Kế hoạch phân phối chương trình môn Ngữ văn Lớp 9 - Năm học 2020-2021

Kế hoạch phân phối chương trình môn Ngữ văn Lớp 9 - Năm học 2020-2021

Tuần Tiết Nội dung tổ chuyên môn thống nhất

(Tên bài học, chủ đề) Lưu ý cách thực hiện

HỌC KỲ I

1

(7-12/9/20) 1 Phong cách Hồ Chí Minh; Lồng ghép QP-AN: Giới thiệu một số hình ảnh về Chủ tịch Hồ Chí Minh

 2 Phong cách Hồ Chí Minh (tt) Lồng ghép QP-AN: Giới thiệu một số hình ảnh về Chủ tịch Hồ Chí Minh

 3 Các phương châm hội thoại;

 4 Sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh;

 5 Luyện tập sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh.

2

(14-19/9/20) 6 Đấu tranh cho một thế giới hoà bình; Lồng ghép QP-AN: Lấy ví dụ về mức độ tàn phá của chiến tranh, của bom nguyên tử

 7 Đấu tranh cho một thế giới hoà bình (tt)

 8 Các phương châm hội thoại (tiếp);

 9 Sử dụng yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh;

 10 Luyện tập sử dụng yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh.

3

(21-26/9/20) 11 Tuyên bố thế giới về. trẻ em;

 12 Tuyên bố thế giới về. trẻ em (tt)

 13 Các phương châm hội thoại (tiếp);

 HS tự đọc: Xưng hô trong hội thoại, trau dồi vốn từ

 14 Viết bài Tập làm văn số 1.

 15 Viết bài Tập làm văn số 1 (tt)

 

doc 9 trang hapham91 17540
Bạn đang xem tài liệu "Kế hoạch phân phối chương trình môn Ngữ văn Lớp 9 - Năm học 2020-2021", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÒNG GD&ĐT .
TRƯỜNG THCS .
KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY - NĂM HỌC 2020-2021
MÔN: NGỮ VĂN 9
I. Thông tin:
 1. Tổ trưởng: .
 2. Tổ phó: ..
II. Thời gian thực hiện:
 - Học kì 1: Từ ngày 05/9/2020 đến ngày 16/01/2021
 - Học kì 2: Từ ngày 18/01/2021 đến ngày 25/5/2021
II. Kế hoạch cụ thể:
LỚP 9
Tuần
Tiết
Nội dung tổ chuyên môn thống nhất 
(Tên bài học, chủ đề)
Lưu ý cách thực hiện
HỌC KỲ I
1
(7-12/9/20)
1
Phong cách Hồ Chí Minh;
Lồng ghép QP-AN: Giới thiệu một số hình ảnh về Chủ tịch Hồ Chí Minh 
2
Phong cách Hồ Chí Minh (tt)
Lồng ghép QP-AN: Giới thiệu một số hình ảnh về Chủ tịch Hồ Chí Minh 
3
Các phương châm hội thoại;
4
Sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh;
5
Luyện tập sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh.
2
(14-19/9/20)
6
Đấu tranh cho một thế giới hoà bình;
Lồng ghép QP-AN: Lấy ví dụ về mức độ tàn phá của chiến tranh, của bom nguyên tử 
7
Đấu tranh cho một thế giới hoà bình (tt)
8
Các phương châm hội thoại (tiếp);
9
Sử dụng yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh;
10
Luyện tập sử dụng yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh.
3
(21-26/9/20)
11
Tuyên bố thế giới về... trẻ em;
12
Tuyên bố thế giới về... trẻ em (tt)
13
Các phương châm hội thoại (tiếp);
HS tự đọc: Xưng hô trong hội thoại, trau dồi vốn từ
14
Viết bài Tập làm văn số 1.
15
Viết bài Tập làm văn số 1 (tt)
4
(28/9-3/10/20)
16
Chuyện người con gái Nam Xương;
17
Chuyện người con gái Nam Xương (tt)
HS tự đọc: Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh
18
Sự phát triển của từ vựng
19
Cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp;
20
Thuật ngữ;
5
(5-10/10/20)
21
Hoàng Lê nhất thống chí (hồi 14);
Lồng ghép QP-AN: Hình ảnh bộ đội kéo pháo, dân công chở lương thực trong chiến dịch Điện Biên Phủ
-Nêu cao truyền thống chống ngoại xâm của dân tộc
22
Hoàng Lê nhất thống chí (hồi 14) (tt)
23
Hoàng Lê nhất thống chí (hồi 14) (tt)
24
Sự phát triển của từ vựng (tiếp).
Kiểm tra 15 phút 
Phần Tiếng Việt
25
Trả bài Tập làm văn số 1.
6
(12-17/10/20)
26
Truyện Kiều của Nguyễn Du;
Chủ đề 1: Nghệ thuật miêu tả trong Truyện Kiều
27
Truyện Kiều của Nguyễn Du (tt)
28
Chị em Thuý Kiều;
29
Chị em Thuý Kiều (tt)
30
Kiều ở lầu Ngưng Bích 
7
(19-24/10/20)
31
Kiều ở lầu Ngưng Bích (tt)
32
Miêu tả trong văn bản tự sự
33
Miêu tả nội tâm trong văn bản tự sự
HS tự đọc: Cảnh ngày xuân, MGS mua Kiều, Kiều báo ân, báo oán
34
Viết bài Tập làm văn số 2.
35
Viết bài Tập làm văn số 2 (tt)
8
(26-31/10/20)
36
Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga;
Kiểm tra 15 phút 
Phần văn
37
Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga (tt)
38
Chương trình địa phương phần Văn; 
Văn bản: Trong rừng loòng boong
39
Chương trình địa phương phần Văn; 
Văn bản: Trong rừng loòng boong (tt)
40
Tổng kết về từ vựng 
(Từ đơn, từ phức,... Trường từ vựng);
9
(2-7/11/20)
41
Đồng chí;
42
Đồng chí (tt)
43
Tổng kết về từ vựng 
(Từ đơn, từ phức,... Trường từ vựng);
44
Tổng kết về từ vựng 
(Từ đơn, từ phức,... Trường từ vựng) (tt)
45
Trả bài Tập làm văn số 2.
10
(9-14/11/20)
46
Bài thơ về tiểu đội xe không kính;
Lồng ghép QP-AN: Những khó khăn vất vả và sáng tạo của bộ đội, công an và thanh niên xung phong trong chiến tranh 
47
Bài thơ về tiểu đội xe không kính (tt)
48
Kiểm tra truyện trung đại;
49
Nghị luận trong văn bản tự sự.
50
Nghị luận trong văn bản tự sự (tt)
11
(16-21/11/20)
51
Đoàn thuyền đánh cá; 
52
Đoàn thuyền đánh cá (tt) 
53
Tổng kết về từ vựng (Từ tượng thanh, tượng hình, một số phép tu từ từ vựng);
54
Tổng kết về từ vựng (Từ tượng thanh, tượng hình, một số phép tu từ từ vựng) (tt)
55
Trả bài kiểm tra Văn.
12
(23-28/11/20)
56
Ánh trăng
57
Ánh trăng (tt)
58
Bếp lửa; 
59
Bếp lửa (tt)
HS tự đọc: Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ
60
 Tổng kết về từ vựng 
(Luyện tập tổng hợp);
13
(30/11-5/12/20)
61
Làng;
62
Làng (tt)
63
Chương trình địa phương phần Tiếng Việt;
Từ ngữ địa phương 
64
Luyện tập viết đoạn văn tự sự có sử dụng yếu tố nghị luận.
65
Luyện tập viết đoạn văn tự sự có sử dụng yếu tố nghị luận (tt)
14
(7-12/12/2020)
66
Đối thoại, độc thoại và độc thoại nội tâm trong văn bản tự sự;
67
Đối thoại, độc thoại và độc thoại nội tâm trong văn bản tự sự (tt)
68
Luyện nói: Tự sự kết hợp với nghị luận và miêu tả nội tâm. 
Kiểm tra 15 phút 
phần Tập làm văn
69
Luyện nói: Tự sự kết hợp với nghị luận và miêu tả nội tâm. (tt)
70
Kiểm tra thơ hiện đại
15
(14-19/12/2020)
71
Lặng lẽ Sa Pa;
72
Lặng lẽ Sa Pa (tt)
73
Ôn tập Tiếng Việt (Các phương châm hội thoại,... Cách dẫn gián tiếp);
74
Ôn tập Tiếng Việt (Các phương châm hội thoại,... Cách dẫn gián tiếp) (tt)
75
Trả bài kiểm tra thơ hiện đại
16
(21-26/12/2020)
76
Kiểm tra Tiếng Việt.
77
Chiếc lược ngà;
78
Chiếc lược ngà (tt)
79
Kiểm tra truyện hiện đại;
80
Ôn tập Tập làm văn.
17
(28/12-
2/1/21)
81
Ôn tập Tập làm văn (tiếp);
82
Ôn tập Tập làm văn (tiếp);
83
Trả bài kiểm tra truyện hiện đại, bài kiểm tra Tiếng Việt
84
Kiểm tra học kì I.
85
Kiểm tra học kì I (tt)
18
(4-9/1/21)
86
Cố hương
Không dạy phần chữ nhỏ
87
Cố hương (tt)
Không dạy phần chữ nhỏ
88
Cố hương (tt)
Không dạy phần chữ nhỏ
HS tự đọc: Những đứa trẻ
89
Trả bài kiểm tra học kì I
90
Trả bài kiểm tra học kì I (tt)
HỌC KỲ II
19
(18-23/1/2021)
91
Tiếng nói của văn nghệ
92
Tiếng nói của văn nghệ (tt)
93
Khởi ngữ;
94
Phép phân tích và tổng hợp
95
Luyện tập phân tích và tổng hợp.
20
(25-30/1/2021)
96
Bàn về đọc sách;
Chủ đề 2: 
Nghị luận xã hội
97
Bàn về đọc sách (tt)
HS tự đọc: Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới và “Chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn của La-phông-ten’
98
Nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống;
99
Cách làm bài văn nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống;
100
Cách làm bài văn nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống (tt)
21
(1-6/2/2021)
101
Nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí;
102
Cách làm bài văn nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí;
103
Cách làm bài văn nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí (tt)
104
Các thành phần biệt lập.
105
Chương trình địa: Từ ngữ địa phương.
22
(8-20/2/2021)
Có nghỉ tết
106
Các thành phần biệt lập (tiếp);
107
Liên kết câu và liên kết đoạn văn;
Kiểm tra 15 phút 
phần Tiếng Việt
108
Liên kết câu và liên kết đoạn văn (luyện tập)
109
Viết bài Tập làm văn số 4
110
Viết bài Tập làm văn số 4 (tt)
23
(22-27/2/2021)
111
Mùa xuân nho nhỏ;
112
Mùa xuân nho nhỏ (tt)
HS tự đọc: Con cò
113
Nghị luân về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích);
114
Cách làm bài nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích);
115
Trả bài Tập làm văn số 5.
24
(1-6/3/2021)
116
Viếng lăng Bác;
Lồng ghép QP-AN: Bài “Viếng lăng Bác” Tình cảm của nhân dân ta và bè bạn khắp năm châu dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh 
117
Viếng lăng Bác (tt)
118
Nghĩa tường minh và hàm ý;
119
- Luyện tập làm bài nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích);
120
- Luyện tập làm bài nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích) (tt)
- Viết bài Tập làm văn số 6 học sinh làm ở nhà.
25
(8-13/3/2021)
121
Sang thu;
Kiểm tra 15 phút 
phần Văn
122
Sang thu (tt)
123
Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ;
124
Cách làm bài nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ.
125
Cách làm bài nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ (tt)
26
(15-20/3/2021)
126
Nói với con;
127
Nói với con (tt)
128
Nghĩa tường minh và hàm ý (tiếp);
129
Mây và sóng;
130
Trả bài Tập làm văn số 6.
Kiểm tra 15 phút 
phần Tập làm văn
27
(22-27/3/2021)
131
Ôn tập về thơ;
132
Ôn tập về thơ (tt)
133
Kiểm tra Văn (phần thơ);
134
Viết bài Tập làm văn số 6.
135
Viết bài Tập làm văn số 6.
28
(29/3-3/4/2021)
136
Tổng kết phần văn bản nhật dụng
137
Tổng kết phần văn bản nhật dụng (tt)
138
 Ôn tập Tiếng Việt lớp 9;
139
Chương trình địa phương (phần Tiếng Việt);
Đóng góp của phương ngữ Quảng Nam
140
Luyện nói: Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ.
29
(5-10/4/2021)
141
 Những ngôi sao xa xôi;
Lồng ghép QP-AN: Những tấm gương gan dạ, mưu trí, sáng tạo của thanh niên xung phong trong kháng chiến
142
Những ngôi sao xa xôi (tt)
HS tự đọc: Bến quê, Tôi và chúng ta, Bắc Sơn
143
Tổng kết về ngữ pháp; 
144
Tổng kết về ngữ pháp (tt) 
145
Tổng kết về ngữ pháp (tt);
30
(12-17/4/2021)
146
Trả bài kiểm tra Văn (phần thơ)
147
Bố của Xi mông;
148
Bố của Xi mông (tt)
HS tự đọc: Rô-bin-xơn ngoài đảo hoang, Con chó Bấc
149
Kiểm tra Tiếng Việt;
150
Trả bài Tập làm văn số 6;
31
19-24/4/2021)
151
Ôn tập về truyện;
152
Ôn tập về truyện (tt)
153
Kiểm tra Văn (phần truyện).
154
Biên bản
Không dạy phần I
Đặc điểm của biên bản
155
Biên bản (tt)
Không dạy phần I
Dạy phần I, II của bài luyện tập
32
(26/4-1/5/2021)
156
Tổng kết Văn học nước ngoài.
157
Tổng kết Văn học nước ngoài. (tt)
158
Chương trình địa phương (phần Tập làm văn); 
Trình bày bài văn ngắn nêu suy nghĩ về tình người đẹp đẽ ở quê em
159
Hợp đồng.
Không dạy phần I
Đặc điểm của hợp đồng
160
Hợp đồng (tt)
Không dạy phần I
Dạy phần I, II của bài luyện tập
33
(3-8/5/2021)
161
Tổng kết Văn học;
162
Tổng kết Văn học (tt)
163
Tổng kết Văn học (tt)
164
Trả bài kiểm tra Tiếng Việt.
165
Trả bài kiểm tra Văn (phần truyện)
34
(10-15/5/2021)
166
Tổng kết Tập làm văn;
167
Tổng kết Tập làm văn (tiếp)
168
Ôn tập Văn học HK 2
169
Ôn tập Văn học HK 2
170
Ôn tập Tiếng Việt HK 2
35
(17-22/5/2021)
171
Ôn tập Tập làm văn
172
Ôn tập Tập làm văn (tt)
173
Kiểm tra học kì II;
174
Kiểm tra học kì II (tt)
175
Trả bài kiểm tra học kì II.
Duyệt của trường Tổ trưởng chuyên môn

Tài liệu đính kèm:

  • docke_hoach_phan_phoi_chuong_trinh_mon_ngu_van_lop_9_nam_hoc_20.doc