Bài giảng Ngữ văn Lớp 9 - Tiết 158: Hợp đồng (hợp đồng, luyện tập viết hợp đồng)

Bài giảng Ngữ văn Lớp 9 - Tiết 158: Hợp đồng (hợp đồng, luyện tập viết hợp đồng)

GHI NHỚ

Hợp đồng là loại văn bản có tính pháp lí ghi lại nội dung thỏa thuận về trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi của hai bên tham gia giao dịch nhằm đảm bảo thực hiện đúng thỏa thuận đã cam kết.

 (SGK-trang 138)

 

ppt 20 trang Thái Hoàn 03/07/2023 2751
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Ngữ văn Lớp 9 - Tiết 158: Hợp đồng (hợp đồng, luyện tập viết hợp đồng)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TIẾT 1 58: 
HỢP ĐỒNG 
(HỢP ĐỒNG, LUYỆN TẬP VIẾT HỢP ĐỒNG) 
Cần phải có hợp đồng vì đó là văn bản có tính pháp lí nhằm đảm bảo thực hiện đúng thỏa thuận đã cam kết . 
Hợp đồng ghi lại nội dung thỏa thuận về trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi của hai bên tham gia giao dịch. 
c. Nội dung cần phải cụ thể, chính xác, thường được thể hiện bằng những điều khoản nhất định. 
d. Có nhiều loại: Hợp đồng kinh tế 
 	- Hợp đồng mua bán sản phẩm 
 	- Hợp đồng lao động 
 	- Hợp đồng nghiên cứu khoa học 
 	- Hợp đồng cho thuê... 
 	- Hợp đồng xây dựng... 
I. Đặc điểm của hợp đồng 
 1. Ví dụ : 
Hợp đồng mua bán SGK (Tr 136 – 138) 
2. Nhận xét: 
GHI NHỚ 
 Hợp đồng là loại văn bản có tính pháp lí ghi lại nội dung thỏa thuận về trách nhiệm , nghĩa vụ , quyền lợi của hai bên tham gia giao dịch nhằm đảm bảo thực hiện đúng thỏa thuận đã cam kết. 
 (SGK-trang 138) 
3 . Cách làm hợp đồng - SGK - trang 138 
1. Mở đầu hợp đồng gồm các mục: 
	 + Quốc hiệu, tiêu ngữ. 
	 + Tên hợp đồng (đặt giữa trang). 
	 + Các căn cứ để kí hợp đồng. 
2. Phần nội dung hợp đồng gồm những điều kiện quy định trách nhiệm hai bên, chất lượng, mẫu mã sản phẩm, hiệu lực của hợp đổng. 
3. Phần kết thúc hợp đồng gồm có chữ kí của đại diện hai bên kí hợp đồng. 
4. Lời văn ghi hợp đồng phải chính xác, chặt chẽ. 
Mẫu số 1 MẪU HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG 
 Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003 
 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Tên đơn vị: ....... Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
Số: .................... 
 HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG 
Chúng tôi, một bên là Ông/Bà: .	Quốc tịch: 
Chức vụ: 
Đại diện cho (1): 	Điện thoại: 
Địa chỉ: 
Và một bên là Ông/Bà: 	 ..	Quốc tịch: 
Sinh ngày .... tháng .... năm .... tại 
Nghề nghiệp (2): . 
Địa chỉ thường trú: 
Số CMTND: cấp ngày ..../..../..... Tại . 
Số sổ lao động (nếu có):................ cấp ngày ..../..../.... tại . 
Thỏa thuận ký kết hợp đồng lao động và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây: 
Điều 1: Thời hạn và công việc hợp đồng 
- Loai hợp đồng lao động (3): 
- Từ ngày . tháng . năm .... đến ngày .... tháng . năm .. 
- Thử việc từ ngày... tháng . năm .... đến ngày .... tháng . năm 
- Địa điểm làm việc (4): 
- Chức danh chuyên môn: 	Chức vụ (nếu có): 
 Công việc phải làm (5): 
Điều 2: Chế độ làm việc 
- Thời giờ làm việc (6) 
- Được cấp phát những dụng cụ làm việc gồm: 
 Điều 3: Nghĩa vụ và quyền lợi của người lao động 
1. Quyền lợi: 
- Phương tiện đi lại làm việc (7): 
- Mức lương chính hoặc tiền công (8): 
- Hình thức trả lương: 
- Phụ cấp gồm (9): 
- Được trả lương vào các ngày..... hàng tháng. 
- Tiền thưởng: 
- Chế độ nâng lương: 
- Được trang bị bảo hộ lao động gồm: 
- Chế độ nghỉ ngơi (nghỉ hàng tuần, phép năm, lễ tết...): 
- Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế (10): 
- Chế độ đào tạo (11): 
Những thỏa thuận khác (12): 
2. Nghĩa vụ: 
- Hoàn thành những công việc đã cam kết trong hợp đồng lao động. 
- Chấp hành lệnh điều hành sản xuất - kinh doanh, nội quy kỷ luật lao động, an toàn lao động ... 
- Bồi thường vi phạm và vật chất (13): 
Điều 4: Nghĩa vụ và quyền hạn của người sử dụng lao động 
1. Nghĩa vụ: 
- Bảo đảm việc làm và thực hiện đầy đủ những điều đã cam kết trong hợp đồng lao động. 
- Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn các chế độ và quyền lợi cho người lao động theo hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể (nếu có). 
2. Quyền hạn: 
- Điều hành người lao động hoàn thành công việc theo hợp đồng (bố trí, điều chuyển, tạm ngừng việc?) 
- Tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng lao động, kỷ luật người lao động theo quy định của pháp luật, thỏa ước lao động tập thể (nếu có) và nội quy lao động của doanh nghiệp. 
Điều 5: Điều khoản thi hành 
 - Những vấn đề về lao động không ghi trong hợp đồng lao động này thì áp dụng qui định của thỏa ước tập thể, trường hợp chưa có thỏa ước tập thể thì áp dụng quy định của pháp luật lao động. 
 - Hợp đồng lao động được làm thành 02 bản có giá trị ngang nhau, mỗi bên giữ một bản và có hiệu lực từ ngày ... tháng năm Khi hai bên ký kết phụ lục hợp đồng lao động thì nội dung của phụ lục hợp đồng lao động cũng có giá trị như các nội dung của bản hợp đồng lao động này. 
 Hợp đồng này làm tại .... ngày .... tháng .... năm ..... 
 Bên A Bên B 
 (Kí tên) (Kí tên) 
Câu 1 (tr139 SGK) 
 Hãy lựa chọn tình huống cần viết hợp đồng trong các trường hợp sau: 
Trả lời: 
 Các trường hợp sau đây cần viết hợp đồng: 
 + Gia đình em và cửa hàng vật liệu xây dựng thống nhất với nhau về một hợp đồng mua bán. 
 + Xã em và công ti Thiên Nông thống nhất đặt đại lí tiêu thụ sản phẩm phân bón, thuốc trừ sâu. 
 + Hai bên thỏa thuận với nhau về việc thuê nhà. 
LUYỆN TẬP 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TÊN CƠ QUAN 
Số: 
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc 
 .ngày .tháng ..năm . 
 HỢP ĐỒNG CHO THUÊ NHÀ Ở 
 Hôm nay, ngày ..tháng ..năm 
 Tại địa điểm:	 
 Chúng tôi gồm:	 
BÊN A (Bên cho thuê nhà) 
 Họ tên:	 
 Chứng minh nhân dân số:	 
 Địa chỉ:	 
 Nghề nghiệp:	 
BÊN B (Bên thuê nhà) 
 Họ tên:	 
 Chứng minh nhân dân số:	 
 Nghề nghiệp:	 
 Nơi làm việc (nếu có): 	 
Cùng thoả thuận giao kết hợp đồng thuê nhà với các nội dung sau đây: 
Câu 2 (tr139 SGK) 
Hãy ghi lại phần mở đầu, các mục lớn trong phần nội dung, phần kết thúc và dự kiến các điều kiện cần cụ thể hóa bản hợp đồng thuê nhà. 
Điều 1: Bên A đồng ý cho bên B được thuê để	 
	Căn nhà số đường phường (xã).... quận (huyện) thành phố (tỉnh) gồm phòng. 
	Tổng diện tích sử dụng chính m 2 , phụ m 2 
	Tổng diện tích đất m 2 
	Thuộc loại nhà: 
	Kể từ ngày tháng năm trong thời hạn năm 
Điều 2: 
	Tiền thuê nhà hàng tháng là đồng (hoặc vàng). 
Điều 3 : Bên thuê nhà phải trả tiền đầy đủ cho bên thuê nhà theo tháng (quý) vào ngày của tháng (quý) bằng tiền mặt hoặc vàng. Mỗi lần đóng tiền, hoặc vàng bên thuê nhà được nhận giấy biên nhận của bên cho thuê. 
Điều 4: Bên thuê nhà cam kết 
	a/ Sử dụng nhà đúng mục đích theo hợp đồng, có trách nhiệm bảo quản tốt các tài sản, trang thiết bị trong nhà. Không được đập phá, tháo dỡ hoặc chuyển dịch đi nơi khác, không được thay đổi cấu trúc, không đục tường, trổ cửa, phá dỡ hoặc xây cất thêm (cơi tầng), làm nhà phụ..... 
 	b/ Không được sang nhượng. 
	c/ Các trường hợp cho nhập thêm người, hộ khẩu phải có ý kiến của bên cho thuê. 
Điều 5: Trong thời hạn hợp đồng, nếu không còn sử dụng nhà nữa, bên thuê nhà phải báo cho bên cho thuê nhà trước ngày để hai bên cùng thanh toán tiền thuê nhà và các khoản khác. Trừ những hư hỏng do thời gian sử dụng, còn lại bên thuê nhà phải giao trả các tài sản gắn liền với nhà (đồng hồ điện, nước ) đầy đủ. 
	Mọi sự hư hỏng do lỗi của mình, bên thuê nhà bồi thường cho bên cho thuê. 
Điều 6: Được xem như tự ý huỷ bỏ hợp đồng, nếu sau ngày từ khi được thông báo, bên thuê nhà vẫn còn bỏ trống không sử dụng mà không có lý do chính đáng. Mọi hư hỏng, mất mát trong thời gian bỏ trống, bên thuê phải chịu. 
Điều 7: Bên thuê nhà có trách nhiệm bảo quản nhà thuê, phát hiện kịp thời những hư hỏng để yêu cầu bên cho thuê sửa nhà. 
Điều 8: Trong thời gian hợp đồng, nếu người đứng tên trên hợp đồng từ trần thì một trong những người cùng hộ khẩu (cha, mẹ, vợ, chồng, con cái) tiếp tục thi hành hợp đồng hoặc đựơc ký lại hợp đồng thay thế người quá cố. 
Điều 9: Hai bên A, B cam kết thi hành nghĩa vụ hợp đồng. Nếu vi phạm sẽ yêu cầu toà án.... giải quyết theo thoả thuận của hai bên hoặc theo quy định của pháp luật. 
	Hợp đồng này được lập thành ban bản, mỗi bên giữ một bản và một bên gửi cơ quan Công chứng Nhà nước giữ. 
BÊN CHO THUÊ NHÀ 
Họ tên, chữ ký 
 BÊN THUÊ NHÀ 
 Họ tên, chữ ký 
Xác nhận của cơ quan 
Công chứng Nhà nước 
LUYỆN TẬP VIẾT HỢP ĐỒNG 
Bài tập1: Chọn cách diễn đạt: 
 a, Chọn cách 1. 
 b, Chọn cách 2. 
 c, Chọn cách 2. 
 d, Chọn cách 2. 
Bài tập 2 
 Lập hợp đồng thuê xe. 
Bài tập 2 : Lập Hợp đồng cho thuê xe đạp dựa trên những thông tin sau đây: 
- Người có xe cho thuê: Nguyễn Văn A, tại số nhà X, phố ... phường ... thành phố Thanh Hóa . 
- Người cần thuê xe: Lê Văn C, ở tại khách sạn Y, mang giấy chứng minh nhân dân số:.. do Công an thành phố ... cấp ngày ... tháng ...năm 
- Đối tượng: Chiếc xe đạp mi - ni Nhật, màu tím trị giá 1000 000đ. 
- Thời gian thuê: 3 ngày đêm. 
- Giá cả: 10 000đ/ ngày đêm. 
- Nếu xe bị mất hoặc hư hại thì người thuê xe phải bồi thường. 
Yêu cầu : Các thông tin ấy đã đầy đủ chưa? Cách sắp xếp các mục như thế nào? Em hãy thêm những thông tin cần thiết cho đầy đủ và sắp xếp theo bố cục một hợp đồng? 
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 Độc lập – Tự do - Hạnh phúc 
 HỢP ĐỒNG THUÊ XE 
 Căn cứ nhu cầu của người có xe và người thuê xe. 
 Hôm nay, ngày....tháng......năm ..... 
 Tại địa điểm: Số nhà...., phố..... phường ..... Thành phố Thanh Hoá. 
 Chúng tôi gồm: 
 Người có xe cho thuê: Nguyễn Văn A 
 Địa chỉ: ........................................... 
 Người thuê xe: ................................ 
 Địa chỉ: ........................................... 
 Đối tượng thuê: Xe mi ni nhật 
 Thời gian thuê: 3 ngày 
 Giá cả: 10.000đ/ 1 ngày, đêm. 
 Hai bên thống nhất nội dung hợp đồng như sau: 
 Điều 1: Thời gian thuê: 3 ngày đêm. 
 Điều 2: Giá cả: 10.000đ/ 1ngày, đêm. 
 Điều 3: Nếu xe bị mất hoặc hư hỏng thì người thuê xe phải bồi thường. 
 Điều 4: Hợp đồng có hiệu lực từ ngày... 
 Hợp đồng này được làm 2 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ một bản. 
Người cho thuê xe Người thuê xe 
Kí ghi rõ họ tên Kí ghi rõ họ tên 
......................... ........................ 
Bài 3 (tr158 sgk) 
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 Độc lập- Tự do – Hạnh phúc 
 HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG 
Ông/ bà: . 
Chức vụ: ..Đại diện bên A 
Địa chỉ: 
Ông/ bà: 
Nghề nghiệp: . Đại diện bên B 
Địa chỉ thường trú: 
Số CMTND: .. cấp ngày: 
Thỏa thuận ký kết hợp đồng và cam kết làm đúng theo các điều khoản dưới đây: 
- Điều 1:thời hạn kí hợp đồng 
- Điều 2:chế độ làm việc 
- Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của người lao động 
- Điều 4: Nghĩa vụ và quyền hạn của người sử dụng lao động 
- Điều 5: Điều khoản chung 
 Người lao động Người sử dụng lao động 
(Kí và ghi rõ họ tên) (Kí và ghi rõ họ tên) 
Bài 4 (trang 158 sgk) 
Viết các hợp đồng sử dụng điện thoại, sử dụng nước sạch, sử dụng điện sinh hoạt dựa – HS thực hiện . 
 HƯỚNG DẪN HỌC BÀI Ở NHÀ  
Bài cũ ) – Học bài, nắm được bài, học thuộc phần Ghi nhớ . 
	- Tiếp tục hoàn thành các bài tập. 
	- Tiếp tục tham khảo, học tập, luyện viết đạt yêu cầu các loại hợp đồng. 
Bài mới ) Chuẩn bị tiết 159,160: Bố của Xi-mông (G.Mô-pa-xăng). 
 - Đọc kĩ văn bản; tìm hiểu, nắm nghĩa các từ khó đã được chú thích. 
 - Tìm hiểu, lưu nhớ các thông tin chính về tác giả. 
 - Trả lời hệ thống câu hỏi phần Đọc- hiểu văn bản . 
 - Đọc kĩ, định hướng cách làm bài tập phần Luyện tập . 
 KK tự học: Rô-bin-xơn ngoài đảo hoang của Đ.Đi-phô. 

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_ngu_van_lop_9_tiet_158_hop_dong_hop_dong_luyen_tap.ppt