Đề kiểm tra môn Tin học Lớp 9 - Học kỳ I - Trường THCS Sơn Thủy

Đề kiểm tra môn Tin học Lớp 9 - Học kỳ I - Trường THCS Sơn Thủy

Câu 1: (5.0đ)

a. Sử dụng một trong các trình duyệt được cài đặt trên máy tính (Chrome, Cốc cốc, Firefox, Edge, ) để truy cập vào máy tìm kiếm (Google, Yahoo, Bing, )

b. Dùng từ khóa thích hợp để tìm kiếm thông tin về Lịch sử, ý nghĩa của ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12.

c. Từ kết quả tìm kiếm được, em hãy sao lưu lại các thông tin cần thiết trên một tệp văn bản (thông tin dạng văn bản và hình ảnh, )

d. Thực hiện các thao tác định dạng văn bản cho tệp: Cỡ chữ 14, font chữ Time New Roman, canh lề đều hai bên, màu chữ đen, khoảng cách các đoạn là 6pt. Chèn hình ảnh minh họa cho bài viết một cách hợp lý.

e. Lưu thông tin tìm được vào một tệp văn bản ở ổ đĩa D, đặt tên cho tệp văn bản đó là: “Ý nghĩa của ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.doc”.

Câu 2: (2.0đ) Tạo một bài trình chiếu giới thiệu về danh lam thắng cảnh của quê hương em (ở thôn xóm, huyện, tỉnh, đất nước) với các yêu cầu sau:

a. Sử dụng phần mềm trình chiếu (Power Point, ) để tạo bài trình chiếu bao gồm 5-7 trang chiếu, trong đó trang đầu tiên là trang tiêu đề dùng để giới thiệu chủ đề của bài trình chiếu và tên của học sinh, lớp

b. Mỗi trang chiếu ngoài nội dung văn bản ngắn gọn ra cần có hình ảnh minh họa

c. Thực hiện các thao tác định dạng cơ bản cho văn bản, hình ảnh trên trang chiếu

d. Lưu bài trình chiếu lại với tên theo mẫu sau: Tên_học_sinh_lớp_9A.ppt

Ví dụ: học sinh : Nguyễn Văn An, lớp 9B thì lưu lại là Nguyễn_Văn_An_lớp_9B.ppt

 

doc 6 trang hapham91 3880
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra môn Tin học Lớp 9 - Học kỳ I - Trường THCS Sơn Thủy", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA TIN 9 – HỌC KÌ I – NĂM HỌC 2020 – 2021
Hình thức: THỰC HÀNH
 Cấp độ
Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
Vận dụng thấp
Vận dụng cao
Tổ chức và truy cập thông tin trên Internet 
- Biết dùng trình duyệt để truy cập web và máy tìm kiếm (câu 1a)
- Biết tìm kiếm thông tin bằng các từ khóa (câu 1b)
Biết lưu hình ảnh, văn bản từ mạng internet về máy để sử dụng (câu 1d)
Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ %
02 câu 
2.0đ
20%
01 câu 
1.0đ
10%
03 câu
3.0đ
30%
Tìm hiểu thư điện tử
Sử dụng thư điện tử với tài khoản cá nhân để thực hiện gửi thư theo yêu cầu (câu 3a)
Sử dụng thư đính kèm tệp (câu 3b)
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
01 câu 
1.0đ
10%
01 câu 
1.0đ
10%
02 câu
2.0đ
20%
Bảo vệ thông tin trong máy tính
- Hiểu được sao lưu dự phòng và lưu trữ (câu 1c, 1e)
Quét virus máy tính bằng cách phần mềm diệt virus (câu 4)
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
02 câu 
2.0đ
20%
01 câu 
1.0đ
10%
03 câu
3.0đ
30%
Bài trình chiếu
Biết sử dụng phần mềm trình chiếu để tạo được bài trình chiếu (câu 2a)
Biết lưu lại bài trình chiếu theo yêu cầu (câu 2d)
Biết chèn hình ảnh, các thao tác định dạng cơ bản cho trang chiếu (câu 2b, câu 2c)
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
02 câu
1.0 điểm
10 %
02 câu
1.0 điểm
10 %
04 câu
2.0đ
20%
Tổng số câu:
Tổng số điểm:
Tỉ lệ %:
02 câu
2.0 điểm
20 %
04 câu
3.0 điểm
10 %
05 câu
4.0đ
40%
01 câu
1.0đ
10%
12 câu
10.0đ
100%
TRƯỜNG THCS SƠN THỦY	KIỂM TRA HỌC KỲ I
HỌ TÊN .......................................	MÔN TIN HỌC
Lớp 9 .....	HÌNH THỨC: THỰC HÀNH 45P
Điểm
Nhận xét của Thầy giáo
Đề A
SỬ DỤNG MÁY TÍNH CÓ KẾT NỔI MẠNG INTERNET ĐỂ THỰC HIỆN CÁC YÊU CẦU SAU:
Câu 1: (5.0đ)
a. Sử dụng một trong các trình duyệt được cài đặt trên máy tính (Chrome, Cốc cốc, Firefox, Edge, ) để truy cập vào máy tìm kiếm (Google, Yahoo, Bing, )
b. Dùng từ khóa thích hợp để tìm kiếm thông tin về Lịch sử, ý nghĩa của ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12. 
c. Từ kết quả tìm kiếm được, em hãy sao lưu lại các thông tin cần thiết trên một tệp văn bản (thông tin dạng văn bản và hình ảnh, )
d. Thực hiện các thao tác định dạng văn bản cho tệp: Cỡ chữ 14, font chữ Time New Roman, canh lề đều hai bên, màu chữ đen, khoảng cách các đoạn là 6pt. Chèn hình ảnh minh họa cho bài viết một cách hợp lý.
e. Lưu thông tin tìm được vào một tệp văn bản ở ổ đĩa D, đặt tên cho tệp văn bản đó là: “Ý nghĩa của ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.doc”.
Câu 2: (2.0đ) Tạo một bài trình chiếu giới thiệu về danh lam thắng cảnh của quê hương em (ở thôn xóm, huyện, tỉnh, đất nước) với các yêu cầu sau:
a. Sử dụng phần mềm trình chiếu (Power Point, ) để tạo bài trình chiếu bao gồm 5-7 trang chiếu, trong đó trang đầu tiên là trang tiêu đề dùng để giới thiệu chủ đề của bài trình chiếu và tên của học sinh, lớp
b. Mỗi trang chiếu ngoài nội dung văn bản ngắn gọn ra cần có hình ảnh minh họa
c. Thực hiện các thao tác định dạng cơ bản cho văn bản, hình ảnh trên trang chiếu
d. Lưu bài trình chiếu lại với tên theo mẫu sau: Tên_học_sinh_lớp_9A.ppt
Ví dụ: học sinh : Nguyễn Văn An, lớp 9B thì lưu lại là Nguyễn_Văn_An_lớp_9B.ppt
Câu 3: (2.0đ) Sử dụng tài khoản thư điện tử cá nhân để gửi một bức thư điện tử đến địa chỉ: vuongcongquang@gmail.com theo yêu cầu sau:
a. Thực hiện ghi thông tin như sau:
- Ghi rõ tên thư: Kiểm tra Học kỳ I – Năm học 2020-2021
- Chủ đề: Kiểm tra thực hành gửi thư
- Nội dung thư: 
+ Dòng 1: Ghi họ tên học sinh
+ Dòng 2: Ghi thông tin lớp học
+ Dòng 3: Em nộp bài kiểm tra thực hành. Xin cảm ơn!
b. Đính kèm tệp văn bản “Ý nghĩa của ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.doc” và tệp bài trình chiếu ở câu 2 rồi tiến hành gửi thư theo địa chỉ trên.
Câu 4: (1.0đ) Sử dụng phần mềm diệt virus Bkav Home để quét virus ổ đĩa D trong máy tính
TRƯỜNG THCS SƠN THỦY	KIỂM TRA HỌC KỲ I
HỌ TÊN .......................................	MÔN TIN HỌC
Lớp 9 .....	HÌNH THỨC: THỰC HÀNH 45P
Điểm
Nhận xét của Thầy giáo
Đề A
SỬ DỤNG MÁY TÍNH CÓ KẾT NỔI MẠNG INTERNET ĐỂ THỰC HIỆN CÁC YÊU CẦU SAU:
Câu 1: (5.0đ)
a. Sử dụng một trong các trình duyệt được cài đặt trên máy tính (Chrome, Cốc cốc, Firefox, Edge, ) để truy cập vào máy tìm kiếm (Google, Yahoo, Bing, )
b. Dùng từ khóa thích hợp để tìm kiếm thông tin về Lịch sử, ý nghĩa của ngày thành lập Nhà giáo Việt Nam 20/11. 
c. Từ kết quả tìm kiếm được, em hãy sao lưu lại các thông tin cần thiết trên một tệp văn bản (thông tin dạng văn bản và hình ảnh, )
d. Thực hiện các thao tác định dạng văn bản cho tệp: Cỡ chữ 14, font chữ Time New Roman, canh lề đều hai bên, màu chữ đen, khoảng cách các đoạn là 6pt. Chèn hình ảnh minh họa cho bài viết một cách hợp lý.
e. Lưu thông tin tìm được vào một tệp văn bản ở ổ đĩa D, đặt tên cho tệp văn bản đó là: “Ý nghĩa của ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.doc”.
Câu 2: (2.0đ) Tạo một bài trình chiếu giới thiệu về di tích lịch sử nổi tiếng của quê hương em (ở thôn xóm, huyện, tỉnh, đất nước) với các yêu cầu sau:
a. Sử dụng phần mềm trình chiếu (Power Point, ) để tạo bài trình chiếu bao gồm 5-7 trang chiếu, trong đó trang đầu tiên là trang tiêu đề dùng để giới thiệu chủ đề của bài trình chiếu và tên của học sinh, lớp
b. Mỗi trang chiếu ngoài nội dung văn bản ngắn gọn ra cần có hình ảnh minh họa
c. Thực hiện các thao tác định dạng cơ bản cho văn bản, hình ảnh trên trang chiếu
d. Lưu bài trình chiếu lại với tên theo mẫu sau: Tên_học_sinh_lớp_9A.ppt
Ví dụ: học sinh : Nguyễn Văn An, lớp 9B thì lưu lại là Nguyễn_Văn_An_lớp_9B.ppt
Câu 3: (2.0đ) Sử dụng tài khoản thư điện tử cá nhân để gửi một bức thư điện tử đến địa chỉ: vuongcongquang@gmail.com theo yêu cầu sau:
a. Thực hiện ghi thông tin như sau:
- Ghi rõ tên thư: Kiểm tra Học kỳ I – Năm học 2020-2021
- Chủ đề: Kiểm tra thực hành gửi thư
- Nội dung thư: 
+ Dòng 1: Ghi họ tên học sinh
+ Dòng 2: Ghi thông tin lớp học
+ Dòng 3: Em nộp bài kiểm tra thực hành. Xin cảm ơn!
b. Đính kèm tệp văn bản “Ý nghĩa của ngày thành lập Nhà giáo Việt Nam.doc” và tệp bài trình chiếu ở câu 2 rồi tiến hành gửi thư theo địa chỉ trên.
Câu 4: (1.0đ) Sử dụng phần mềm diệt virus Bkav Home để quét virus ổ đĩa C trong máy tính
Đáp án và Hướng dẫn chấm
TT
HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ ĐÁP ÁN
ĐIỂM
1
Câu 1a: Sử dụng được trình duyệt để truy cập máy chủ tìm kiếm
1.0đ
2
Câu 1b: Sử dụng các từ khóa thích hợp, tìm kiếm được thông tin
1.0đ
3
Câu 1c: Sao lưu được các thông tin văn bản, hình ảnh vào tệp văn bản
1.0đ
4
Câu 1d: Thực hiện được các yêu cầu về định dạng một cách hợp lý
1.0đ
5
Câu 1e: Lưu tệp văn bản lại đúng yêu cầu
1.0đ
6
Câu 2a: Có sử dụng phần mềm trình chiếu để tạo bài trình chiếu
0.5đ
7
Câu 2b: Có chèn hình ảnh minh họa cho trang chiếu
0.5đ
8
Câu 2c: Thực hiện được các thao tác định dạng cho trang chiếu
0.5đ
9
Câu 2d: Lưu trữ bài trình chiếu được theo yêu cầu
0.5đ
10
Câu 3a: Tạo được thư, gửi thư theo yêu cầu
1.0đ
11
Câu 3b: Gửi thư có đính kèm tệp
1.0đ
12
Câu 4:
- Chạy được phần mềm quét virus Bkav Home
- Chạy quét được theo tùy chọn của đề
0.5đ
0.5đ

Tài liệu đính kèm:

  • docde_kiem_tra_mon_tin_hoc_lop_9_hoc_ky_i_truong_thcs_son_thuy.doc