Đề kiểm tra học kỳ II môn Tin học Lớp 9 - Năm học 2020-2021 - Trường THCS Thi trấn Hương Sơn

Đề kiểm tra học kỳ II môn Tin học Lớp 9 - Năm học 2020-2021 - Trường THCS Thi trấn Hương Sơn

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM(2đ). Lựa chọn phương án trả lời đúng nhất trong các câu sau:

 Câu 1: Để Chọn màu nền cho trang chiếu ta vào:

A. Insert \ Background B. Format \ Background

C. Edit \ Background D. File \ Background

 Câu 2: Chúng ta gọi một cách ngắn gọn các nội dung trên các trang chiếu là:

A. Văn bản B. Hình ảnh C. Âm thanh D. Đối tượng

Câu 3. Để chèn âm thanh, phim ảnh vào PowerPoint em thực hiện

A. Insert – Slide From File B. Format – Movies and Sound

C. Insert – Movies and Sound D. Slide Show – Movies and Sound

Câu 4. Sắp xếp theo thứ tự các bước để tạo màu nền cho trang chiếu?

 Nháy nút Apply trên hộp thoại.  Nháy mũi tên và chọn màu thích hợp.

 Chọn lệnh Format  Background.  Chọn trang chiếu trong ngăn trái (ngăn Slide).

 A. --- B. --- C. --- D. ---

Câu 5: Khi đang làm việc với PowerPoint, muốn xóa bỏ một Slide, ta thực hiện?

A. File  Delete Slide B. Slide Show  Delete Slide

C. Tools  Delete Slide D. Edit  Delete Slide

 Câu 6: Để tạo hiệu ứng cho các đối tượng trên trang chiếu ta vào:

 A. Slide Show \ Animation Schemes B. Slide Show \ Custom Animation

C. Slide Show \ Slide Transition D. Slide Show \ Animation Transition

Câu 7 Hãy chọn câu trả lời sai trong các câu sau:

A. Ảnh động bao gồm một số ảnh tĩnh ghép lại và thể hiện theo thứ tự thời gian trên màn hình

B. Phim được quay bằng máy ảnh kĩ thuật số cũng là một dạng ảnh động

C. Ảnh động là ảnh chụp lại một cảnh hoạt động của con người hoặc các sự vật

D. Khi hiển thị ảnh động trên màn hình máy tính ta sẽ nhìn thấy hình chuyển động

 

doc 2 trang hapham91 6082
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra học kỳ II môn Tin học Lớp 9 - Năm học 2020-2021 - Trường THCS Thi trấn Hương Sơn", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG THCS TT HƯƠNG SƠN
ĐỀ KIÊM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2020- 2021
MÔN: TIN HỌC 9
Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian giao đề)
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM(2đ). Lựa chọn phương án trả lời đúng nhất trong các câu sau:
 Câu 1: Để Chọn màu nền cho trang chiếu ta vào:
A. Insert \ Background	 B. Format \ Background
C. Edit \ Background	 D. File \ Background
 Câu 2: Chúng ta gọi một cách ngắn gọn các nội dung trên các trang chiếu là:
A. Văn bản	 B. Hình ảnh	 C. Âm thanh	 D. Đối tượng
Câu 3. Để chèn âm thanh, phim ảnh vào PowerPoint em thực hiện
A. Insert – Slide From File	B. Format – Movies and Sound
C. Insert – Movies and Sound	D. Slide Show – Movies and Sound
Câu 4. Sắp xếp theo thứ tự các bước để tạo màu nền cho trang chiếu?
j Nháy nút Apply trên hộp thoại. k Nháy mũi tên và chọn màu thích hợp.
l Chọn lệnh Format à Background. m Chọn trang chiếu trong ngăn trái (ngăn Slide).
 A. j-k-l-m	 B. m-l-k-j C. l-k-j-m D. k-l-j-m
Câu 5: Khi đang làm việc với PowerPoint, muốn xóa bỏ một Slide, ta thực hiện?
A. File à Delete Slide 	B. Slide Show à Delete Slide
C. Tools à Delete Slide 	D. Edit à Delete Slide 
 Câu 6: Để tạo hiệu ứng cho các đối tượng trên trang chiếu ta vào:
 A. Slide Show \ Animation Schemes	 B. Slide Show \ Custom Animation	
C. Slide Show \ Slide Transition	 D. Slide Show \ Animation Transition
Câu 7 Hãy chọn câu trả lời sai trong các câu sau:
A. Ảnh động bao gồm một số ảnh tĩnh ghép lại và thể hiện theo thứ tự thời gian trên màn hình
B. Phim được quay bằng máy ảnh kĩ thuật số cũng là một dạng ảnh động
C. Ảnh động là ảnh chụp lại một cảnh hoạt động của con người hoặc các sự vật
D. Khi hiển thị ảnh động trên màn hình máy tính ta sẽ nhìn thấy hình chuyển động
Câu 8: Để di chuyển toàn bộ trang chiếu, em sử dụng cặp nút lệnh nào sau đây:
 A. , 	 B. , 	 C. , 	D. , 
B. PHẦN TỰ LUẬN (8đ):
Câu 9(2 điểm): Em có thể đặt hiệu ứng chuyển trang chiếu từ trang đầu tiên đến trang cuối cùng một cách tự động được hay không? Nếu được, hãy nêu cụ thể các bước thực hiện?
Câu 10(3 điểm): Đa phương tiện là gì? Hãy nêu 2 ví dụ về cách tiếp nhận thông tin đa phương tiện? Nêu các thành phần của đa phương tiện? 
Câu 11(3 điểm): Nêu các bước tạo ảnh động bằng phần mềm Beneton Movie GIF?
HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIÊM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2020 - 2021
MÔN: TIN HỌC 9
I. TRẮC NGHIỆM 
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
Đáp án
B
D
C
B
D
A
C
A
Điểm
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
II. TỰ LUẬN: 
Câu 
ĐÁP ÁN
ĐIỂM
9
Được
B1: Chọn trang chiếu cần tạo hiệu ứng
B2: Mở bảng chọn Slide Showà Slide Transition
B3: Nháy chọn hiệu ứng thích hợp bên phải cửa sổ
B4: Đặt thời gian chuyển trang tại ô Automatically Affter
B5: Chọn Apply to All Slide để áp dụng cho toàn trang chiếu
0.75
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
10
Đa phương tiện là: sự kết hợp thông tin nhiều dạng khác nhau và các thông tin đó thể hiện 1 cách đồng thời.
Ví dụ:
Khi giảng bài, thầy cô vừa nói (dạng âm thanh) vừa dùng bút (phấn) viết vẽ hình lên bảng (dạng văn bản hoặc hình ảnh).
Em xem một cuốn truyện tranh, vừa có hình ảnh, vừa có nội dung
- Các thành phần của đa phương tiện:
 + Văn bản
 + Âm thanh
 + Ảnh tĩnh
 + Ảnh động
 + Phim
1
0.75
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
11
* Các bước tạo ảnh động:
- B1: Nháy chuột lên nút New project trên thanh công cụ.
- B2: Nháy nút Add Frame(s) trên thanh công cụ.
- B3: Chọn tệp ảnh (tĩnh hoặc động) từ cửa sổ chọn tệp.
- B4: Nháy nút Open để đưa tệp ảnh đã chọn vào ảnh động.
- B5: Lặp lại các bước từ 2 đến 4 để đưa tệp ảnh khác vào ảnh động. - B6: Nháy nút Save để lưu kết quả.
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5

Tài liệu đính kèm:

  • docde_kiem_tra_hoc_ky_ii_mon_tin_hoc_lop_9_nam_hoc_2020_2021_tr.doc