Bài giảng Ngữ văn Lớp 9 - Tiết 42+42: Chương trình địa phương Giới thiệu nhà văn An Giang, nhà văn Lê Văn Thảo. Văn bản Ông cá hô

Bài giảng Ngữ văn Lớp 9 - Tiết 42+42: Chương trình địa phương Giới thiệu nhà văn An Giang, nhà văn Lê Văn Thảo. Văn bản Ông cá hô

2. Chuẩn bị bài mới:

 Tiết 44 – Trả bài Tập làm văn số 2 (Xem lại kiến thức văn tự sự)

Tiết 45: Kiểm tra truyện trung đại.

- Học thuộc lòng các bài thơ, nắm nội dung từng câu thơ ( Chuyện người con gái Nam Xương, Hoàng Lê nhất thống chí, Chị em TK, Kiều ở lầu NB, Cảnh ngày xuân, LVT cứu KNN,)

- Đôi nét về các tác giả (Nguyễn Dữ, Nguyễn Du, Nguyễn Đình Chiểu,.)

- Đóng vai kể lại tâm trạng Kiều ở lầu Ngưng Bích,

- LVT đánh bọn cướp Phong Lai cứu KNN

- Hãy đóng vai Vũ Nương kể lại nỗi oan khúc của mình trong Chuyện người con gái Nam Xương?

 

ppt 33 trang hapham91 32930
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Ngữ văn Lớp 9 - Tiết 42+42: Chương trình địa phương Giới thiệu nhà văn An Giang, nhà văn Lê Văn Thảo. Văn bản Ông cá hô", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tieát 46-47 Chöông trình ñòa phöôngGiôùi thieäu nhaø vaên An GiangNhaø vaên Leâ Vaên Thaûo:Vaên baûn: Oâng Caù HoâHDÑT: Thaèng CungI. Tìm hieåu chung:1. Taùc giaû:a. Cuoäc ñôøi:b. Söï nghieäp saùng taùc: Sáng tác của ông chia thành 2 giai đoạn.- Trước năm 1975: đề tài chủ yếu là viết về nông thôn và chiến tranh du kích.- Sau năm 1975: đề tài chủ yếu là viết về vùng ĐBSCL.Tác phẩm đã xuất bản:- Cửa sổ màu xanh (tập truyện ngắn)- Con mèo (tập truyện ngắn)- Chuyện nhỏ tình yêu (truyện ngắn)- Ông Cá Hô (truyện ngắn)- Truyện ngắn chọn lọc của Lê Văn Thảo (2011)- Lên núi thả mây (truyện ngắn - 2011)- Con đường xuyên rừng (tiểu thuyết)- Một ngày và một đời (tiểu thuyết)- Cơn giông (tiểu thuyết - 2005)- Sóng nước Vàm Nao (tiểu thuyết)- Những năm tháng nhọc nhằn (tiểu thuyết - 2012)- Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam năm 1998 và 2003.- Giải thưởng ASEAN năm 2006 với tiểu thuyết Cơn giông.- Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật năm 2007.- Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học nghệ thuật năm 2012.Giaûi thöôûng vaên hoïc:II. Ñoïc-hieåu vaên baûn:- Gánh hát của kép Hoàng Dương và cô đào Hồng Điệp một hôm ghé lại cồn Te- một cù lao nhỏ giữa sông Hậu.- Sau khi diễn xong ở đây, gánh hát tuyên bố rã gánh, ai đi đường nấy. - Kép Hoàng Dương và cô đào Hồng Điệp ở lại cồn. - Chú Sáu Dương chuyển nghề bắt cá hô.- Và cứ thế chú Sáu Dương hằng ngày bắt cá và luôn theo dõi tin tức về cô Hồng Điệp, khi hay cô có chuyện chú liền ra tay bảo vệ và chung thủy với tình cảm dành cho cô đào đến cuối đời. Toùm taét truyeän ngaén Oâng caù hoâ:Văn bảnÔNG CÁ HÔ1. Khoâng gian vaø thôøi gian ngheä thuaät cuûa truyeän:- Không gian nghệ thuật: cồn Te và một góc trung tâm thị xã Long Xuyên.- Thời gian nghệ thuật: cồn Te và một góc trung tâm thị xã Long Xuyên trước 30.4.1975. Đoàn hát rã gánh, kép Hoàng Dương và đào Hồng Điệp ở lại Cồn Te. Từ đây, Hoàng Dương bắt đầu nghề thả lưới bắt cá hô - gắn chặt đời mình với mảnh đất này. 2. Tình huoáng truyeän vaø yù nghóa vieäc choïn ngheà thaû löôùi baét caù hoâ:a. Tình huoáng truyeän :- Để kiếm sống- Ước muốn đổi đời- Có thể gắn bó lâu dài với đào Hồng Điệpb. YÙù nghóa vieäc choïn ngheà thaû löôùi baét caù hoâ cuûa nhaân vaät Saùu Döông:- Cá lớn như tấm ván ngựa, vảy bạc, hai mắt bằng cái chén, sáng rực.3. Hình töôïng caù hoâ:- Cá hô được kể như một huyền thoại.- Người có ý chí, quyết tâm thực hiện bằng được những điều đã định.- Chung tình, sẵn sàng hi sinh bảo vệ người mình yêu.4. Tính caùch nhaân vaät chuù saùu Döông:cần cù, chịu khó, giàu ý chí nghị lực, hiền lành nhưng rất khẳng khái →Tính cách người dân Nam Bộ: - Cốt truyện đơn giản.- Lối kể chuyện tự nhiên theo diễn biến của tình tiết.- Ngôn ngữ đặc chất Nam bộ.5. Ngheä thuaät:Đặt một tên khác cho tác phẩm?III. Tổng kết: Ghi nhớCuoäc tình oâng Caù hoâOâ ng Caù hoâ-moät chuyeän tình B. Hướng dẫn đọc thêmTHẰNG CUNG- Nhân dịp về thăm nhà, nhân vật tôi hay tin chú Cung mất.- Nhân vật tôi hồi tưởng về chú với những kỉ niệm tuổi thơ: Chú Cung là người nghèo khổ, không nhà cửa, không họ hàng thân thích, sống bằng việc gánh nước cho các nhà trong xóm.- Một hôm đám giỗ . khóc.Toùm taét vaên baûn:1. Nhaân vaät chuù Cung:a. Ngoaïi hình:- Lưng cong, người ốm ròm, mặt đen xạm, tóc để dài búi lại thành búi nhỏ sau ót, dáng đi tất bật, lầm lũi Quanh năm chỉ mặc một bộ đồ bà ba đen bạc phéch mạng vá cẩn thận.? Chú Cung có tính cách như thế nào?? Công việc chủ yếu của chú Cung là gì?2. Ý nghĩa chi tiết chú Cung vừa vá chiếc quần vừa khóc. Một con người hiền lành, bên ngoài có vẻ ngớ ngẩn, ít nói nhưng lại là một con người rất có ý thức về thân phận mình, sống lương thiện, không làm mất lòng, không làm phiền và không gây ác cảm với mọi người xung quanh.Hướng dẫn HS tự học và chuẩn bị bài mới 1. Tự học: - Tìm hiểu thêm về cuộc đời của tác giả.- Học bài, tóm tắt lại nội dung truyện.- Viết một đoạn văn nêu cảm nghĩ về nhân vật chú sáu Dương.2. Chuẩn bị bài mới: Tiết 44 – Trả bài Tập làm văn số 2 (Xem lại kiến thức văn tự sự)Tiết 45: Kiểm tra truyện trung đại.- Học thuộc lòng các bài thơ, nắm nội dung từng câu thơ ( Chuyện người con gái Nam Xương, Hoàng Lê nhất thống chí, Chị em TK, Kiều ở lầu NB, Cảnh ngày xuân, LVT cứu KNN,)- Đôi nét về các tác giả (Nguyễn Dữ, Nguyễn Du, Nguyễn Đình Chiểu,..)- Đóng vai kể lại tâm trạng Kiều ở lầu Ngưng Bích, - LVT đánh bọn cướp Phong Lai cứu KNN- Hãy đóng vai Vũ Nương kể lại nỗi oan khúc của mình trong Chuyện người con gái Nam Xương? Sáng 16/10/2014, ngư dân Trần Minh Dũng (ngụ quận 9, TP.HCM) trong lúc thả lưới đã bắt được một con cá hô lớn trên một nhánh sông Đồng Nai. Được sự giúp sức của nhiều người, anh kéo con cá này vào một đoạn kênh nhỏ để dễ bắt đưa lên bờ. Trọng lượng con cá này là 128 kg. Hàng trăm người dân hay tin đã kéo đến xem, trong đó rất đông thương lái đứng ra trả giá mua con cá "khủng" này với giá hơn 100 triệu đồng. Tiết 42 - 43: CHƯƠNG TRÌNH ĐỊA PHƯƠNG Giới thiệu nhà văn An Giang Nhà văn Lê Văn ThảoVĂN BẢN: ÔNG CÁ HÔHDĐT: THẰNG CUNG

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_ngu_van_lop_9_tiet_4242_chuong_trinh_dia_phuong_gi.ppt