Kế hoạch giáo dục môn Thể dục Khối 9 - Năm học 2020-2021 - Trần Đức Lý

Kế hoạch giáo dục môn Thể dục Khối 9 - Năm học 2020-2021 - Trần Đức Lý

II/ MỤC TIÊU :

 Môn Thể dục ở THCS nhằm giúp học sinh :

1.Về kiến thức :

- Biết được một số kiến thức cơ bản và thể hiện ở mức nhất định những kĩ năng vận động, kĩ chiến thuật và luật thi đấu một số môn TDTT.

- Biết vận dụng ở mức nhất định những điều đã học vào nếp sinh hoạt ở trường và ngoài trường

2.Về kĩ năng :

- Biết được những kĩ năng cơ bản của các môn thể thao để tập luyện để giữ gìn sức khoẻ, nâng cao thể lực

- Có sự tăng tiến về thể lực: đặc biệt sức nhanh, mạnh, bền bà sự khéo léo.Đạt tiêu chuẩn RLTT theo lứa tuổi, giới tinh và thể hiện khả năng của bản thân về TDTT, góp phần tạo nguồn phát hiện và bồi dưỡng nhân tài.

3.Về thái độ :

- Tích cực tập luyện để góp phần vào nếp sống lành mạnh, tác phong nhanh nhẹn, kỉ luật, thói quen tự giác tập luyện TDTT, giữ gìn vệ sinh chung.

- Chấp hành nghiêm túc các yêu cầu của GV, đảm bảo an toàn trong tập luyện. Ứng xử đúng với bạn trong tập luyện và thi đấu. Không dùng bia, rượu, thuốc lá và các chất kích thích khác.

 4. Định hướng phát triển năng lực

 * Các mức độ cần đạt về kiến thức kỹ năng trong môn thể dục.

 - Các mức độ về kiến thức:

 Nhận biết, thông hiểu, vận dụng, phân tích, đánh giá, sáng tạo.

 - Các mức độ về kĩ năng:

 - Thực hiện được, thực hiện thành thạo, thực hiện sáng tạo.

 * Những năng lực làm chủ và phát triển bản thân:

 - Năng lực tự học

 - Năng lực tự giải quyết vấn đề

 - Năng lực sáng tạo

 - Năng lực tự quản lý

 * Những năng lực về quan hệ xã hội

 - Năng lực giao tiếp

 - Năng lực hợp tác

 * Những năng lực công cụ:

 - Năng lực sử dụng CNTT

 * Năng lực chuyên biệt môn thể dục:

 - Năng lực về thể chất.

 - Năng lực vận dụng các kiến thức , kĩ năng.

 - Năng lực tham gia thi đấu.

 - Năng lực tổ chức tập luyện , thi đấu và tổ chức kiểm tra đánh giá kết quả học tập.

 - Năng lực cảm nhận được cái đẹp, tính hấp dẫn, tính chuẩn mực , tính đồng đội trong thể dục , thể thao

 

doc 31 trang hapham91 8650
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Kế hoạch giáo dục môn Thể dục Khối 9 - Năm học 2020-2021 - Trần Đức Lý", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HUYỆN BA TƠ 
 TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN BA TƠ Ba Tơ, ngày 09 tháng 09 năm 2020
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC MÔN HỌC
MÔN THỂ DỤC : KHỐI 9
Căn cứ công văn số 3280/BGDĐT-GDTrH ngày 27 tháng 8 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn về việc hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học cấp THCS, THPT
Căn cứ công văn số 2384//BGDĐT-GDTrH ngày 01 tháng 07 năm 2020, về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh
Căn cứ hướng dẫn số 1091/SGDĐT-GDTrH ngày 31 tháng 08 năm 2020 của Sở giáo dục & đào tạo Tỉnh Quảng Ngãi về việc hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học cấp THCS, THPT và xây dựng kế hoạch nhà trường năm học 2020- 2021 
	Căn cứ công văn số 517/GDĐT ngày 04 tháng 09 năm 2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Ba Tơ về việc điều chỉnh nội dung dạy học và xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường
 Căn cứ nhiệm vụ và kế hoạch năm học 2020 - 2021 của trường THCS TT Ba Tơ.
Tôi lập kế hoạch bộ môn Thể dục lớp 9 năm học 2020 – 2021 như sau:
Thông tin các nhân:
Họ và tên: Trần Đức Lý
	Chức vụ: Giáo viên 
	Chuyên ngành đào tạo: Thể dục
	Nhiệm vụ được phân công: Dạy thể dục khối 6, khối 8, khối 9
I / ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH :
1/ Thuận lợi :
Đối với GV :
- Nhà trường có giáo viên chuyên trách dạy môn thể dục và được phân công giảng dạy đúng chuyên môn.
b) Đối với HS :
- Nhìn chung học sinh ham mê luyện tập TDTT và tham gia thường xuyên các phong trào TDTT trong nhà trường và HKPĐ các cấp.
- Điều kiện sân tập của nhà trường rộng rãi, thoáng mát.
- BGH nhà trường và đội ngũ GV nhiệt tình ủng hộ cho các phong trào TDTT của trường.
2/ Khó khăn :
Đối với GV : 
- Điều kiện trang thiết bị tập luyện cho học sinh có nhưng chưa được nhiều và phát huy rộng vào trong thực tế tập luyện với số lượng học sinh đông rất khó; còn thiếu một số trang thiết bị thực tế.
- Điều kiện sân tập luyện là sân đất sỏi nên rất dể gây chấn thương cho học sinh khi tham gia tập luyện.
b) Đối với HS :
- Hoàn cảnh của học sinh hầu hết là con em đồng bào nên có nhiều hạn chế về sức khoẻ và thời gian tập luyện nên chưa phát huy tốt được về mặt nâng cao thể lực.
II/ MỤC TIÊU : 
	Môn Thể dục ở THCS nhằm giúp học sinh :
1.Về kiến thức : 
Biết được một số kiến thức cơ bản và thể hiện ở mức nhất định những kĩ năng vận động, kĩ chiến thuật và luật thi đấu một số môn TDTT.
Biết vận dụng ở mức nhất định những điều đã học vào nếp sinh hoạt ở trường và ngoài trường 
2.Về kĩ năng : 
Biết được những kĩ năng cơ bản của các môn thể thao để tập luyện để giữ gìn sức khoẻ, nâng cao thể lực
Có sự tăng tiến về thể lực: đặc biệt sức nhanh, mạnh, bền bà sự khéo léo.Đạt tiêu chuẩn RLTT theo lứa tuổi, giới tinh và thể hiện khả năng của bản thân về TDTT, góp phần tạo nguồn phát hiện và bồi dưỡng nhân tài.
3.Về thái độ : 
Tích cực tập luyện để góp phần vào nếp sống lành mạnh, tác phong nhanh nhẹn, kỉ luật, thói quen tự giác tập luyện TDTT, giữ gìn vệ sinh chung.
Chấp hành nghiêm túc các yêu cầu của GV, đảm bảo an toàn trong tập luyện. Ứng xử đúng với bạn trong tập luyện và thi đấu. Không dùng bia, rượu, thuốc lá và các chất kích thích khác.
 4. Định hướng phát triển năng lực
	* Các mức độ cần đạt về kiến thức kỹ năng trong môn thể dục.
	- Các mức độ về kiến thức:
	Nhận biết, thông hiểu, vận dụng, phân tích, đánh giá, sáng tạo.
	- Các mức độ về kĩ năng:
	- Thực hiện được, thực hiện thành thạo, thực hiện sáng tạo.
	* Những năng lực làm chủ và phát triển bản thân:
	- Năng lực tự học
	- Năng lực tự giải quyết vấn đề
	- Năng lực sáng tạo
	- Năng lực tự quản lý
	* Những năng lực về quan hệ xã hội
	- Năng lực giao tiếp
	- Năng lực hợp tác
	* Những năng lực công cụ:
	- Năng lực sử dụng CNTT
	* Năng lực chuyên biệt môn thể dục:
	- Năng lực về thể chất.
	- Năng lực vận dụng các kiến thức , kĩ năng.
	- Năng lực tham gia thi đấu.
	- Năng lực tổ chức tập luyện , thi đấu và tổ chức kiểm tra đánh giá kết quả học tập.
	- Năng lực cảm nhận được cái đẹp, tính hấp dẫn, tính chuẩn mực , tính đồng đội trong thể dục , thể thao
III/ NỘI DUNG :
1/ Kế hoạch dạy học :
	Chương trình môn Thể dục THCS được dạy theo PPCT của Bộ GD- ĐT là 2 tiết/ tuần.
	Cả năm : 	35 tuần ( 70 tiết)
	Học kì I : 	18 tuần ( 36 tiết)
	Học kì II :	17 tuần ( 34 tiết)
2/ Nội dung dạy học : Nội dung dạy học của chương trình TD 9 gồm các nội dung sau : 
LỚP 9 :
Lý thuyết chung :
Một số phương pháp tập luyện phát triển sức bền.
Bài TD phát triển chung : 
Bài TD liên hoàn áp dụng cho Nam riêng, Nữ riêng.
Chạy ngắn : 
Một số trò chơi, động tác bổ trợ kĩ thuật và phát triển sức nhanh. Tập hoàn chỉnh các giai đoạn kĩ thuật chạy 60m. Một số điểm trong luật Điền kinh ( phần chạy cự ly ngắn).
Chạy bền :
Chạy trên địa hình tự nhiên theo nhóm sức khỏe, giới tính, cự ly tăng dần từ 500m – 800m ( Nữ), 800m – 1500m ( Nam) không tính thời gian.
Nhảy xa :
Một số trò chơi, động tác phát triển sức nhanh, sức mạnh chân. Tập hoàn chỉnh các giai đoạn kĩ thuật nhảy xa “ Kiểu ngồi”. Một số điểm trong luật Điền kinh ( phần nhảy xa).
Nhảy cao :
Một số trò chơi, động tác bổ trợ kĩ thuật và phát triển sức mạnh chân, tập hoàn chỉnh các giai đoạn kĩ thuật nhảy cao kiểu “ Bước qua”. Một số điểm trong luật Điền kinh ( phần nhảy cao).
Đá cầu :
Một số động tác bổ trợ kĩ thuật, phát triển sức mạnh và sự khéo léo của chân. Di chuyển bước đơn ra sau, chếch phải, chếch trái. Đá cầu cao chân nghiêng mình bằng mu bàn chân. Phát cầu cao chân nghiêng mình. Một số bài tập phối hợp Một số chiến thuật thi đấu đơn. Một số điểm luật trong đá cầu. Đấu tập theo luật.
Môn TTTC :
( Đá cầu) Một số động tác bổ trợ kĩ thuật, phát triển sức mạnh và sự khéo léo của chân. Di chuyển bước đơn ra sau. Đá cầu cao chân nghiêng mình bằng mu bàn chân. Phát cầu cao chân nghiêng mình. Một số bài tập phối hợp nâng cao trong thi đấu đôi và đội. Một số chiến thuật thi đấu đơn, đôi và đội. Một số điểm luật trong đá cầu. Đấu tập theo luật.
Ôn tập, kiểm tra cuối học kì, cuối năm học và tiêu chuẩn RLTT.	
IV/ CHUẨN KIẾN THỨC, KĨ NĂNG:
*/ LỚP 9:
	1/ Một số PP tập luyện phát triển sức bền :
Kiến thức : Biết một số PP đơn giản tập luyện phát triển sức bền.
Kĩ năng : Vận dụng để tập luyện phát triển sức bền khi học TD và tự tập..
	2/ Bài TD phát triển chung : 
Kiến thức : Biết cách thực hiện bài thể dục phát triển chung liên hoàn 45 nhịp.( Nam riêng, nữ riêng)
Kĩ năng : - Thực hiện cơ bản đúng toàn bài.
	 - Vận dụng để tự tập hàng ngày.
	3/ Chạy ngắn : 
Kiến thức : - Biết cách thực hiện các giai đoạn kĩ thuật chạy ngắn : Một số trò chơi, động tác bổ trợ kĩ thuật và phát triển sức nhanh.
	 - Hiểu một số điểm trong Luật Điền kinh ( phần chạy cự ly ngắn).
Kĩ năng : - Thực hiện cơ bản đúng hoàn chỉnh 4 giai đoạn kĩ thuật : Xuất phát – chạy lao – chạy giữa quãng – về đích.
	 - Vận dụng những hiểu biết về luật khi tập luyện, thi đấu.
	 - Đạt tiêu chuẩn RLTT ( chạy ngắn).
	4/ Chạy bền : 
Kiến thức : - Biết cách chạy trên địa hình tự nhiên và thực hiện một số động tác hồi tĩnh sau khi chạy.
	 - Biết cách đo mạch ( nhịp đập của tim)
Kĩ năng : - Vận dụng những kiến thức đã học khi tập luyện.
 - Đạt tiêu chuẩn RLTT ( chạy bền).
5/ Nhảy xa : 
Kiến thức : - Biết cách thực hiện 4 giai đoạn kĩ thuật nhảy xa kiểu “Ngồi”; Một số trò chơi, động tác bổ trợ kĩ thuật và phát triển sức mạnh chân.
	 - Hiểu một số điểm trong Luật Điền kinh ( phần nhảy xa).
Kĩ năng: - Thực hiện cơ bản đúng hoàn chỉnh các giai đoạn kĩ thuật : Chạy đà - giậm nhảy - trên không – tiếp đất.
	 - Vận dụng những hiểu biết về luật khi tập luyện, thi đấu.
	 - Đạt tiêu chuẩn RLTT ( bật xa).
6/ Nhảy cao : 
Kiến thức : - Biết cách thực hiện 4 giai đoạn kĩ thuật nhảy cao kiểu “Bước qua”; Một số trò chơi, động tác bổ trợ kĩ thuật và phát triển sức mạnh chân.
	 - Hiểu một số điểm trong Luật Điền kinh ( phần nhảy cao).
Kĩ năng : - Thực hiện cơ bản đúng các giai đoạn kĩ thuật : Chạy đà – giậm nhảy – trên không – tiếp đất.
	 - Vận dụng những hiểu biết về luật khi tập luyện, thi đấu.
7/ Đá cầu : 
Kiến thức: - Biết cách thực hiện : Di chuyển bước đơn ra sau chếch phải, chếch trái. Đá cầu cao chân nghiêng mình. Phát cầu cao chân nghiêng mình. Một số bài tập phối hợp. Đấu tập theo luật.
	 - Hiểu một số điểm trong Luật Đá cầu và chiến thuật thi đấu đơn.
Kĩ năng : - Thực hiện cơ bản đúng những bài tập trên.
	 - Vận dụng những hiểu biết về chiến thuật và luật trong tập luyện, thi đấu.
8/ Môn TTTC ( Đá cầu)
Kiến thức: - Biết cách thực hiện : Di chuyển bước đơn ra sau chếch phải, chếch trái. Đá cầu cao chân nghiêng mình. Phát cầu cao chân nghiêng mình. Một số bài tập phối hợp. Đấu tập theo luật.
	 - Hiểu một số điểm trong Luật Đá cầu và chiến thuật thi đấu đơn.
Kĩ năng : - Thực hiện cơ bản đúng những bài tập trên.
Vận dụng những hiểu biết về chiến thuật và luật trong tập luyện, thi đấu.
V/ Chỉ tiêu cuối học kì I.
Lớp
Sĩ số
 Đạt
 Chưa đạt
Ghi chú
 SL
 TL
 SL
 TL
9A
100%
9B
100%
9C
100%
TC
100%
	VI/ Chỉ tiêu cuối năm học 2020 – 2021.
Lớp
Sĩ số
 Đạt
 Chưa đạt
Ghi chú
 SL
 TL
 SL
 TL
9A
100%
9B
100%
9C
100%
TC
100%
VII/ NỘI DUNG VÀ BIỆN PHÁP CẦN THỰC HIỆN ĐỂ ĐỔI MỚI PPDH :
- Đổi mới PPDH là một yêu cầu khách quan của bộ môn.Đổi mới PPDH không phải là gạt bỏ, thay thế các PPDH hiện có mà vận dụng một cách sáng tạo các PP hiện có để đạt được mục tiêu cảu môn học. Riêng môn Thể dục không chỉ đổi mới về PPDH mà phải đổi mới về cách sắp xếp nội dung của một tiết học, đổi mới về tổ chức lên lớp... nghĩa là phải đổi mới toàn diện mọi hoạt động ở trên lớp.
1/ Đối với GV : 
- Đổi mới PPDH là đổi mới về việc sắp xếp các nội dung học tập của tiết học đòi hỏi phải đổi mới tổ chức tập luyện theo hướng :
+ Đổi mới nhóm PP dùng lời, nhóm PP trực quan, tranh ảnh, sắp xếp các nội dung một cách hợp lí ...
+ Mạnh dạn áp dụng các hình thức lên lớp : Dòng chảy – phân nhóm – phân nhóm quay vòng. Tùy theo từng bài mà GV áp dụng các hình thức lên lớp cho linh hoạt.
+ Mệnh lệnh điều hành tập luyện phải rõ ràng, mạch lạc, nhanh gọn.
+ Cần chọn vị trí tập luyện thích hợp để khởi động, bổ trợ - học và tập luyện. Tránh tập họp và di chuyển nhiều làm ảnh hưởng đến thời gian tập luyện của học sinh.
+ Mọi hoạt động diễn ra trong một tiết học phải là một bản kế hoạch chi tiết, GV chủ động dẫn dắt HS thực hiện bản kế hoạch đó ( Giáo án) Gv phải luôn đặt câu hỏi :
? GV nói cái gì? Nói như thế nào? Cau hỏi đã rõ ràng, trong sáng chưa? Dự kiến HS trả lời ( Đúng – Sai).
? HS tập trung ở đâu? Gv đứng vị trí nào?
+ Thời gian dành cho mỗi một nội dung, những sai lầm mà HS thường mắc – dự kiến cách sửa sai.
+ Dự kiến các tình huống bất ngờ - biện pháp giải quyết.
+ GV Phải thường xuyên học tập, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ, nghiệp vụ để đáp ứng mọi yêu cầu đòi hỏi của việc đổi mới PPDH, nâng cao chất lượng dạy - học bộ môn. Phải dự giờ, trao đổi kinh nghiệm, tham khảo các bài giảng mẫu của đồng nghiệp để rút kinh nghiệm nâng cao nghiệp vụ sư phạm.
2/ Đối với HS : 
- HS là nhân vật trung tâm, cho nên mọi hoạt động trên lớp phải có tác dụng phát huy tính tích cực học tập của HS, phát huy những năng lực cá nhân của HS trong hoạt động TDTT.
- Phải có trang phục riêng cho HS luyện tập TDTT, với trang phục đầy đủ sẽ giúp cho HS luyện tập tích cực hơn, mạnh dạn hơn.
	- Khuyến khích HS tham gia các hoạt động TDTT ở ngoài trường như tại các trung tâm, CLB TDTT.
VI/ KẾ HOẠCH DẠY HỌC CỤ THỂ:
HỌC KÌ I :
STT
TUẦN
TIẾT
TÊN ĐẦU BÀI/ CHỦ ĐỀ
MẠCH KIẾN THỨC
YÊU CẦU CẦN ĐẠT
THỜI LƯỢNG
Phương pháp,
Hình thức tổ chức dạy
Ghi chú
 1
1
1
- Lý Thuyết
- Một số phương pháp tập luyện phát triển sức bền ( mục 1)
-Kiến thức:Biết KN,phân loại sức bền
-Kĩ năng: Phân biệt được một số hình thức biểu hiện sức bền
45 phút
Giảng giải
Lên lớp lý thuyết
2
- Bài TD
- Chạy ngắn
- Học từ nhịp 1 – 10 ( nam, riêng, nữ riêng)
- Trò chơi phát triển sức nhanh 9 GV chọn).
- Ôn tập một số động tác bổ trợ
-Kiến thức:Biết cách thực hiện các động tác từ 1-10.
Biết cách thực hiện chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau.
-Kĩ năng:Thực hiện được và cơ bản đúng BTD- chạy ngắn.
45 phút
G.giải,làm mẫu. (Trực quan)
- Phân nhóm
2
2
3
- Bài TD
- Chạy ngắn
- Chạy bền
- Ôn từ nhịp 1 – 10
- Một số động tác bổ trợ kĩ thuật : Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau, trò chơi do Gv chọn.
- Chạy dích dắc tiếp sức, một số động tác hồi tĩnh sau khi chạy.
- Chạy bền trên địa hình tự nhiên
-Kiến thức:Biết cách thực hiện các động tác từ 1-10.
Biết cách thực hiện chạy bước nhỏ, hạy nâng cao đùi, chạy đạp sau.
Biết cách thực hiện chạy bền trên địa hình tự nhiên 
-Kĩ năng:Thực hiện được và cơ bản đúng BTD-chạy ngắn.
Nâng dần sức bền.
45 phút
G.Giải. - Làm mẫu. (Trực quan)
- Phân nhóm
4
- Bài TD
- Chạy ngắn
- Học từ nhịp 11 – 18( Nữ). Từ 11 – 19 ( Nam). 
- Một số động tác bổ trợ kĩ thuật. Trò chơi phát triển sức nhanh ( do Gv chọn).
- Ôn kỉ thuật tư thế sẵn sàng xuất phát
-Kiến thức:Biết cách thực hiện các động tác từ 11-18 và từ 11-19.
Biết cách thực hiện một số động tác bổ trợ và trò chơi.
-Kĩ năng:Thực hiện được cơ bản đúng các nhịp của bài thể dục 
45 phút
3
3
5
- Bài TD
- Chạy ngắn
- Chạy bền
- Ôn từ nhịp 1 – 18 ( Nữ). nhịp 11 – 19 ( Nam)
- Một số động tác bổ trợ kĩ thuật ( do Gv chọn), trò chơi “ chạy đuổi”, xuất phát cao chạy nhanh 30 – 60m.
- Chạy vượt chướng ngại vật tiếp sức. Cách kiểm tra mạch trước, sau khi chạy và theo dõi sức khoẻ.
-Kiến thức:Biết cách thực hiện các động tác của bài thể dục nam , nữ
Biết cách thực hiện một số động tác bổ trợ ,xuất phát cao chạy nhanh 30 – 60m.
-Kĩ năng:Thực hiện được cơ bản đúng các động tác từ 1-8 và thực hiện được các động tác từ 9-17.
Thực hiên cơ bản đúng động tác bổ trợ.
45 phút
G.Giải. - Làm mẫu. (Trực quan)
- Phân nhóm
6
- Bài TD
- Chạy ngắn
- On từ nhịp 1 – 19 ( Nam) . Học từ nhịp 19 – 25 ( Nữ)
- Ôn một số động tác bổ trợ : Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, chạy đạp sau.
- Xuất phát cao chạy nhanh.
-Kiến thức:Biết cách thực hiện các động tác từ 19-25.
Biết cách thực hiện một số động tác bổ trợ, xuất phát cao chạy nhanh 30 – 60m.
-Kĩ năng:Thực hiện được cơ bản đúng các động tác từ 1-25.
Thực hiên cơ bản đúng xuất phát cao chạy nhanh 60m.
45 phút
G.Giải. - Làm mẫu. (Trực quan)
- Phân nhóm
4
4
7
- Bài TD
- Chạy ngắn
- Chạy bền
- Học từ nhịp 20 – 26 ( Nam)
- Ôn từ nhịp 1- 25 ( Nữ).
- Ôn một số động tác bổ trợ : Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, chạy đạp sau.
- Xuất phát cao chạy nhanh.
- Cách vượt chướng ngại vật trên đường chạy ( do Gv chọn)
- Giớp thiệu hiện tượng choáng, ngất và cách khắc phục
-Kiến thức:Biết cách thực hiện các động tác từ 20-26.
Biết cách thực hiện một số động tác bổ trợ, xuất phát cao chạy nhanh 30 – 60m.
Biết cách chạy bền.
-Kĩ năng:Thực hiện được cơ bản đúng các nhịp bài TD.
Thực hiên cơ bản đúng xuất phát cao chạy nhanh 
45 phút
G.Giải. - Làm mẫu. (Trực quan)
- Phân nhóm
8
- Bài TD
- Chạy ngắn
- Ôn từ nhịp 1 – 26 ( Nam) . Học từ nhịp 26 – 29 ( Nữ) .
- Một số động tác bổ trợ kĩ thuật ( do Gv chọn), trò chơi “ lò cò tiếp sức”. Học cách đo và đóng bàn đạp, Xuất phát thấp - chạy lao.
-Kiến thức:Biết cách thực hiện các động tác từ 1-25.
Biết cách thực hiện đo và đóng bàn đạp.
-Kĩ năng:Thực hiện được cơ bản đúng các nhịp BTD
Thực hiên cơ bản đúng cách đo, đóng bàn đạp và xuất phát thấp - chạy lao.
45 phút
G.Giải. - Làm mẫu. (Trực quan)
- Phân nhóm
 5
5
9
- Bài TD
- Kiểm tra lần 1: một số nhịp đã học
.
-Kiến thức:Biết cách thực hiện các động tác từ 1-35 ( Nam). Từ 1 – 25 ( nữ).
-Kĩ năng:Thực hiện được cơ bản đúng các động tác từ 1-35.
Thực hiên cơ bản đúng xuất phát thấp - chạy lao.
45 phút
G.Giải. - Làm mẫu. (Trực quan)
- Phân nhóm
10
- Bài TD
- Chạy ngắn
- Học từ nhịp 27 – 36 ( Nam)
- Học từ nhịp 30 – 34 ( Nữ)
 .
- Ôn một số động tác bổ trợ kĩ thuật, trò chơi “ chạy thoi tiếp sức”hoặc do Gv chọn. Xuất phát thấp - chạy lao. Học chạy giữa quãng (60m).
-Kiến thức:Biết cách thực hiện các động tác từ 27 – 36 nam và các nhịp của nữa
Biết tên và cách thực hiện Xuất phát thấp - chạy lao-chạy giữa quãng.
-Kĩ năng:Thực hiện được cơ bản đúng các động tác của bài thể dục.
Thực hiên cơ bản đúng xuất phát thấp - chạy lao-chạy giữa quãng và nâng dần tốc độ.
45 phút
G.Giải. - Làm mẫu. (Trực quan)
- Phân nhóm
6
6
11
- Bài TD
- Chạy ngắn
- Chạy bền
- Ôn từ nhịp 1 – 36 ( nam)
- Ôn từ nhịp 30 – 34 ( Nữ) .
- Một số động tác bổ trợ kĩ thuật, trò chơi “ chạy đuổi”hoặc do Gv chọn. Xuất phát thấp - chạy lao - chạy giữa quãng (60m).
- Chạy vượt chướng ngại vật tiếp sức.
-Kiến thức:Biết cách thực hiện các động tác của bài TD
Biết cách thực hiện Xuất phát thấp - chạy lao-chạy giữa quãng.
Biết cách thực hiện trên địa hình tự nhiên.
-Kĩ năng:Thực hiện được cơ bản đúng các động tác Của bài TD.
Thực hiên cơ bản đúng các giai đoạn chạy ngắn.
45 phút
G.Giải. - Làm mẫu. (Trực quan)
- Phân nhóm
12
- Bài TD
- Chạy ngắn
- Ôn và hoàn thiện từ nhịp 1 – 36 ( nam) . Từ nhịp 1 – 34( nữ).
- Luyện tập chạy bước nhỏ, chạy đạp sau Gv chọn. Xuất phát thấp - chạy lao - chạy giữa quãng (60m).
-Kiến thức:Biết cách thực hiện các động tác từ 1-36 ( nam). 1-34 Nữ).
Biết thực hiện Xuất phát thấp - chạy lao-chạy giữa quãng-về đích.
-Kĩ năng:Thực hiện được cơ bản đúng các động tác từ 1-36 ( nam). 1-34( nữ).
Thực hiên cơ bản đúng chạy ngắn.
45 phút
G.Giải. - Làm mẫu. (Trực quan)
- Phân nhóm
7
7
13
- Bài TD
- Chạy ngắn
- Chạy bền
- Học từ nhịp 37 – 40( nam) từ 35 – 40 ( nữ), có thể kiểm tra thử
- Một số bài tập phát triển sức nhanh : Xuất phát thấp - chạy lao - chạy giữa quãng ( cự ly 60m).
- Giới thiệu một số điểm cơ bản của luật ĐK
- Chạy trên địa hình tự nhiên.
-Kiến thức:Biết cách thực hiện các động tác của bài TD.
Biết cách thực hiện 3 giai đoạn kĩ thuật .Biết cách thực hiện chạy trên địa hình tự nhiên.
-Kĩ năng:Thực hiện được cơ bản đúng các động tác bài TD
Thực hiên cơ bản đúng 3 giai đoạn kĩ thuật và nâng dần tốc độ.
Thực hiện được cơ bản đúng chạy trên địa hình tự nhiên.
45 phút
G.Giải. - Làm mẫu. (Trực quan)
- Phân nhóm
14
- Bài TD
- Chạy ngắn
- Ôn từ nhịp 1- 40 ( nam)
- Ôn từ nhịp 1 – 40 ( nữ
- Một số bài tập phát triển sức nhanh : Xuất phát thấp - chạy lao - chạy giữa quãng ( cự ly 60m).
-Kiến thức:Biết cách thực hiện các động tác của bài
-Kĩ năng:Thực hiên cơ bản đúng bài thể dục 
45 phút
8
8
15
- Bài thể dục
- Chạy ngắn
- Chạy bền
- Học từ nhịp 41 -45( nữ) và nhịp 41 – 45 ( nam)
- Một số bài tập phát triển sức nhanh : Xuất phát thấp - chạy lao - chạy giữa quãng ( cự ly 60m).
- Chạy bền trên địa hình tự nhiện
- Học sinh thực hiện tương đối tốt bài thể dục
- Học sinh nắm được một số điều luật điền kinh
45 phút
Giải
giải
16
- Lý thuyết
.
- Một số phương pháp tập luyện phát triển sức bền ( mục 2)
-Học sinh nắm được các pp tập luyện để phát triển sức bền
45 phút
G.giải. - Làm mẫu. (Trực quan)
- Phân nhóm
9
9
17
-Bài thể dục
- Chạyngắn
- Chạy bền
- Ôn từ nhịp 1- 45 bài thể dục Nam, nữ 
- Một số động tác bổ trợ kĩ thuật, trò chơi “ chạy lò cò tiếp sức” hoặc do Gv chọn. Tập luyện hoàn chỉnh các giai đoạn kĩ thuật chạy ngắn.
- Chạy bền trên địa hình tự nhiên
- Nắm được biên độ động tác, kết hợp lời hô
-Kiến thức:Biết tên và cách thực hiện 4 giai đoạn kĩ thuật chạy ngắn.Trò chơi
.
-Kĩ năng: Thực hiên cơ bản đúng 4 giai đoạn kĩ thuật và nâng dần tốc độ.
Thực hiên được đi đều và đổi chân khi đi đều sai nhịp.
45 phút
G.giải. - Làm mẫu. (Trực quan)
- Phân nhóm
18
-Bài thể dục
- Chạyngắn
.
Ôn từ nhịp 1- 45 bài thể dục Nam, nữ 
- Một số động tác bổ trợ kĩ thuật, trò chơi “ chạy lò cò tiếp sức” hoặc do Gv chọn. Tập luyện hoàn chỉnh các giai đoạn kĩ thuật chạy ngắn.
- Nắm được biên độ động tác, kết hợp lời hô
-Kiến thức:Biết tên và cách thực hiện 4 giai đoạn kĩ thuật chạy ngắn.Trò chơi
.
-Kĩ năng: Thực hiên cơ bản đúng 4 giai đoạn kĩ thuật và nâng dần tốc độ.
Thực hiên được đi đều và đổi chân khi đi đều sai nhịp
45 phút
G.Giải. - Làm mẫu. (Trực quan)
- Phân nhóm
10
10
19
- Bài thể dục
- Kiểm tra 1 tiết
- Thực hiện từng cá nhân, nắm vững từng nhịp , thực hiện đẹp, đúng biên độ.
- Nghiêm túc thực hiện
45 phút
20
- Chạy ngắn
- Nhảy xa
- Chạy bền
- Một số trò chơi, động tác bổ trợ kĩ thuật và phát triển sức nhanh ( do Gv chọn), tập luyện hoàn chỉnh các giai đoạn kĩ thuật chạy ngắn.
.
- Phối hợp chạy đà 3- 5 bước giậm nhảy( vào ván giậm) – bật cao, tập một số động tác bổ trợ, bài tập phát triển sức mạnh của chân
- Chạy bền trên địa hình tự nhiên.
Kiến thức:Biết tên và cách thực hiện 4 giai đoạn kĩ thuật chạy ngắn.Trò chơi
Biết khẩu lệnh và cách thực hiện đi đều và đổi chân khi đi đều sai nhịp.Chạy đều - đứng lại.
- Phối hợp tốt giai đoạn chạy đà – giậm nhảy
Biết cách thực hiện chạy trên địa hình tự nhiên.
-Kĩ năng: Thực hiên cơ bản đúng bài tập chạy ngắn. 
Thực hiện được cơ bản đúng chạy trên địa hình tự nhiên và nâng dần sức bền.
45 phút
G.Giải. - Làm mẫu. (Trực quan)
- Phân nhóm
11
11
21
- Chạy ngắn
- Một số trò chơi, động tác bổ trợ kĩ thuật và phát triển sức nhanh ( do Gv chọn), tập luyện hoàn chỉnh các giai đoạn kĩ thuật chạy ngắn.
- Phối hợp chạy đà 3- 5 bước giậm nhảy trên không
- Tập một số động tác bổ trợ kỉ thuật các gia đoạn chạy đà – giậm nhảy bước bộ trên không
Kiến thức:Biết tên và cách thực hiện 4 giai đoạn kĩ thuật chạy ngắn.Trò chơi
-Kĩ năng: Thực hiên cơ bản đúng xuất phát thấp - chạy lao-chạy giữa quãng-về đích và nâng dần tốc độ.
lại.
- Nắm được nguyên lý giậm nhảy phối hợp tay để nâng cơ thể lên cao
45 phút
G.Giải. - Làm mẫu. (Trực quan)
- Phân nhóm
22
- Chạy ngắn
- Nhảy xa
- Chạy bền
- Ôn xuất phát thấp – chạy lao – chạy giữa quãng – về đích 60m, một số động tác phát triển sức nhanh
- Phối hợp chạy đà 5-7 bước phối hợp giậm nhảy bước bộ trên không tiếp đất bằng chân lăng , một sôd động tác bổ trợ kỉ thuật giậm nhảy
- Chạy bền trên địa hình tự nhiên.
Kiến thức:Biết tên và cách thực hiện 4 giai đoạn kĩ thuật chạy ngắn.Trò chơi
.
- Phối hợp tốt các giai đoạn kỉ thuật
Biết cách thực hiện chạy trên địa hình tự nhiên.
-Kĩ năng: Thực hiên cơ bản đúng các giai đoạn kỹ thuật.
Thực hiện được cơ bản đúng chạy trên địa hình tự nhiên và nâng dần sức bền.
45 phút
G.Giải. - Làm mẫu. (Trực quan)
- Phân nhóm
12
12
23
- Chạy ngắn
- Nhảy xa
Ôn xuất phát thấp – chạy lao – chạy giữa quãng – về đích 60m, một số động tác phát triển sức nhanh
- Phối hợp chạy đà 5-7 bước phối hợp giậm nhảy bước bộ trên không tiếp đất bằng chân lăng , một sôd động tác bổ trợ kỉ thuật giậm nhảy
-Kiến thức: Biết cách thực hiện các nội dung đã học.
-Kĩ năng:Thực hiện cơ bản đúng các nội dung đã học.
45 phút
G.Giải. - Làm mẫu. (Trực quan)
- Phân nhóm
24
- Chạy ngắn
- Kiểm tra 1 tiết
- Thực hiện theo cá nhân.
45 phút
13
13
25
- Nhảy xa
- Chạy bền
- Ôn một số bài tập phát triển sức mạnh chân, hoàn thiện các giai đoạn nhảy xa kiểu ngồi
- Chạy bền trên địa hình tự nhiên
- HS nắm vững và kết hợp tốt các giai đoạn để nâng cao thành tích
- kết hợp tốt hít thở trong quá trình chạy
45 phút
.Giải. - Làm mẫu. (Trực quan)
- Phân nhóm
26
- Nhảy xa
- Chạy bền
- Ôn một số bài tập phát triển sức mạnh chân, hoàn thiện các giai đoạn nhảy xa kiểu ngồi
- Chạy bền trên địa hình tự nhiên
- HS nắm vững và kết hợp tốt các giai đoạn để nâng cao thành tích
- kết hợp tốt hít thở trong quá trình chạy
45 phút
G.Giải. - Làm mẫu. (Trực quan)
- Phân nhóm
14
14
27
- Nhảy xa
- Chạy bền
- Ôn một số bài tập phát triển sức mạnh chân, hoàn thiện các giai đoạn nhảy xa kiểu ngồi
- Chạy bền trên địa hình tự nhiên
- HS nắm vững và kết hợp tốt các giai đoạn để nâng cao thành tích
- kết hợp tốt hít thở trong quá trình chạy
45 phút
G.Giải. - Làm mẫu. (Trực quan)
- Phân nhóm
28
- Nhảy xa
- Chạy bền
- Ôn một số bài tập phát triển sức mạnh chân, hoàn thiện các giai đoạn nhảy xa kiểu ngồi
- Chạy bền trên địa hình tự nhiên
- HS nắm vững và kết hợp tốt các giai đoạn để nâng cao thành tích
- kết hợp tốt hít thở trong quá trình chạy
45 phút
G.Giải. - Làm mẫu. (Trực quan)
- Phân nhóm
15
15
29
- Nhảy xa
- Chạy bền
- Ôn một số bài tập phát triển sức mạnh chân, hoàn thiện các giai đoạn nhảy xa kiểu ngồi
- Chạy bền trên địa hình tự nhiên
- HS nắm vững và kết hợp tốt các giai đoạn để nâng cao thành tích
- kết hợp tốt hít thở trong quá trình chạy
45 phút
G.Giải. - Làm mẫu. (Trực quan)
- Phân nhóm
30
- Nhảy xa
- Chạy bền
- Ôn một số bài tập phát triển sức mạnh chân, hoàn thiện các giai đoạn nhảy xa kiểu ngồi
- Chạy bền trên địa hình tự nhiên
- HS nắm vững và kết hợp tốt các giai đoạn để nâng cao thành tích
- kết hợp tốt hít thở trong quá trình chạy
45 phút
G.Giải. - Làm mẫu. (Trực quan)
- Phân nhóm
16
16
31
- Nhảy xa
- Chạy bền
- Ôn một số bài tập phát triển sức mạnh chân, hoàn thiện các giai đoạn nhảy xa kiểu ngồi
- Chạy bền trên địa hình tự nhiên
- HS nắm vững và kết hợp tốt các giai đoạn để nâng cao thành tích
- kết hợp tốt hít thở trong quá trình chạy
45 phút
G.Giải. - Làm mẫu. (Trực quan)
- Phân nhóm
32
- Nhảy xa
- Kiểm tra 1 tiết
 Tổ chức kiểm tra theo cá nhân
45 phút
17
17
33-34
Ôn tập và kiểm tra học kỳ I
Tổ chức kiểm tra theo cá nhân
90 phút
18
18
35-36
Kiểm tra rèn luện thân thể
Tổ chức kiểm tra theo cá nhân
90 phút
HỌC KÌ II
19
19
37
- Nhảy cao
- TTTC
- Nhảy cao : Ôn : Động tác đá lăng trước – sau, đá lăng sang ngang. Đà 1 bước giậm nhảy – đá lăng. Trò chơi “ Lò cò tiếp sức” ( hoặc GV chọn).
- TTTC : Thực hiện tâng cầu, đỡ cầu bằng ngực, phát cầu cao chân nghiêng mình. Đấu tập 2 HS với nhau
+ Kiến thức : - thực hiện các giai đoạn kĩ thuật nhảy cao kiểu “Bước qua”; Một số trò chơi, động tác bổ trợ kĩ thuật và phát triển sức mạnh chân.
+ Kĩ năng : - Thực hiện cơ bản đúng các giai đoạn kĩ thuật .
+ Kiến thức : - tâng cầu, đỡ cầu phát được cầu ở các tư thế.
+ Kĩ năng : - Thực hiện cơ bản đúng các kĩ thuật
45 phút
Giảnggiải,làm mẫu. (Trực quan, tập theo nhóm nam, nữ
38
Nhảy cao
- TTTC
Nhảy cao : Ôn : Động tác đá lăng trước – sau, đá lăng sang ngang. Đà 1 bước giậm nhảy – đá lăng. Chạy đà chính diện - giậm nhảy co chân qua xà.
- TTTC : Thực hiện tâng cầu, đỡ cầu bằng ngực, phát cầu cao chân nghiêng mình. Đấu tập 2 HS với nhau.
- Chạy bền : Chạy trên địa hình tự nhiên.
+ Kiến thức : - thực hiện các giai đoạn kĩ thuật nhảy cao kiểu “Bước qua”; Một số trò chơi, động tác bổ trợ kĩ thuật và phát triển sức mạnh chân.
+ Kĩ năng : - Thực hiện cơ bản đúng các giai đoạn kĩ thuật .
45 phút
Giảnggiải,làm mẫu. (Trực quan, tập theo nhóm nam, nữ
20
20
39
Nhảy cao
- TTTC
Nhảy cao : Ôn : Một số động tác bổ trợ kĩ thuật nhảy cao ( GV chọn). Giai đoạn chạy đà ( đo đà, chỉnh đà, đặt chân vào điểm giậm nhảy).
- TTTC : Thực hiện tâng cầu, đỡ cầu bằng ngực, phát cầu cao chân nghiêng mình. Đấu tập 2 HS với nhau
+ Kiến thức : - thực hiện các giai đoạn kĩ thuật nhảy cao kiểu “Bước qua”; Một số trò chơi, động tác bổ trợ kĩ thuật và phát triển sức mạnh chân.
+ Kĩ năng : - Thực hiện cơ bản đúng các giai đoạn kĩ thuật .
+ Kiến thức : - tâng cầu, đỡ cầu phát được cầu ở các tư thế.
+ Kĩ năng : - Thực hiện cơ bản đúng các kĩ thuật
45 phút
Giảnggiải,làm mẫu. (Trực quan)
40
- Nhảy cao
- TTTC
- Nhảy cao : Ôn : Giai đoạn chạy đà ( đo đà, chỉnh đà, đặt chân vào điểm giậm nhảy). Giai đoạn giậm nhảy và tập phối hợp chạy đà - giậm nhảy.
- TTTC : Thực hiện tâng cầu, đỡ cầu bằng ngực, phát cầu cao chân nghiêng mình. Đấu tập 2 HS với nhau.
- Chạy bền : Chạy trên địa hình tự nhiên.
+ Kiến thức : - thực hiện các giai đoạn kĩ thuật nhảy cao kiểu “Bước qua”; Một số trò chơi, động tác bổ trợ kĩ thuật và phát triển sức mạnh chân.
+ Kĩ năng : - Thực hiện cơ bản đúng các giai đoạn kĩ thuật .
+ Kiến thức : - tâng cầu, đỡ cầu phát được cầu ở các tư thế.
+ Kĩ năng : - Thực hiện cơ bản đúng các kĩ thuật .
+ Kiến thức : - Biết cách chạy trên địa hình tự nhiên.
+ Kĩ năng : - Vận dụng những kiến thức đã học khi tập luyện.
45 phút
21
21
41
- Nhảy cao
- TTTC
- Nhảy cao : Ôn : Một số động tác bổ trợ kĩ thuật nhảy cao kiểu bước qua ( Gv chọn). Chạy đà chính diện- giậm nhảy co chân qua xà.
- TTTC : Thực hiện tâng cầu, đỡ cầu bằng ngực, phát cầu cao chân nghiêng mình. Đấu tập 2 HS với nhau
+ Kiến thức : - thực hiện các giai đoạn kĩ thuật nhảy cao kiểu “Bước qua”; Một số trò chơi, động tác bổ trợ kĩ thuật và phát triển sức mạnh chân.
+ Kĩ năng : - Thực hiện cơ bản đúng các giai đoạn kĩ thuật .
+ Kiến thức : - tâng cầu, đỡ cầu phát được cầu ở các tư thế.
+ Kĩ năng : - Thực hiện cơ bản đúng các kĩ thuật .
45 phút
Giảnggiải,làm mẫu. (Trực quan) - Phân nhóm
42
- Nhảy cao
- TTTC
Nhảy cao : Ôn : Một số động tác bổ trợ chạy đà - giậm nhảy ( Gv chọn). Giai đoạn trên không - tiếp đất.
- TTTC : Thực hiện tâng cầu, đỡ cầu bằng ngực, phát cầu cao chân nghiêng mình. Đấu tập 2 HS với nhau.
- Chạy bền : Chạy trên địa hình tự nhiên.
+ Kiến thức : - thực hiện các giai đoạn kĩ thuật nhảy cao kiểu “Bước qua”; Một số trò chơi, động tác bổ trợ kĩ thuật và phát triển sức mạnh chân.
+ Kĩ năng : - Thực hiện cơ bản đúng các giai đoạn kĩ thuật .
45 phút
Giảnggiải,làm mẫu. (Trực quan) - Phân nhóm
22
22
43
Nhảy cao : Kiểm tra 15 phút .
- Kiểm tra từng cá nhân
45 phút
Giảnggiải,làm mẫu. (Trực quan) - Phân nhóm
44
- Nhảy cao
- TTTC
- Chạy bền
- Nhảy cao : Ôn : Một số động tác bổ trợ kĩ thuật. Tập phối hợp 4 giai đoạn ( chạy đà - giậm nhảy- trên không - tiếp đất) kĩ thuật nhảy cao kiểu “ Bước qua ”.. Giới thiệu một số điểm cơ bản của Luật Điền kinh (phần nhảy cao).
- TTTC : Thực hiện phát cầu cao chân, thấp chân nghiê

Tài liệu đính kèm:

  • docke_hoach_giao_duc_mon_the_duc_khoi_9_nam_hoc_2020_2021_tran.doc