GV đặt vấn đề vào bài
 Hoạt động hình thành kiến thức và luyện tập (20')
Mục tiêu: - Hs biết được chức năng của phần mềm GIMP và các thành phần chính trên màn hình làm việc, các công cụ chính của GIMP
- Hs biết và thực hiện được việc cắt ảnh, thực hiện được thao tác phóng to, thu nhỏ và di chuyển ảnh, tẩy xóa và phục hồi ảnh
- HS HĐCN tìm hiểu thông tin mục 1 (SHD_Tr 103) và cho biết những thành phần chính trên màn hình làm việc, các công cụ xử lý ảnh của phần mềm GIMP
-> Chia sẻ hiểu biết đã tìm hiểu được về phần mềm GIMP với các bạn
- GV chốt kiến thức, giới thiệu các thành phần cơ bản của phần mềm GIMP
- HS cá nhân trả lời bài tập 1
- HS HĐCN tìm hiểu mục 2 (SHD_Tr 104) và cho biết các bước cắt ảnh. 
-> Chia sẻ
- GV chốt kiến thức và làm mẫu thao tác cắt ảnh cho HS quan sát.
- HS thực hiện cắt ảnh trên MT cá nhân, chia sẻ
- HS HĐCN tìm hiểu mục 3 (SHD_Tr 104) và cho biết các bước phóng to, thu nhỏ, di chuyển ảnh
-> Chia sẻ
- GV chốt kiến thức và làm mẫu
- HS thực hiện trên MT cá nhân, chia sẻ
- HS HĐCN tìm hiểu mục 4 (SHD_Tr 106,107) 
-> chia sẻ cách tẩy xóa và phục hồi ảnh bằng công cụ clone và Healing.
- GV chốt kiến thức và làm mẫu thao tác tẩy xóa, phục hồi ảnh
- HS thực hiện trên MT cá nhân, chia sẻ
- GV chốt các thao tác cơ bản với GIMP
1. Giới thiệu phần mềm GIMP
- Hộp công cụ
- Bảng điều khiển
- Cửa sổ hình ảnh
*BT 1:
a)Thao tác tạo tệp ảnh mới: Chọn File à New à Chọn kích thước ảnh àOk
-Thao lưu tệp ảnh vào máy tính: Chọn File à Save hoặc Save as
b) Tác dụng của lệnh Export As trong GIMP: Xuất ảnh ra một File nào đó với một định dạng ảnh tùy chọn.
2. Cắt ảnh
* Các bước cắt ảnh (SHD_Tr 104)
3. Phóng to, thu nhỏ và di chuyển ảnh
* Các bước phóng to, thu nhỏ và di chuyển ảnh (SHD_Tr 105) 
4. Tẩy xóa và phục hồi ảnh
a. Công cụ clone
- B1: Nháy nút Clone 
- B2: Chọn kiểu nét chấm
- B3: Nhấn giữ Ctrl và nháy chuột vào điểm ảnh cần lấy mẫu
- B4: Nháy chuột lên những điểm ảnh cần tẩy xóa 
 b. Công cụ Healing
- Cách dùng giống clone
- Điểm khác: hòa chộn được độ sáng và sắc thái của điểm ảnh.
Hoạt động luyện tập (15')
Mục tiêu: - Hs thực hiện được việc cắt ảnh, thực hiện được thao tác phóng to, thu nhỏ và di chuyển ảnh, tẩy xóa và phục hồi ảnh
-HS HĐCN làm bài tập luyện tập (SHD_Tr 107) 
- Mời 2,3 Hs chia sẻ sản phẩm à Hs khác nhận xét, đánh giá 
à GV nhận xét đánh giá, cho điểm nếu Hs làm tốt.
- GV chốt KT toàn bài
5. Thực hành
3. Hướng dẫn về nhà (3p)
* Hướng dẫn học bài cũ 
- Ghi nhớ các thao tác biên tập hình ảnh, biên tập âm thanh, đoạn phim
- Thực hành các thao tác biên tập hình ảnh, âm thanh
* Hướng dẫn chuẩn bị bài mới
- Tìm hiểu cách biên tập tiêu đề, chú thích, tạo hiệu ứng chuyển cảnh cho phim
Ngày soạn: 13/3/2021
Ngày giảng: Lớp 9A: 17/3/2021 	Lớp 9B: 16/3/2021 
Tiết 51 – GIỚI THIỆU PHẦN MỀM XỬ LÍ ẢNH GIMP 
I. Mục tiêu 
- Nhận biết được các thành phần chính trong màn hình làm việc của phần mềm GIMP
- Thực hiện được các thao tác làm việc với ảnh như: cắt ảnh, phóng to, thu nhỏ, di chuyển ảnh
- Thực hiện được việc tẩy xóa và phục hồi ảnh đơn giản.
- Yêu thích học tập bộ môn.
II. Chuẩn bị
1. Những tinh giản và bổ sung: Không
2. Đồ dùng: Máy chiếu + phòng máy
III. Tổ chức dạy học
1. Ổn định tổ chức
2. Các hoạt động dạy học
Hoạt động của GV và HS
Nội dung
Hoạt động khởi động (5’)
Mục tiêu:- Tạo động cơ, hứng thú cho học sinh muốn tìm hiểu cách sử dụng các công cụ biên tập để tạo phim
- Nêu các thao tác cắt ảnh
- GV đặt vấn đề vào bài
 Hoạt động hình thành kiến thức và luyện tập (25')
Mục tiêu: - Hs biết được chức năng của phần mềm GIMP và các thành phần chính trên màn hình làm việc, các công cụ chính của GIMP
- Hs biết và thực hiện được việc cắt ảnh, thực hiện được thao tác phóng to, thu nhỏ và di chuyển ảnh, tẩy xóa và phục hồi ảnh
- HS HĐCN tìm hiểu mục 3 (SHD_Tr 104) và cho biết các bước phóng to, thu nhỏ, di chuyển ảnh
-> Chia sẻ
- GV chốt kiến thức và làm mẫu
- HS thực hiện trên MT cá nhân, chia sẻ
- HS HĐCN tìm hiểu mục 4 (SHD_Tr 106,107) 
-> chia sẻ cách tẩy xóa và phục hồi ảnh bằng công cụ clone và Healing.
- GV chốt kiến thức và làm mẫu thao tác tẩy xóa, phục hồi ảnh
- HS thực hiện trên MT cá nhân, chia sẻ
- GV chốt các thao tác cơ bản với GIMP
3. Phóng to, thu nhỏ và di chuyển ảnh
* Các bước phóng to, thu nhỏ và di chuyển ảnh (SHD_Tr 105) 
4. Tẩy xóa và phục hồi ảnh
a. Công cụ clone
- B1: Nháy nút Clone 
- B2: Chọn kiểu nét chấm
- B3: Nhấn giữ Ctrl và nháy chuột vào điểm ảnh cần lấy mẫu
- B4: Nháy chuột lên những điểm ảnh cần tẩy xóa 
 b. Công cụ Healing
- Cách dùng giống clone
- Điểm khác: hòa chộn được độ sáng và sắc thái của điểm ảnh.
Hoạt động luyện tập (12')
Mục tiêu: - Hs thực hiện được việc cắt ảnh, thực hiện được thao tác phóng to, thu nhỏ và di chuyển ảnh, tẩy xóa và phục hồi ảnh
-HS HĐCN làm bài tập luyện tập (SHD_Tr 107) 
- Mời 2,3 Hs chia sẻ sản phẩm à Hs khác nhận xét, đánh giá 
à GV nhận xét đánh giá, cho điểm nếu Hs làm tốt.
- GV chốt KT toàn bài
5. Thực hành
3. Hướng dẫn về nhà (3p)
* Hướng dẫn học bài cũ 
- Ghi nhớ các thao tác biên tập hình ảnh, biên tập âm thanh, đoạn phim
- Thực hành các thao tác biên tập hình ảnh, âm thanh
* Hướng dẫn chuẩn bị bài mới
- Tìm hiểu cách biên tập tiêu đề, chú thích, tạo hiệu ứng chuyển cảnh cho phim

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_tin_hoc_lop_9_tiet_50_gioi_thieu_phan_mem_xu_li_anh.doc