Đề thi môn Tin học Lớp 9 - Kỳ thi chọn đội tuyển học sinh giỏi - Năm học 2017-2018 - Phòng GD & ĐT Tân Sơn

Đề thi môn Tin học Lớp 9 - Kỳ thi chọn đội tuyển học sinh giỏi - Năm học 2017-2018 - Phòng GD & ĐT Tân Sơn

Phần 1. Lập trình giải các bài toán sau (thời gian chạy tối đa cho mỗi bài là 1 giây):

Câu 1: (6,0 điểm) Lỗ hổng

 Các chữ số : 0 ; 4 ; 6; 9 có 1 lỗ hổng (có 1 đường khép kín)

 8 có 2 lỗ hổng (có 2 đường khép kín)

 1;2; 3 ; 5 ; 7 có 0 lỗ hổng (Không có đường khép kín )

Yêu cầu: Viết chương trình nhập vào một số tự nhiên N có không quá 10 chữ số, in ra màn hình tổng số lỗ hổng của các chữ số trong N .

Ví dụ: Với N = 34882997 thì in ra kết quả: “Co 7 lo hong” (Giải thích: Có 7 lỗ hổng)

Câu 2: (6 điểm) Mật khẩu

Cu Tí thường xuyên tham gia thi lập trình trên mạng. Vì đạt được thành tích cao nên Tí được gửi tặng một phần mềm diệt virus. Nhà sản xuất phần mềm cung cấp cho Tí một mã số là một số nguyên dương N có không quá 10 chữ số. Để cài đặt được phần mềm, Tí phải nhập vào mật khẩu của phần mềm. Mật khẩu là một số nguyên dương M được tạo ra bằng cách tính tổng giá trị các chữ số của N.

Yêu cầu: Hãy tìm mật khẩu M.

Ví dụ: Với N = 84915 thì in ra kết quả “Mat khau la 27” (Giải thích: Mật khẩu là 27)

 

docx 5 trang hapham91 3112
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi môn Tin học Lớp 9 - Kỳ thi chọn đội tuyển học sinh giỏi - Năm học 2017-2018 - Phòng GD & ĐT Tân Sơn", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÂN SƠN
ĐỀ CHÍNH THỨC
KỲ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN HỌC SINH GIỎI
LỚP 9 THCS NĂM HỌC 2017 - 2018 
Môn: Tin học
Ngày thi: / / 2018
Thời gian làm bài: 150 phút, không kể thời gian giao đề
Đề thi gồm: 05 trang
TỔNG QUAN BÀI THI
Tên bài
Bài làm
Điểm
Phần lập trình
12,0
Câu 1
Phần thưởng
Cau1.pas
6,0
Câu 2
Mật khẩu
Cau2.pas
6,0
Phần tin học ứng dụng
8,0
Câu 3
Microsoft Word
Cau3.docx
2,0
Câu 4
Microsoft Excel
Cau4.xlsx
4,0
Câu 5
Microsoft PowerPoint
Cau5.pptx
2,0
Phần 1. Lập trình giải các bài toán sau (thời gian chạy tối đa cho mỗi bài là 1 giây):
Câu 1: (6,0 điểm) Lỗ hổng
	Các chữ số : 	0 ; 4 ; 6; 9 có 1 lỗ hổng 	(có 1 đường khép kín)
	8 có 2 lỗ hổng	(có 2 đường khép kín)
	1;2; 3 ; 5 ; 7 có 0 lỗ hổng	(Không có đường khép kín )
Yêu cầu: Viết chương trình nhập vào một số tự nhiên N có không quá 10 chữ số, in ra màn hình tổng số lỗ hổng của các chữ số trong N .
Ví dụ: Với N = 34882997 thì in ra kết quả: “Co 7 lo hong” (Giải thích: Có 7 lỗ hổng)
Câu 2: (6 điểm) Mật khẩu	
Cu Tí thường xuyên tham gia thi lập trình trên mạng. Vì đạt được thành tích cao nên Tí được gửi tặng một phần mềm diệt virus. Nhà sản xuất phần mềm cung cấp cho Tí một mã số là một số nguyên dương N có không quá 10 chữ số. Để cài đặt được phần mềm, Tí phải nhập vào mật khẩu của phần mềm. Mật khẩu là một số nguyên dương M được tạo ra bằng cách tính tổng giá trị các chữ số của N.
Yêu cầu: Hãy tìm mật khẩu M.
Ví dụ: Với N = 84915 thì in ra kết quả “Mat khau la 27” (Giải thích: Mật khẩu là 27)
Phần 2: Tin học ứng dụng (8,0 điểm)
Câu 3.(2,0đ) Soạn thảo văn bản trên Microsoft Word theo mẫu sau:
v
ào cuối tháng 1 này, Công ty sản xuất đồ chơi Tony (Nhật) sẽ tung ra thị trường robot Memoni. Đây là loại robot đầu tiên trên thế giới có thể thực hiện những cuộc nói chuyện thật sự với con người. Màn hình tạo thành khuôn mặt robot còn có khả năng nhại theo hơn 20.000 kiểu biểu lộ nét mặt người như khi đang nói, khóc, cười 
THỜI ĐIỂM TỐT NHẤT ĐỂ MUA
( Hãy liên hệ với Đại lý gần nhất hoặc đường dây nóng để biết thêm chi tiết về chương trình quà tặng đặc biệt.
Tiêu chuẩn kỹ thuật: Tham khảo trên website: 
Chế độ bảo hành: (Liên hệ)
Văn phòng đại diện tại TP. HÀ NỘI
Tel: 04.098.876 – Fax: 04.87263
Câu 4. Dùng Microsoft Excel lập bảng tính sau:
Yêu cầu: Lập bảng tính theo đúng mẫu trên.
 Dùng các hàm có sẵn trong Excel để thực hiện các nội dung sau:
1. Tính cột Ưu Tiên. Dựa theo bảng Ưu Tiên Khu Vực: 3 ký tự đầu của số báo danh là Mã khu vực của thí sinh.
2. Tính cột Tổng Điểm. Tổng Điểm = (Toán*2+Lý+Hóa).
3. Tính kết quả thi của các thí sinh. Dựa theo bảng điểm chuẩn. Nếu thí sinh có Tổng Điểm + Điểm Ưu tiên lớn hơn hoặc bằng điểm chuẩn thi ghi "Đậu" ngược lại ghi "Hỏng".
4. Điền dữ liệu cho ô ? Tương ứng với yêu cầu của cột bên phải.
Câu 5: (2,0 điểm)
Hãy tạo một bài trình chiếu để thể hiện chủ đề “ Hà Nội” như sau: 
Slide 1: 
Slide 2: 
Slide 3: 
Yêu cầu: 
1. Tạo các slide, các đối tượng trong slide: Theo mẫu trên; 
2. Chọn màu chữ, màu nền: Tùy ý;
3. Background: Tùy ý trong hộp thoại Design Template;
4. Tạo hiệu ứng: Tạo hiệu ứng xuất hiện cho các slide và các đối tượng trên từng slide (hiệu ứng tùy chọn).
5. Tạo liên kết: Dưới mỗi trang 2 và 3 có nút bấm liên kết giữa đến slide đầu.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
HẾT
- Họ và tên thí sinh: 	 SBD: 	
- Thí sinh không được sử dụng tài liệu.
- Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
- Dữ liệu vào là đúng đắn không cần kiểm tra.

Tài liệu đính kèm:

  • docxde_thi_mon_tin_hoc_lop_9_ky_thi_chon_doi_tuyen_hoc_sinh_gioi.docx