Kế hoạch giáo dục môn Ngữ Văn Lớp 9 - Năm học 2020-2021 - Trường PTDTBT THCS Yên Tháng

Kế hoạch giáo dục môn Ngữ Văn Lớp 9 - Năm học 2020-2021 - Trường PTDTBT THCS Yên Tháng

Tuần Tiết Bài/ Chủ đề Yêu cầu cần đạt Thời lượng dạy học Hình thức tổ chức dạy học/HTĐG Ghi chú

1

 1,2 Phong cách Hồ Chí Minh Kiến thức:

- Một số biểu hiện của phong cách Hồ Chí Minh trong đời sống và trong sinh hoạt.

- Ý nghĩa của phong cách Hồ Chí Minh trong việc giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc.

- Đặc điểm của kiểu bài nghị luận xã hội qua đoạn văn cụ thể.

Kỹ năng:

- Nắm bắt nội dung văn bản nhật dụng thuộc chủ đề hội nhập với thế giới và bảo vệ bản sắc văn hoá dân tộc.

- Vận dụng các biện pháp nghệ thuật trong việc viết văn bản về một vấn đề thuộc lĩnh vực văn hoá, lối sống.

Năng lực:

- Tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo, ngôn ngữ, văn học

Phẩm chất:

- Yêu nước, nhân ái, chăm chỉ,trung thực, trách nhiệm 2 Tiết Tổ chức hoạt động tại lớp học Tích hợp GDQPAN

 3 Sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh; Kiến thức:

- Văn bản thuyết minh và các phương pháp thuyết minh thường dùng.

- Vai trò của các biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh.

Kỹ năng:

- Nhận ra các biện pháp nghệ thuật được sử dụng trong văn bản thuyết minh.

- Vận dụng các biện pháp nghệ thuật khi viết văn thuyết minh.

Năng lực:

- Tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo, ngôn ngữ, văn học

Phẩm chất:

-Yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm 1 Tiết Tổ chức hoạt động tại lớp học

 

docx 115 trang hapham91 17783
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Kế hoạch giáo dục môn Ngữ Văn Lớp 9 - Năm học 2020-2021 - Trường PTDTBT THCS Yên Tháng", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TƯƠNG DƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 TRƯỜNG PTDTBT THCS YÊN THÁNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 Yên Thắng, ngày 01tháng 9năm 2020
 KẾ HOACH GIÁO DỤC MÔN NGỮ VĂN
Năm học 2020-2021
(Kèm theo Kế hoạch số 01/KH-THCSNP ngày tháng năm 2020 của Hiệu trưởng trường PTDTBT THCS Yên Thắng)
Chương trình theo quy định
LỚP 9
Cả năm: 35 tuần (210 tiết)
Học kì 1: 18 tuần (108 tiết)
Học kì 2: 17 tuần (102 tiết)
HỌC KÌ I
Tuần
Tiết
Bài/ Chủ đề
Yêu cầu cần đạt
Thời lượng dạy học
Hình thức tổ chức dạy học/HTĐG
Ghi chú
1
1,2
Phong cách Hồ Chí Minh
Kiến thức:
- Một số biểu hiện của phong cách Hồ Chí Minh trong đời sống và trong sinh hoạt.
- Ý nghĩa của phong cách Hồ Chí Minh trong việc giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc.
- Đặc điểm của kiểu bài nghị luận xã hội qua đoạn văn cụ thể.
Kỹ năng:
- Nắm bắt nội dung văn bản nhật dụng thuộc chủ đề hội nhập với thế giới và bảo vệ bản sắc văn hoá dân tộc.
- Vận dụng các biện pháp nghệ thuật trong việc viết văn bản về một vấn đề thuộc lĩnh vực văn hoá, lối sống.
Năng lực:
- Tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo, ngôn ngữ, văn học
Phẩm chất:
- Yêu nước, nhân ái, chăm chỉ,trung thực, trách nhiệm
2 Tiết
Tổ chức hoạt động tại lớp học
Tích hợp GDQPAN
3
Sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh;
Kiến thức:
- Văn bản thuyết minh và các phương pháp thuyết minh thường dùng.
- Vai trò của các biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh.
Kỹ năng:
- Nhận ra các biện pháp nghệ thuật được sử dụng trong văn bản thuyết minh.
- Vận dụng các biện pháp nghệ thuật khi viết văn thuyết minh.
Năng lực:
- Tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo, ngôn ngữ, văn học
Phẩm chất:
-Yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm
1 Tiết
Tổ chức hoạt động tại lớp học
4
Luyện tập sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh
Kiến thức:
- Cách làm bài thuyết minh về một thứ đồ dùng (cái quạt, cái bút, cái kéo )
- Tác dụng của một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh.
Kỹ năng:
- Xác định yêu cầu của đề bài thuyết minh về một đồ dùng cụ thể.
- Lập dàn ý chi tiết về viết phần Mở bài cho bài văn thuyết minh (có sử dụng một số biện pháp nghệ thuật) về một đồ dùng
Năng lực:
- Tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo, ngôn ngữ, văn học
Phẩm chất:
-Yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm
1 Tiết
Tổ chức hoạt động tại lớp học
5
Sử dụng yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh
Kiến thức:
- Tác dụng của yếu tố miêu trả trong văn thuyết minh: làm cho đối tượng thuyết minh hiện lên cụ thể, gần gũi, dễ cảm nhận hoặc nổi bật, gây ấn tượng.
- Vai trò của miêu tả trong văn bản thuyết minh: phụ trợ cho việc giới thiệu nhằm gợi lên hình ảnh cụ thể của đối tượng cần thuyết minh.
Kỹ năng:
- Quan sát các sự vật, hiện tượng.
- Sử dụng ngôn gnữ miêu tả phù hợp trong việc tạo lập văn bản thuyết minh.
Năng lực:
- Tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo, ngôn ngữ, văn học
Phẩm chất:
- Yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm
1 Tiết
Tổ chức hoạt động tại lớp học
6
Tự chọn: Rèn luyện kĩ năng làm văn thuyết minh
Kiến thức:
- Tiếp tục ôn tập , củng cố , hệ thống Kiến thức: về văn bản thuyết minh.
- Nắm vững hơn các phương pháp , cách làm và các điểm lưu ý khi làm một bài văn thuyết minh.
Kỹ năng :
- Rèn luyện kỹ năng tổng hợp về văn bản thuyết minh.
Năng lực:
- Tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo, ngôn ngữ, văn học
Phẩm chất:
-Yêu nước, nhân ái, chăm chỉ,trung thực, trách nhiệm
1Tiết
Tổ chức hoạt động tại lớp học
2
7,8,9
Đấu tranh cho một thế giới hoà bình
Kiến thức:
- Một số hiểu biết về tình hình thế giới những năm 1980 liên quan đến văn bản.
- Hệ thống luận đểm, luận cứ, cách lập luận trong văn bản.
Kỹ năng:
- Đọc – hiểu văn bản nhật dụng bàn luận về một vấn đề liên quan đến nhiệm vụ đấu tranh vì hoà bình của nhân loại.
Năng lực:
- Tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo, ngôn ngữ, văn học
Phẩm chất:
-Yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm
3 Tiết 
Tổ chức hoạt động tại lớp học
Tích hợp GDQPAN
10,11
Luyện tập Sử dụng yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh
Kiến thức:
- Những yếu tố miêu tả trong bài văn thuyết minh.
- Vai trò của yếu tố miêu tả trong bài văn thuyết minh.
Kĩ năng :
Viết đoạn văn, bài văn thuyết minh sinh động, hấp dẫn.
Năng lực :
- Tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo, ngôn ngữ, văn học
Phẩm chất: Yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm
2 Tiết
Tổ chức hoạt động tại lớp học
12
Rèn luyện kĩ năng làm văn thuyết minh (Tiếp)
Kiến thức: : HS nắm chắc lí thuyết về kiểu bài văn thuyết minh 
- GV hướng dẫn hs lập được dàn ý cho bài văn thuyết minh . Sau đó tập trung vào rèn kĩ năng làm bài .
- GV hướng dẫn HS viết thành những đoạn văn hoàn chỉnh.
2.Kỹ năng : Viết đoạn văn theo cách diễn dịch theo bố cục của bài văn.
+ Có sử dụng biện pháp nghệ thuật 
+ Có sử dụng yếu tố miêu tả
Năng lực :
- Tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo, ngôn ngữ, văn học
Phẩm chất: Yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm
1Tiết
Tổ chức hoạt động tại lớp học
3
13,14
Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em
Kiến thức:
- Thực trạng cuộc sống trẻ em hiện nay, những thách thức cơ hội và nhiệm vụ của chúng ta.
- Những thể hiện của quan điểm về vấn đề quyền sống, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em ở Việt Nam.
Kĩ năng :
- Nâng cao một bước kỹ năng đọc – hiểu một văn bản nhật dụng .
- Học tập phương pháp tìm hiểu, phân tích trong tạo lập văn bản nhật dụng.
- Tìm hiểu và biết được quan điểm của Đảng, Nhà nước ta về vấn đề được nêu trong văn bản.
Năng lực :
- Tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo, ngôn ngữ, văn học
Phẩm chất: Yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm
2 Tiết
Tổ chức hoạt động tại lớp học
15,16,17
CHỦ ĐỀ: CÁC PHƯƠNG CHÂM HỘI THOẠI
-Tìm hiểu về các phương châm hội thoại.
- Những trường hợp không tuân thủ phương châm hội thoại
- Luyện tập về các phương châm hội thoại
Kiến thức:
-Nắm được khái niệm về các phương châm hội thoại và nội dung của các phương châm hội thoại.
-Biết vận dụng các phương châm hội thoại trong hoạt động giao tiếp khi lĩnh hội và khi sản sinh lời nói.
-Có ý thức sử dụng tiếng Việt phù hợp với các phương châm hội thoại để đạt hiệu quả giao tiếp cao nhất
-Mối quan hệ giữa các phương châm hội thoại và tình huống giao tiếp; nhận thức được những trường hợp không tuân thủ phương châm hội thoại.
-Lĩnh hội và đánh giá được hiệu quả hay 
tác hại của những trường hợp tuân thủ hay không tuân thủ các phương châm hội thoại trong giao tiếp ngôn ngữ.
Kĩ năng :
-HS vận dụng Kiến thức: bài học để nhận diện những tình huống vi phạm hoặc tuân thủ các phương châm hội thoại.
- Biết lĩnh hội và phân tích những hiện tượng tuân thủ và không tuân thủ phương châm hội thoại cùng những hiệu quả hay tác hại của chúng.
Năng lực :
- Tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo, ngôn ngữ, văn học
Phẩm chất: Yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm
3 Tiết
Tổ chức hoạt động tại lớp học
Chủ đề được tích hợp từ các bài: Các phương châm hội thoại. Tiết 3,8,12
18
Tự chọn : Luyện tập nâng cao về phương châm hội thoại
Kiến thức:
 - HS nắm chắc nội dung của các phương châm hội thoại.
 - Vận dụng làm được bài tập và các tình huống trong giao tiếp .
2.Kỹ năng : 
 - Sử dụng tốt trong những tình huống giao tiếp của cuộc sống
 - Rèn luyện kỹ năng phân tích các tình huống .
Năng lực :
- Tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo, ngôn ngữ, văn học
Phẩm chất: 
-Yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm
1 Tiết
Tổ chức hoạt động tại lớp học
4
19,20
Chuyện người con gái Nam Xương
Kiến thức:
- Cốt truyện, nhân vật, sự kiện trong một tác phẩm truyện truyền kì.
- Hiện thực về số phận của người phụ nữ Việt Nam dưới chế độ cũ và vẻ đẹp truyền thống của họ.
- Sự thành công của tác giả về nghệ thuật kể chuyện.
- Mối liên hệ giữa tác phẩm và truyện Vợ chàng Trương.
Kĩ năng :
- Vận dụng Kiến thức: đã học để đọc – hiểu tác phẩm viết theo thể loại truyền kỳ.
- Cảm nhận được những chi tiết nghệ thuật độc đáo trong tác phẩm tự sự có nguồn gốc dân gian.
- Kể lại được truyện.
Năng lực :
- Tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo, ngôn ngữ, văn học
Phẩm chất:
-Yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm
2 Tiết
Tổ chức hoạt động tại lớp học
21
Xưng hô trong hội thoại
Kiến thức:
- Hệ thống từ ngữ xưng hô tiếng Việt.
- Đặc điểm của việc sử dụng từ ngữ xưng hô trong tiếng Việt.
Kĩ năng :
- Phân tích để thấy rõ quan hệ giữa việc sử dụng từ ngữ xưng hô trong văn bản cụ thể.
- Sử dụng thích hợp từ ngữ xưng hô trong giao tiếp.
Năng lực :
- Tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo, ngôn ngữ, văn học
Phẩm chất:
-Yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm
1 Tiết
Tổ chức hoạt động tại lớp học/ Khuyến khích học sinh tự học
Chuyên môn chỉ đạo thực hiện
22
Cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp
Kiến thức:
- Cách dẫn trực tiếp và lời dẫn trực tiếp.
- Cách dẫn gián tiếp và lời dẫn gián tiếp.
Kĩ năng :
- Nhận ra được cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp.
- Sử dụng được cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp trong quá trình tạo lập văn bản.
Năng lực :
- Tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo, ngôn ngữ, văn học 
Phẩm chất:
-Yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm
1 Tiết
Tổ chức hoạt động tại lớp học
23
Tự học có hướng dẫn: Luyện tập tóm tắt văn bản tự sự
Kiến thức:
- Các yếu tố của thể loại tự sự (nhân vật, sự việc, cốt truyện, )
- Yêu cầu cần đạt của văn bản tóm tắt tác phẩm tự sự.
Kĩ năng :
-Tóm tắt một văn bản tự sự theo các mục đích khác nhau.
Năng lực :
- Tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo, ngôn ngữ, văn học
Phẩm chất: 
-Yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm
1 Tiết
Tổ chức hoạt động tại lớp học
24
Tự chọn : Củng cố Văn bản Chuyện người con gái Nam Xương qua các dạng đề
Kiến thức: : Củng cố ôn luyện thêm Kiến thức: về tác phẩm như nội dung, nghệ thuật qua các dạng đề .
2. Kỹ năng : - Rèn luyện kỹ năng làm văn qua các dạng đề như : thuyết minh , phân tích.
Năng lực :
- Tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo, ngôn ngữ, văn học
Phẩm chất: 
-Yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm
1 Tiết
Tổ chức hoạt động tại lớp học
5
25,26
Sự phát triển của từ vựng
Kiến thức:
- Sự biến đổi và phát triển nghĩa của từ ngữ.
- Hai phương thức phát triển nghĩa của từ ngữ.
Kĩ năng :
- Nhận biết ý nghĩa của từ ngữ trong các cụm từ và trong văn bản.
- Phân biệt các phương thức tạo nghĩa mới của từ ngữ với các phép tu từ ẩn dụ, hoán dụ.
Năng lực :
- Tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo, ngôn ngữ, văn học
Phẩm chất: 
-Yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm
2 Tiết
Tổ chức hoạt động tại lớp học
Hướng dẫn đọc thêm: Chuyện cũ trong phủ Chúa Trịnh
Kiến thức:
- Sơ giản về thể văn tuỳ bút thời trung đại.
- Cuộc sống xa hoa của vua chúa, sự nhũng nhiễu của bon quan lại thời Lê - Trịnh.
- Những đặc điểm nghệ thuật của một văn bản viết theo thể loại tuỳ bút thời kỳ trung đại ở Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh.
Kĩ năng :
- Đọc – hiểu một văn bản tuỳ bút thời trung đại.
- Tự tìm hiểu một số địa danh, chức sắc, nghi lễ thời Lê – Trịnh.
Năng lực :
- Tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo, ngôn ngữ, văn học
Phẩm chất: 
-Yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm
Khuyến khích học sinh tự đọc
27,28
Hoàng Lê Nhất thống chí (hồi 14)
Kiến thức:
- Những hiểu biết chung về nhóm tác giả thuộc Ngô gia văn phái về phong trào Tây Sơn và người anh hùng dân tộc Quang Trung – Nguyễn Huệ.
- Nhân vật, sự kiện, cốt truyện trong tác phẩm viết theo thể loại tiểu thuyết chương hồi.
- Một trang sử oanh liệt của dân tộc ta: Quang Trung đại phá 20 vạn quân Thanh, đánh đuổi giặc ngoại xâm lược ra khỏi bờ cõi.
Kĩ năng :
- Quan sát các sự việc được kể trong đoạn trích trên bản đồ.
- Cảm nhận sức trỗi dậy kì diệu của tinh thần dân tộc, cảm quan hiện thực nhạy bén, cảm hứng yêu nước của tác giả trước những sự kiện lịch sử trọng đại của dân tộc.
- Liên hệ những nhân vật, sự kiện trong đoạn trích với những văn bản liên quan.
Năng lực :
- Tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo, ngôn ngữ, văn học
Phẩm chất:
-Yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm
2 Tiết
Tổ chức hoạt động tại lớp học
Tích hợp GDQPAN
29
Sự phát triển của từ vựng (tiếp)
Kiến thức:
- Việc tạo từ ngữ mới.
- Việc mượn từ ngữ của tiếng nước ngoài.
Kĩ năng :
- Nhận biết từ ngữ mới được tạo ra và những từ ngữ mượn của tiếng nước ngoài.
- Sử dụng từ ngữ mượn tiếng nước ngoài phù hợp.
Năng lực :
- Tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo, ngôn ngữ, văn học
Phẩm chất: Yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm
1 Tiết
Tổ chức hoạt động tại lớp học
30
Tự chọn : Củng cố Kiến thức: 2 VB Chuyện cũ trong phủ Chúa Trịnh và Hoàng Lê Nhất thống chí (hồi 14) qua các dạng đề
Kiến thức:
- Nắm được vẻ đẹp nội dung và đặc sắc nghệ thuật của văn xuôi trung đại được thể hiện qua mỗi tác phẩm“Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh”.
Kĩ năng :
- Biết cảm nhận, phân tích tác phẩm. 
- Có kĩ năng tổng hợp khái quát để đánh giá về ý nghĩa giá trị của tác phẩm.
Năng lực :
- Tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo, ngôn ngữ, văn học
Phẩm chất:
-Yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm
1 Tiết
Tổ chức hoạt động tại lớp học
6,7
31-40
CHỦ ĐỀ: TRUYỆN KIỀU NGUYỄN DU
-Truyện Kiều của Nguyễn Du
-Chị em Thúy Kiều 
-Kiều ở lầu Ngưng Bích
- Miêu tả trong văn bản tựsự
- Miêu tả nội tâm trong văn bản tựsự
Kiến thức:
- Biết được một số nét chính về cuộc đời và sự nghiệp của Nguyễn Du; nhận ra được những giá trị cơ bản của Truyện Kiều. 
- Chỉ ra và phân tích được một số hình ảnh, từ ngữ khắc hoạ chân dung chị em Thuý Kiều thể hiện cảm hứng nhân văn của Nguyễn Du; nhận xét được về nghệ thuật miêu tả nhân vật của tác giả. 
- Phân tích được nội tâm nhân vật Thúy Kiều
- Vai trò của yếu tố miêu tả trong văn bản tự sự; biết vận dụng yếu tố miêu tả khi tạo lập văn bản tự sự.
Kĩ năng :
- Đọc – hiểu một tác phẩm truyện thơ Nôm trong tác phẩm văn học trung đại.
- Nhận ra những đặc điểm nổi bật về cuộc đời và sáng tác của một tác giả văn học trung đại.
- Hiểu khái niệm và những đặc điểm cơ bản của thuật ngữ; biết cách sử dụng thuật ngữ chính xác, phù hợp. 
- Nhận ra được vai trò của yếu tố miêu tả trong văn bản tự sự; biết vận dụng yếu tố miêu tả khi tạo lập văn bản tự sự.
Năng lực :
- Tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo, ngôn ngữ, văn học
Phẩm chất: Yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm
10 Tiết
Tổ chức hoạt động tại lớp học
41
Thuật ngữ
Kiến thức:
- Khái niệm thuật ngữ.
- Những đặc điểm của thuật ngữ.
Kĩ năng :
- Tìm hiểu ý nghĩa của thuật ngữ trong từ điển.
- Sử dụng thuật ngữ trong quá trình đọc – hiểu và tạo lập văn bản khoa học, công nghệ.
Năng lực :
- Tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo, ngôn ngữ, văn học
Phẩm chất: Yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm
1 Tiết
Tổ chức hoạt động tại lớp học
42
Củng cố Truyện Kiều cuả Nguyễn Du và đoạn trích Chị em Thuý Kiều qua các dạng đề
Kiến thức: : 
- Củng cố Kiến thức: cơ bản về truyện Kiều ,đoạn trích “ Chị em Thúy Kiều” và luyện thêm một số các dạng đề .
2.Kỹ năng : Rèn luyệ kỹ năng làm một số dạng câu hỏi trắc nghiệm và dạng đề phân tích ,cảm nhận .
Năng lực :
- Tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo, ngôn ngữ, văn học
Phẩm chất: Yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm
1 Tiết
Tổ chức hoạt động tại lớp học
8
43
Cảnh ngày xuân
Kiến thức:
- Nghệ thuật miêu tả thiên nhiên của thi hào dân tộc Nguyễn Du.
- Sự đồng cảm của Nguyễn Du với những tâm hồn trẻ tuổi.
Kĩ năng :
- Bổ sung Kiến thức: đọc – hiểu văn bản truyện thơ trung đại, phát hiện phân tích được các chi tiết miêu tả cảnh thiên nhiên trong đoạn trích.
- Cảm nhận được tâm hồn trẻ trung của nhân vật qua cái nhìn cảnh vật trong ngày xuân.
- Vận dụng bài học để viết văn miêu tả, biểu cảm.
Năng lực :
- Tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo, ngôn ngữ, văn học
Phẩm chất:
-Yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm
1 Tiết
Tổ chức hoạt động tại lớp học/ Khuyến khích học sinh tự đọc
Chuyên môn chỉ đạo thực hiện
Mã Giám Sinh mua Kiều (trích Truyện
Kiều) của Nguyễn Du
Kiến thức:
- Khắc hoạ chân dung tên dắt gái lưu manh Mã Giám Sinh, tư thế và tâm trạng của Kiều - nạn nhân của sự biến và đồng tiền.
- Đoạn thơ kể chuyện tỉ mỉ, giọng điệu khách quan nhưng màu sắc châm biếm vẫn rõ.
Kĩ năng:
-Củng cố và rèn kỹ năng đọc thơ lục bát kể chuyện, phân tích nhân vật qua hình dáng, cử chỉ, ngôn ngữ và hành động.
Năng lực:
- Tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo, ngôn ngữ, văn học
Phẩm chất:
-Yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm
Khuyến khích học sinh tự đọc
44,45
Trau dồi vốn từ
Kiến thức:
-Hiểu được tầm quan trọng của việc trau dồi vốn từ.Nắm được những định hướng chính để trau dồi vốn từ 
Kĩ năng :
-Rèn luyện kỹ năng mở rộng vốn từ và chính xác hoá vốn từ trong giao tiếp và viết văn bản.
-Biết sử dụng từ đúng nghĩa, phù hợp với ngữ cảnh
Năng lực :
- Tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo, ngôn ngữ, văn học
Phẩm chất: Yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm
2 Tiết
Tổ chức hoạt động tại lớp học/ Khuyến khích học sinh tự học
Chuyên môn chỉ đạo thực hiện.
Thúy Kiều báo ân báo oán (trích Truyện
Kiều) của Nguyễn Du
Kiến thức:
-Qua đoạn trích Thuý Kiều báo ân báo oán, hiểu được tấm lòng nhân nghĩa, cao thượng của Thuý Kiều và ước mơ công lý trong thời đại Nguyễn Du
- Thấy được tài năng nghệ thuật xây dựng nhân vật của tác giả trong việc xây dựng của tác giả trong việc khắc họa tính cách qua ngôn ngữ đối thoại
Kĩ năng:
-Củng cố và rèn kỹ năng đọc thơ lục bát kể chuyện, phân tích nhân vật qua hình dáng, cử chỉ, ngôn ngữ và hành động.
Năng lực:
- Tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo, ngôn ngữ, văn học
Phẩm chất:
-Yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm
Khuyến khích học sinh tự đọc
46,47
Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga
Kiến thức:
- Những hiểu biết bước đầu về tác giả Nguyễn Đình Chiểu và tác phẩm Truyện Lục Vân Tiên.
- Thể loại thơ lục bát truyền thống của dân tộc qua tác phẩm Truyện Lục Vân Tiên.
- Những hiểu biết bước đầu về nhân vật, sự kiện, cốt truyện trong tác phẩm Truyện Lục Vân Tiên.
- Khát vọng cứu người, giúp đời của tác giả và phẩm chất của hai nhân vật Lục Vân Tiên và Kiều Nguyệt Nga,.
Kĩ năng :
- Đọc – hiểu một đoạn trích truyện thơ.
- Nhận diện và hiểu được tác dụng của các từ địa phương Nam Bộ được sử dụng trong đoạn trích.
- Cảm nhận được vẻ đẹp của hình tượng nhân vật lí tưởng theo quan niệm đạo đức mà Nguyễn Đình Chiểu đã khắc hoạ trong đoạn trích.
Năng lực :
- Tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo, ngôn ngữ, văn học
Phẩm chất:
-Yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm
2 Tiết
Tổ chức hoạt động tại lớp học
48
Tự chọn :Củng cố đoạn trích Cảnh ngày Xuân và Kiều ở lầu Ngưng Bích
Kiến thức:
- Giúp H/S củng cố Kiến thức: về đoạn trích “Kiều ở lầu Ngưng Bích” qua một số đề ra cụ thể .
Kỹ năng :
-Rèn kĩ năng cảm thụ, phân tích và so sánh các tác phẩm trong văn bản thơ trung đại .
Năng lực :
- Tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo, ngôn ngữ, văn học
Phẩm chất:
-Yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm
1 Tiết
Tổ chức hoạt động tại lớp học
9
49
Tổng kết về từ vựng (từ đơn, từ phức,... từ nhiều nghĩa)
Kiến thức:
-Củng cố Kiến thức: về từ vựng đã học từ lớp 6 đến lớp 9 (từ đơn, từ phức, thành ngữ, nghĩa của từ, từ nhiều nghĩa và hiện tượng chuyển nghĩa của từ ).
Kĩ năng :
-Rèn kĩ năng dùng từ đúng, chính xác, linh hoạt và hiệu quả.
-Giáo dục HS ý thức giữ gìn sự trong sáng của Tiếng Việt.
Năng lực :
- Tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo, ngôn ngữ, văn học
Phẩm chất:
-Yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.
1 Tiết
Tổ chức hoạt động tại lớp học
Nghiên cứu bài học.
50,51
Đồng chí
Kiến thức:
- Một số hiểu biết về thể hiện thực trạng những năm đầu của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của dân tộc ta.
- Lý tưởng cao đẹp và tình cảm keo sơn gắn bó làm nên sức mạnh tinh thần của những người chiến sĩ trong bài thơ.
- Đặc điểm nghệ thuật của bài thơ: ngôn ngữ thơ bình dị, biểu cảm, hình ảnh tự nhiên, chân thực.
Kĩ năng :
- Đọc diễn cảm một bài thơ hiện đại.
- Bao quát toàn bộ tác phẩm, thấy được mạch cảm xúc trong bài thơ.
- Tìm hiểu một số chi tiết nghệ thuật tiêu biểu, từ đó thấy được giá trị nghệ thuật của chúng trong bài thơ.
Năng lực :
- Tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo, ngôn ngữ, văn học
Phẩm chất:
-Yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.
2 Tiết
Tổ chức hoạt động tại lớp học
Tích hợp GDQPAN
52,53
Bài thơ về tiểu đội xe không kính
Kiến thức:
- Những hiểu biết bước đầu về nhà thơ Phạm Tiến Duật.
- Đặc điểm của thơ Phạm Tiến Duật qua một sáng tác cụ thể: giàu chất hiện thực và tràn đầy cảm hứng lãng mạn.
- Hiện thực cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước được phản ánh trong tác phẩm; vẻ đẹp hiên ngang, dũng cảm, tràn đầy niềm lạc quan cách mạng, của những con người đã làm nên con đường Trường Sơn huyền thoại được khắc hoạ trong bài thơ.
Kĩ năng :
- Đọc – hiểu một bài thơ hiện đại.
- Phân tích được vẻ đẹp hình tượng người người chiến sĩ lái xe Trường Sơn trong bài thơ.
- Cảm nhận được giá trị của ngôn ngữ, hình ảnh độc đáo của bài thơ.
Năng lực :
- Tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo, ngôn ngữ, văn học
Phẩm chất:
-Yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.
2 Tiết
Tổ chức hoạt động tại lớp học
Tích hợp GDQPAN
53
Kiểm tra truyện trung đại
Kiến thức:
-Nắm lại những Kiến thức: cơ bản vềtruyện trung đại Việt Nam: những thể loại chủ yếu, giá trị nội dung và nghệ thụât của những tác phẩm tiêu biểu
Kĩ năng :
-Rèn luyện kĩ năng tổng hợp Kiến thức:; kĩ năng phân tích, cảm nhận chi tiết, nhân vật; kĩ năng diễn đạt, trình bày....
-Rèn luyện thái độ nghiêm túc, trung thực trong khi làm bài kiểm tra. 
Năng lực :
- Tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo, ngôn ngữ, văn học
Phẩm chất:
-Yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.
1 Tiết
Kiểm tra viết tại lớp
10
54
Tự chọn :Củng cố Kiến thức: về tác giả Nguyễn Đình Chiểu và đoạn trích Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga
Kiến thức: :
- Giúp học sinh ôn tập và nắm vững nội và nghệ thuật của truyện “ Lục Vân Tiên”
-Thấy được những nét đẹp của nhân cách Nguyễn Đình Chiểu và nhân vật Lục Vân Tiên cũng như nhân vật Ông Ngư.
-Nghệ thuật dung thể thơ truyền thống và từ ngữ địa phương của tác giả.
2.Kỹ năng :
- Rèn luyện học sinh kỹ năng cảm nhận , phân tích một văn bản 
Năng lực :
- Tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo, ngôn ngữ, văn học
Phẩm chất: 
-Yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.
1 Tiết
Tổ chức hoạt động tại lớp học
55
Tổng kết về từ vựng (từ đồng âm... trường từ vựng)
Kiến thức:
-Củng cố Kiến thức: về từ vựng đã học từ lớp 6 đến lớp 9 (từ đồng âm, từ đồng nghĩa, từ trái nghĩa, cấp độ khái quát của nghĩa từ ngữ, trường từ vựng).
Kĩ năng :
-Rèn kĩ năng dùng từ đúng, chính xác, linh hoạt và hiệu quả.
Năng lực :
- Tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo, ngôn ngữ, văn học
Phẩm chất:
-Yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.
1 Tiết
Tổ chức hoạt động tại lớp học
56
Trả bài kiểm tra truyện trung đại
Kiến thức:
- Củng cố Kiến thức: về văn học trung đại.
Kĩ năng :
- Giúp HSnhận ra ưu điểm, nhược điểm trong bài làm, biết sửa các lỗi về diễn đạt và chính tả.
- Giáo dục HS ý thức tự giác, phát huy ưu điểm, khắc phục nhược điểm.
Năng lực :
- Tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo, ngôn ngữ, văn học
Phẩm chất:
-Yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.
1 Tiết
Tổ chức hoạt động tại lớp học
57
Chương trình địa phương: Thăm lúa
Kiến thức:
-Giúp học sinh hiểu được vẻđẹp Nghệ trong nội dung và hình thức của văn bản “Thăm lúa”. Hiểu được cảm hứng chủđạo của bài thơ là cảm xúc của một người phụ nữ có chống đi khánh chiến trong một buổi thăm đồng.
Kĩ năng :
-Rèn kỹ năng đọc, phân tích và cảm thụ thể thơ năm chữ.
- Bồi dưỡng tình yêu, trân trọng vẻ đẹp trong tâm hồn con người xứ Nghệ.
Năng lực :
- Tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo, ngôn ngữ, văn học
Phẩm chất:
-Yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.
2 Tiết
Tổ chức hoạt động tại lớp học
58,59
Tổng kết về từ vựng (sự phát triển của từ vựng,... trau dồi vốn từ)
Kiến thức:
-Hs nắm vững hơn và biết vận dụng những Kiến thức: về từ vựng đã học từ lớp 6 → 9 : sự phát triển của từ vựng, từ mượn, từ Hán Việt, thuật ngữ và biệt ngữ xã hội, các hình thức trau dồi vốn từ.
Kĩ năng :
-Nhận diện được từ mượn, từ Hán Việt, thuật ngữ, biệt ngữ xã hội; hiểu và sử dụng từ vựng chính xác trong giao tiếp, đọc-hiểu và tạo lập văn bản.
-Hs có ý thức giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt.
Năng lực :
- Tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo, ngôn ngữ, văn học
Phẩm chất:
-Yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.
2Tiết
Tổ chức hoạt động tại lớp học
11
60
Tự chọn :Một số bài tập cơ bản về từ Vựng tiếng Việt
Kiến thức:
- Giúp học sinh ôn luyện các Kiến thức: về từ vững tiếng việt từ 6 đến 8( từ đơn và từ phức,từ tượng thanh ,từ tượng hình, từ địa phương và trường từ vững )
2.Kỹ năng:
- Vận dụng Kiến thức: đó vào trong nói và viết đồng thời biết tạo lập văn bản.
Năng lực :
- Tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo, ngôn ngữ, văn học
Phẩm chất:
-Yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.
1Tiết
Tổ chức hoạt động tại lớp học
61,62
Nghị luận trong văn bản tự sự
Kiến thức:
- Yếu tố nghị luận trong văn bản tự sự.
- Mục đích của việc sử dụng yếu tố nghị luậ trong văn tự sự.
- Tác dụng của các yếu tố nghị luận trong văn bản tự sự.
Kĩ năng :
- Nghị luận trong khi làm văn tự sự.
- Phân tích được các yếu tố nghị luận trong một văn bản tự sự cụ thể.
Năng lực :
- Tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo, ngôn ngữ, văn học
Phẩm chất:
-Yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.
2 Tiết
Tổ chức hoạt động tại lớp học
63,64,65
Tổng kết về từ vựng (từ tượng thanh, tượng hình, một số tu từ từ vựng)
Kiến thức:
-Hệ thống hoá Kiến thức: đã học về từ vựng và một số phép tu từ từ vựng; Tác dụng của việc sử dụng từ tượng hình tượng thanh và phép tu từ trong các văn bản nghệ thuật.
Kĩ năng :
-Nhận diện từ tượng hình, tượng thanh các phép tu từ từ vựng đã học trong văn bản; phân tích giá trị tác dụng của từ tượng hình tượng thanh và một số phép tu từ từ vựng trong một văn bản cụ thể.
Năng lực :
- Tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo, ngôn ngữ, văn học
Phẩm chất:
-Yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm. 
3 Tiết
Tổ chức hoạt động tại lớp học
66
Tự chọn :Hình ảnh người lính qua 2 văn bản Đồng chí và bài thơ về tiểu đội xe không kính
Kiến thức:
- Củng cố Kiến thức: về hình ảnh người lính qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ 
- Giúp học sinh nắm được các điểm chung và riêng của những người lính qua hai cuộc chiến tranh .
Kỹ năng :
- Rèn luyện cách đọc -hiểu và diễn cảm bài thơ.
- Rèn luyện kỹ năng so sánh , phân tích và cảm nhận nhân vật, tác phẩm.
Năng lực :
- Tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo, ngôn ngữ, văn học
Phẩm chất:
-Yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.
1Tiết
Tổ chức hoạt động tại lớp học
12
67,68
Đoàn thuyền đánh cá
Kiến thức:
- Những hiểu biết bước đầu về tác giả Huy Cận và hoàn cảnh ra đời của bài thơ.
- Những xúc cảm của nhà thơ trước biển cả rộng lớn và cuộc sống lao động của ngư dân trên biển.
- Nghệ thuật ẩn dụ, phóng đại, cách tạo dựng những hình ảnh tráng lệ, lãng mạn
Kĩ năng :
- Đọc – hiểu một tác phẩm thơ hiện đại.
- Phân tích được một số chi tiết nghệ thuật tiêu biểu trong bài thơ.
- Cảm nhận được cảm hứng về thiên nhiên và cuộc sống lao động của tác giả được đề cấp đến trong tác phẩm
Năng lực :
- Tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo, ngôn ngữ, văn học
Phẩm chất:
-Yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.
2 Tiết
Tổ chức hoạt động tại lớp học
69,70
Bếp lửa
Kiến thức:
- Những hiểu biết bước đầu về tác giả Bằng Việt và hoàn cảnh ra đời bài thơ.
- Những xúc cảm chân thành của tác giả và hình ảnh người bà giàu tình thương, giàu đức hi sinh.
- Việc sử dụng kết hợp các yếu tố tự sự, miêu tả, bình luận trong tác phẩm trữ tình.
Kĩ năng :
- Nhận diện, phân tích được các yếu tố miêu tả, tự sự, bình luận và biểu cảm trong bài thơ.
- Liên hệ để thấy được nỗi nhớ về người bà trong hoàn cảnh tác giả đang ở xa Tổ Quốc có mối liên hệ chặt chẽ với những tình cảm với quê hương, đất nướ

Tài liệu đính kèm:

  • docxke_hoach_giao_duc_mon_ngu_van_lop_9_nam_hoc_2020_2021_truong.docx