Giáo án Tin học Lớp 9 - Tiết 52: Thực hành xử lí ảnh phần mềm GIMP (Tiết 1) - Năm học 2020-2021

Giáo án Tin học Lớp 9 - Tiết 52: Thực hành xử lí ảnh phần mềm GIMP (Tiết 1) - Năm học 2020-2021

I. Mục tiêu

- Biết các bước thực hiện các thao tác cắt ảnh, thay đổi kích thước, xoay ảnh của phần mềm GIMP

- Thực hiện được các thao tác làm việc với ảnh như: cắt ảnh, thay đổi kích thước ảnh, xoay ảnh với phần mềm xử lý ảnh GIMP

- Yêu thích học tập bộ môn.

II. Chuẩn bị

1. Những tinh giản và bổ sung: Không

2. Đồ dùng: Máy chiếu + phòng máy

III. Tổ chức dạy học

1. Ổn định tổ chức

 

doc 2 trang Hoàng Giang 31/05/2022 9280
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tin học Lớp 9 - Tiết 52: Thực hành xử lí ảnh phần mềm GIMP (Tiết 1) - Năm học 2020-2021", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 15/3/2021
Ngày giảng: Lớp 9A: 18/3/2021 	Lớp 9B: 19/3/2021 
Tiết 52 – THỰC HÀNH XỬ LÍ ẢNH PHẦN MỀM GIMP (T1) 
I. Mục tiêu 
- Biết các bước thực hiện các thao tác cắt ảnh, thay đổi kích thước, xoay ảnh của phần mềm GIMP
- Thực hiện được các thao tác làm việc với ảnh như: cắt ảnh, thay đổi kích thước ảnh, xoay ảnh với phần mềm xử lý ảnh GIMP 
- Yêu thích học tập bộ môn.
II. Chuẩn bị
1. Những tinh giản và bổ sung: Không
2. Đồ dùng: Máy chiếu + phòng máy
III. Tổ chức dạy học
1. Ổn định tổ chức
2. Các hoạt động dạy học
Hoạt động của GV và HS
Nội dung
Hoạt động khởi động (5’)
Mục tiêu:- Tạo động cơ, hứng thú cho học sinh 
- HS nghe hát 
- GV đặt vấn đề vào bài
 Hoạt động hình thành kiến thức và luyện tập (35')
Mục tiêu: - Hs biết được chức năng của phần mềm GIMP và các thành phần chính trên màn hình làm việc, các công cụ chính của GIMP
- Hs biết và thực hiện được việc cắt ảnh, thực hiện được thao tác phóng to, thu nhỏ và di chuyển ảnh, tẩy xóa và phục hồi ảnh
- HS HĐCN tìm hiểu thông tin mục 1 SHD_Trang 109,110 kết hợp sử dụng máy tính tìm hiểu cách thay đổi kích thước ảnh
-> chia sẻ à Hs cặp khác góp ý
- Gv nhận xét, đánh giá, chốt kiến thức và làm mẫu thao tác thay đổi kích thức ảnh
- HS HĐCN làm bài tập 1 – thực hiện thay đổi kích thức ảnh có sẵn trên MT cá nhân, chia sẻ
- HS HĐCN tìm hiểu thông tin mục 2 SHD_Trang 110,111 kết hợp sử dụng máy tính tìm hiểu cách quay ảnh
-> chia sẻ à Hs cặp khác góp ý
- Gv nhận xét, đánh giá à chốt kiến thức và làm mẫu thao tác quay ảnh.
- HS thực hiện thao tác quay ảnh trên máy tính cá nhân, chia sẻ trên màn hình
- GV chốt KT cách thay đổi kích thức, quay ảnh
1. Thay đổi kích thước ảnh
* Các bước thay đổi kích thước ảnh (SHD_Trang 109,110)
Nháy chọn công cụ Scale -> Nhập kích thước vào ô: 
Width: Chiều rộng
Height: Chiều cao
Sau đó tiếp tục nháy chọn Scale.
* Bài tập 1 (SHD_Trang 110)
Hs thay đổi được kích thước ảnh, cắt lấy nội dung ảnh
2. Quay ảnh
B1: Chọn công cụ Rotate
B2: Chọn góc quay ảnh trong ô Angle -> Nháy chọn Rotate
Lưu ý: Để khung hình của lớp bao khớp hình ảnh thực hiện lệnh Layer -> Autocrop Layer.
3. Hướng dẫn về nhà (3p)
* Hướng dẫn học bài cũ 
- Ghi nhớ các thao tác thay đổi kích thước ảnh, quay ảnh
- Thực hành các thao tác thay đổi kích thước ảnh, quay ảnh
* Hướng dẫn chuẩn bị bài mới
- Tìm hiểu cách làm nghiêng ảnh, lật ảnh

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_tin_hoc_lop_9_tiet_52_thuc_hanh_xu_li_anh_phan_mem_g.doc