Chuyên đề Trao đổi kinh nghiệm trong hoạt động ôn thi môn ngữ văn vào lớp 10 THPT - Năm học 2023-2024

Chuyên đề Trao đổi kinh nghiệm trong hoạt động ôn thi môn ngữ văn vào lớp 10 THPT - Năm học 2023-2024

 “Thời gian vội vã lao đi, cơ hội nảy sinh rồi tan biến”, ý kiến của A.A Milne đã giúp ta thấy được sự cần thiết phải thử sức với cơ hội. Cơ hội là những hoàn cảnh tạo điều kiện thuận lợi để con người đạt được điều mình muốn, nó không xuất hiện thường xuyên và không phải ai cũng có thể tận dụng. Thử sức với cơ hội giúp ta chủ động, linh hoạt trong các tình huống, tránh xa lối sống thụ động, ngồi chờ may mắn. Việc thử sức với cơ hội sẽ mang lại những trải nghiệm, khám phá và hơn hết là để đánh giá năng lực của bản thân. Hành động nắm bắt cơ hội giúp ta hiểu rõ về mục tiêu, dự định của mình. Biết mình có ưu điểm và hạn chế gì? Thử sức với cơ hội là phép thử bởi cơ hội không chỉ giúp bản thân học hỏi mà góp phần vào sự phát triển của xã hội. Việc thử sức với cơ hội có thể sẽ gặp vô vàn khó khăn bởi vậy cần có niềm tin vào chính mình, dũng cảm, lạc quan để chiến thắng. Doanh nhân, lãnh sự Danh dự nước Cộng hoà Nam Phi tại Việt Nam Đỗ Thị Kim Liên trong chương trình “Thương vụ bạc tỷ” nói về việc thử sức với cơ hội của chính mình rằng: “Cơ hội đến như một cú chuyển mình, và tôi đã nắm bắt nó”. Đó là lí do để Shark Liên quyết định chia tay nghề vào Nam lập nghiệp ngành bảo hiểm. Bà trở thành người sáng lập ứng dụng bảo hiểm Lian. Tuy nhiên còn một số người cơ hội đến nhưng chần chừ, sợ sệt nên để cơ hội vụt mất. Hãy nhớ rằng: “Tương lai có rất nhiều tên: với kẻ yếu, nó là điều không thể đạt được, với ai dũng cảm, nó là cơ hội”. Vậy tại sao chúng ta lại không lỗ lực học tập để thử sức mình với cơ hội vào một trường THPT mình mơ ước?

 

ppt 36 trang Thái Hoàn 04/07/2023 2660
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Chuyên đề Trao đổi kinh nghiệm trong hoạt động ôn thi môn ngữ văn vào lớp 10 THPT - Năm học 2023-2024", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HƯNG HÀ 
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
CHUYÊN ĐỀ 
TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM TRONG 
HOẠT ĐỘNG ÔN THI MÔN NGỮ VĂN VÀO LỚP 10 THPT 
NĂM HỌC 2023-2024 
Dân chủ, ngày 25/4/2023 
 I. Lí thuyết: 
 II. Th ực hành: 
1. Viết đ oạn 
2. Phát hiện, đánh giá, cho đ iểm 
RÈN KỸ NĂNG VIẾT ĐOẠN VĂN NLXH 
 I. Lí thuyết: 
 II. Th ực hành: 
1. Viết đ oạn 
2. Phát hiện, đánh giá, cho đ iểm 
Bài tập 1: Đọc đ oạn v ă n và xác định theo yêu cầu 
RÈN KỸ NĂNG VIẾT ĐOẠN VĂN NLXH 
 “Thời gian vội vã lao đi, cơ hội nảy sinh rồi tan biến”, ý kiến của A.A Milne đã giúp ta thấy được s ự cần thiết phải th ử s ức v ới c ơ hội. Cơ hội là những hoàn cảnh tạo điều kiện thuận lợi để con người đạt được điều mình muốn, nó không xuất hiện thường xuyên và không phải ai cũng có thể tận dụng. Thử sức với cơ hội giúp ta chủ động, linh hoạt trong các tình huống, tránh xa lối sống thụ động, ngồi chờ may mắn. Việc thử sức v ớ i cơ hội sẽ mang lại nh ững trải nghiệm, khám phá và hơn hết là để đánh giá năng lực của bản thân. Hành động nắm bắt cơ hội giúp ta hiểu rõ về mục tiêu, dự định của mình. Biết mình có ưu điểm và hạn chế gì? Thử sức với cơ hội là phép thử bởi cơ hội không chỉ giúp bản thân học hỏi mà góp phần vào sự phát triển của xã hội. Việc thử sức với cơ hội có thể sẽ gặp vô vàn khó khăn bởi vậy cần có niềm tin vào chính mình, dũng cảm, lạc quan để chiến thắng. Doanh nhân, lãnh sự Danh dự nước Cộng hoà Nam Phi tại Việt Nam Đỗ Thị Kim Liên trong chương trình “Thương vụ bạc tỷ” nói về việc thử sức với cơ hội của chính mình rằng: “Cơ hội đến như một cú chuyển mình, và tôi đã nắm bắt nó”. Đó là lí do để Shark Liên quyết định chia tay nghề vào Nam lập nghiệp ngành bảo hiểm. Bà trở thành người sáng lập ứng dụng bảo hiểm Lian. Tuy nhiên còn một số ng ười cơ hội đến nhưng chần chừ, sợ sệt nên để cơ hội vụt mất. Hãy nhớ rằng: “Tương lai có rất nhiều tên: với kẻ yếu, nó là điều không thể đạt được, với ai dũng cảm, nó là cơ hội”. Vậy tại sao chúng ta lại không lỗ lực học tập để thử sức mình với cơ hội vào một trường THPT mình mơ ước? 
Thao tác, lập luận: 
 Kiểu bài: 
 Khía cạnh cần làm rõ: 
Vấn đề nghị luận: 
Hình thức: 
2 
3 
7 
4 
5 
YÊU CẦU XÁC ĐỊNH 
6 
Phạm vi dẫn chứng: 
1 
8 
 Xác định đề bài cho đ oạn v ă n: 
 Bố cục 
 “Thời gian vội vã lao đi, cơ hội nảy sinh rồi tan biến”, ý kiến của A.A Milne đã giúp ta thấy được s ự cần thiết phải th ử s ức v ới c ơ hội. Cơ hội là những hoàn cảnh tạo điều kiện thuận lợi để con người đạt được điều mình muốn, nó không xuất hiện thường xuyên và không phải ai cũng có thể tận dụng. Thử sức với cơ hội giúp ta chủ động, linh hoạt trong các tình huống, tránh xa lối sống thụ động, ngồi chờ may mắn. Việc thử sức v ớ i cơ hội sẽ mang lại nh ững trải nghiệm, khám phá và hơn hết là để đánh giá năng lực của bản thân. Hành động nắm bắt cơ hội giúp ta hiểu rõ về mục tiêu, dự định của mình. Biết mình có ưu điểm và hạn chế gì? Thử sức với cơ hội là phép thử bởi cơ hội không chỉ giúp bản thân học hỏi mà góp phần vào sự phát triển của xã hội. Việc thử sức với cơ hội có thể sẽ gặp vô vàn khó khăn bởi vậy cần có niềm tin vào chính mình, dũng cảm, lạc quan để chiến thắng. Doanh nhân, lãnh sự Danh dự nước Cộng hoà Nam Phi tại Việt Nam Đỗ Thị Kim Liên trong chương trình “Thương vụ bạc tỷ” nói về việc thử sức với cơ hội của chính mình rằng: “Cơ hội đến như một cú chuyển mình, và tôi đã nắm bắt nó”. Đó là lí do để Shark Liên quyết định chia tay nghề vào Nam lập nghiệp ngành bảo hiểm. Bà trở thành người sáng lập ứng dụng bảo hiểm Lian. Tuy nhiên còn một số ng ười cơ hội đến nhưng chần chừ, sợ sệt nên để cơ hội vụt mất. Hãy nhớ rằng: “Tương lai có rất nhiều tên: với kẻ yếu, nó là điều không thể đạt được, với ai dũng cảm, nó là cơ hội”. Vậy tại sao chúng ta lại không lỗ lực học tập để thử sức mình với cơ hội vào một trường THPT mình mơ ước? 
Thao tác, lập luận: gt,phân tích,bình luận 
 Kiểu bài: tư tưởng đạo lý 
 Khía cạnh cần làm rõ: s ự cần thiết 
Vấn đề nghị luận: thử sức với c ơ hội 
Hình thức: 
2 
3 
7 
4 
5 
YÊU CẦU XÁC ĐỊNH 
6 
Phạm vi dẫn chứng: đời sống con người 
1 
8 
 Đề bài: Viết đ oạn văn 200 chữ bàn về 
 s ự cần thiết phải th ử s ức v ới c ơ hội 
 Bố cục 
đ oạn văn tầm 200 chữ 
 “Thời gian vội vã lao đi, cơ hội nảy sinh rồi tan biến”, ý kiến của A.A Milne đã giúp ta thấy được s ự cần thiết phải th ử s ức v ới c ơ hội. Cơ hội là những hoàn cảnh tạo điều kiện thuận lợi để con người đạt được điều mình muốn, nó không xuất hiện thường xuyên và không phải ai cũng có thể tận dụng. Thử sức với cơ hội giúp ta chủ động, linh hoạt trong các tình huống, tránh xa lối sống thụ động, ngồi chờ may mắn. Việc thử sức v ớ i cơ hội sẽ mang lại nh ững trải nghiệm, khám phá và hơn hết là để đánh giá năng lực của bản thân. Hành động nắm bắt cơ hội giúp ta hiểu rõ về mục tiêu, dự định của mình. Biết mình có ưu điểm và hạn chế gì? Thử sức với cơ hội là phép thử bởi cơ hội không chỉ giúp bản thân học hỏi mà góp phần vào sự phát triển của xã hội. Việc thử sức với cơ hội có thể sẽ gặp vô vàn khó khăn bởi vậy cần có niềm tin vào chính mình, dũng cảm, lạc quan để chiến thắng. Doanh nhân, lãnh sự Danh dự nước Cộng hoà Nam Phi tại Việt Nam Đỗ Thị Kim Liên trong chương trình “Thương vụ bạc tỷ” nói về việc thử sức với cơ hội của chính mình rằng: “Cơ hội đến như một cú chuyển mình, và tôi đã nắm bắt nó”. Đó là lí do để Shark Liên quyết định chia tay nghề vào Nam lập nghiệp ngành bảo hiểm. Bà trở thành người sáng lập ứng dụng bảo hiểm Lian. Tuy nhiên còn một số ng ười cơ hội đến nhưng chần chừ, sợ sệt nên để cơ hội vụt mất. Hãy nhớ rằng: “Tương lai có rất nhiều tên: với kẻ yếu, nó là điều không thể đạt được, với ai dũng cảm, nó là cơ hội”. Vậy tại sao chúng ta lại không lỗ lực học tập để thử sức mình với cơ hội vào một trường THPT mình mơ ước? 
 “Thời gian vội vã lao đi, cơ hội nảy sinh rồi tan biến”, ý kiến của A.A Milne đã giúp ta thấy được s ự cần thiết phải th ử s ức v ới c ơ hội. Cơ hội là những hoàn cảnh tạo điều kiện thuận lợi để con người đạt được điều mình muốn, nó không xuất hiện thường xuyên và không phải ai cũng có thể tận dụng. Thử sức với cơ hội giúp ta chủ động, linh hoạt trong các tình huống, tránh xa lối sống thụ động, ngồi chờ may mắn. Việc thử sức v ới cơ hội sẽ mang lại được trải nghiệm, khám phá và hơn hết là để đánh giá năng lực của bản thân. Hành động nắm bắt cơ hội giúp ta hiểu rõ về mục tiêu, dự định của mình. Biết mình có ưu điểm và hạn chế gì? Thử sức với cơ hội là phép thử bởi cơ hội không chỉ giúp bản thân học hỏi mà góp phần vào sự phát triển của xã hội. Khi thử sức với cơ hội có thể sẽ gặp vô vàn khó khăn bởi vậy cần có niềm tin vào chính mình, dũng cảm, lạc quan để chiến thắng. Doanh nhân, lãnh sự Danh dự nước Cộng hoà Nam Phi tại Việt Nam Đỗ Thị Kim Liên trong chương trình “Thương vụ bạc tỷ” nói về việc thử sức với cơ hội của chính mình rằng: “Cơ hội đến như một cú chuyển mình, và tôi đã nắm bắt nó”. Đó là lí do để Shark Liên quyết định chia tay nghề vào Nam lập nghiệp ngành bảo hiểm. Bà trở thành người sáng lập ứng dụng bảo hiểm Lian. Tuy nhiên còn có ng ười cơ hội đến nhưng chần chừ, sợ sệt nên để cơ hội vụt mất. Hãy nhớ rằng: “Tương lai có rất nhiều tên: với kẻ yếu, nó là điều không thể đạt được, với ai dũng cảm, nó là cơ hội”. Vậy tại sao chúng ta lại không lỗ lực học tập để thử sức mình với cơ hội vào một trường THPT mình mơ ước? 
 Giới thiệu khía cạnh nghị luận 
 câu m ở đ oạn 
 “Thời gian vội vã lao đi, cơ hội nảy sinh rồi tan biến”, ý kiến của A.A Milne đã giúp ta thấy được s ự cần thiết phải th ử s ức v ới c ơ hội. Cơ hội là những hoàn cảnh tạo điều kiện thuận lợi để con người đạt được điều mình muốn, nó không xuất hiện thường xuyên và không phải ai cũng có thể tận dụng. Thử sức với cơ hội giúp ta chủ động, linh hoạt trong các tình huống, tránh xa lối sống thụ động, ngồi chờ may mắn. Việc thử sức v ớ i cơ hội sẽ mang lại được trải nghiệm, khám phá và hơn hết là để đánh giá năng lực của bản thân. Hành động nắm bắt cơ hội giúp ta hiểu rõ về mục tiêu, dự định của mình. Biết mình có ưu điểm và hạn chế gì? Thử sức với cơ hội là phép thử bởi cơ hội không chỉ giúp bản thân học hỏi mà góp phần vào sự phát triển của xã hội. Khi thử sức với cơ hội có thể sẽ gặp vô vàn khó khăn bởi vậy cần có niềm tin vào chính mình, dũng cảm, lạc quan để chiến thắng. Doanh nhân, lãnh sự Danh dự nước Cộng hoà Nam Phi tại Việt Nam Đỗ Thị Kim Liên trong chương trình “Thương vụ bạc tỷ” nói về việc thử sức với cơ hội của chính mình rằng: “Cơ hội đến như một cú chuyển mình, và tôi đã nắm bắt nó”. Đó là lí do để Shark Liên quyết định chia tay nghề vào Nam lập nghiệp ngành bảo hiểm. Bà trở thành người sáng lập ứng dụng bảo hiểm Lian. Tuy nhiên còn có ng ười cơ hội đến nhưng chần chừ, sợ sệt nên để cơ hội vụt mất. Hãy nhớ rằng: “Tương lai có rất nhiều tên: với kẻ yếu, nó là điều không thể đạt được, với ai dũng cảm, nó là cơ hội”. Vậy tại sao chúng ta lại không lỗ lực học tập để thử sức mình với cơ hội vào một trường THPT mình mơ ước? 
 Giải thích 
 “Thời gian vội vã lao đi, cơ hội nảy sinh rồi tan biến”, ý kiến của A.A Milne đã giúp ta thấy được s ự cần thiết phải th ử s ức v ới c ơ hội. Cơ hội là những hoàn cảnh tạo điều kiện thuận lợi để con người đạt được điều mình muốn, nó không xuất hiện thường xuyên và không phải ai cũng có thể tận dụng. Thử sức với cơ hội giúp ta chủ động, linh hoạt trong các tình huống, tránh xa lối sống thụ động, ngồi chờ may mắn. Việc thử sức v ớ i cơ hội sẽ mang lại được trải nghiệm, khám phá và hơn hết là để đánh giá năng lực của bản thân. Hành động nắm bắt cơ hội giúp ta hiểu rõ về mục tiêu, dự định của mình. Biết mình có ưu điểm và hạn chế gì? Thử sức với cơ hội là phép thử bởi cơ hội không chỉ giúp bản thân học hỏi mà góp phần vào sự phát triển của xã hội. Khi thử sức với cơ hội có thể sẽ gặp vô vàn khó khăn bởi vậy cần có niềm tin vào chính mình, dũng cảm, lạc quan để chiến thắng. Doanh nhân, lãnh sự Danh dự nước Cộng hoà Nam Phi tại Việt Nam Đỗ Thị Kim Liên trong chương trình “Thương vụ bạc tỷ” nói về việc thử sức với cơ hội của chính mình rằng: “Cơ hội đến như một cú chuyển mình, và tôi đã nắm bắt nó”. Đó là lí do để Shark Liên quyết định chia tay nghề vào Nam lập nghiệp ngành bảo hiểm. Trở thành người sáng lập ứng dụng bảo hiểm Lian. Tuy nhiên còn có ng ười cơ hội đến nhưng chần chừ, sợ sệt nên để cơ hội vụt mất. Hãy nhớ rằng: “Tương lai có rất nhiều tên: với kẻ yếu, nó là điều không thể đạt được, với ai dũng cảm, nó là cơ hội”. Vậy tại sao chúng ta lại không lỗ lực học tập để thử sức mình với cơ hội vào một trường THPT mình mơ ước? 
 Bàn luận sự cần thiết của việc thử sức với cơ hội 
 “Thời gian vội vã lao đi, cơ hội nảy sinh rồi tan biến”, ý kiến của A.A Milne đã giúp ta thấy được s ự cần thiết phải th ử s ức v ới c ơ hội. Cơ hội là những hoàn cảnh tạo điều kiện thuận lợi để con người đạt được điều mình muốn, nó không xuất hiện thường xuyên và không phải ai cũng có thể tận dụng. Thử sức với cơ hội giúp ta chủ động, linh hoạt trong các tình huống, tránh xa lối sống thụ động, ngồi chờ may mắn. Việc thử sức v ớ i cơ hội sẽ mang lại được trải nghiệm, khám phá và hơn hết là để đánh giá năng lực của bản thân. Hành động nắm bắt cơ hội giúp ta hiểu rõ về mục tiêu, dự định của mình. Biết mình có ưu điểm và hạn chế gì? Thử sức với cơ hội là phép thử bởi cơ hội không chỉ giúp bản thân học hỏi mà góp phần vào sự phát triển của xã hội. Việc thử sức với cơ hội có thể sẽ gặp vô vàn khó khăn bởi vậy cần có niềm tin vào chính mình, dũng cảm, lạc quan để chiến thắng. Doanh nhân, lãnh sự Danh dự nước Cộng hoà Nam Phi tại Việt Nam Đỗ Thị Kim Liên trong chương trình “Thương vụ bạc tỷ” nói về việc thử sức với cơ hội của chính mình rằng: “Cơ hội đến như một cú chuyển mình, và tôi đã nắm bắt nó”. Đó là lí do để Shark Liên quyết định chia tay nghề vào Nam lập nghiệp ngành bảo hiểm. Bà trở thành người sáng lập ứng dụng bảo hiểm Lian. Tuy nhiên còn có ng ười cơ hội đến nhưng chần chừ, sợ sệt nên để cơ hội vụt mất. Hãy nhớ rằng: “Tương lai có rất nhiều tên: với kẻ yếu, nó là điều không thể đạt được, với ai dũng cảm, nó là cơ hội”. Vậy tại sao chúng ta lại không lỗ lực học tập để thử sức mình với cơ hội vào một trường THPT mình mơ ước? 
Dẫn chứng 
 “Thời gian vội vã lao đi, cơ hội nảy sinh rồi tan biến”, ý kiến của A.A Milne đã giúp ta thấy được s ự cần thiết phải th ử s ức v ới c ơ hội. Cơ hội là những hoàn cảnh tạo điều kiện thuận lợi để con người đạt được điều mình muốn, nó không xuất hiện thường xuyên và không phải ai cũng có thể tận dụng. Thử sức với cơ hội giúp ta chủ động, linh hoạt trong các tình huống, tránh xa lối sống thụ động, ngồi chờ may mắn. Việc thử sức v ớ i cơ hội sẽ mang lại được trải nghiệm, khám phá và hơn hết là để đánh giá năng lực của bản thân. Hành động nắm bắt cơ hội giúp ta hiểu rõ về mục tiêu, dự định của mình. Biết mình có ưu điểm và hạn chế gì? Thử sức với cơ hội là phép thử bởi cơ hội không chỉ giúp bản thân học hỏi mà góp phần vào sự phát triển của xã hội. Khi thử sức với cơ hội có thể sẽ gặp vô vàn khó khăn bởi vậy cần có niềm tin vào chính mình, dũng cảm, lạc quan để chiến thắng. Doanh nhân, lãnh sự Danh dự nước Cộng hoà Nam Phi tại Việt Nam Đỗ Thị Kim Liên trong chương trình “Thương vụ bạc tỷ” nói về việc thử sức với cơ hội của chính mình rằng: “Cơ hội đến như một cú chuyển mình, và tôi đã nắm bắt nó”. Đó là lí do để Shark Liên quyết định chia tay nghề vào Nam lập nghiệp ngành bảo hiểm. Bà trở thành người sáng lập ứng dụng bảo hiểm Lian. Tuy nhiên còn có ng ười cơ hội đến nhưng chần chừ, sợ sệt nên để cơ hội vụt mất. Hãy nhớ rằng: “Tương lai có rất nhiều tên: với kẻ yếu, nó là điều không thể đạt được, với ai dũng cảm, nó là cơ hội”. Vậy tại sao chúng ta lại không lỗ lực học tập để thử sức mình với cơ hội vào một trường THPT mình mơ ước? 
Liên hệ 
phản đề 
 “Thời gian vội vã lao đi, cơ hội nảy sinh rồi tan biến”, ý kiến của A.A Milne đã giúp ta thấy được s ự cần thiết phải th ử s ức v ới c ơ hội. Cơ hội là những hoàn cảnh tạo điều kiện thuận lợi để con người đạt được điều mình muốn, nó không xuất hiện thường xuyên và không phải ai cũng có thể tận dụng. Thử sức với cơ hội giúp ta chủ động, linh hoạt trong các tình huống, tránh xa lối sống thụ động, ngồi chờ may mắn. Việc thử sức v ới cơ hội sẽ mang lại được trải nghiệm, khám phá và hơn hết là để đánh giá năng lực của bản thân. Hành động nắm bắt cơ hội giúp ta hiểu rõ về mục tiêu, dự định của mình. Biết mình có ưu điểm và hạn chế gì? Thử sức với cơ hội là phép thử bởi cơ hội không chỉ giúp bản thân học hỏi mà góp phần vào sự phát triển của xã hội. Khi thử sức với cơ hội có thể sẽ gặp vô vàn khó khăn bởi vậy cần có niềm tin vào chính mình, dũng cảm, lạc quan để chiến thắng. Doanh nhân, lãnh sự Danh dự nước Cộng hoà Nam Phi tại Việt Nam Đỗ Thị Kim Liên trong chương trình “Thương vụ bạc tỷ” nói về việc thử sức với cơ hội của chính mình rằng: “Cơ hội đến như một cú chuyển mình, và tôi đã nắm bắt nó”. Đó là lí do để Shark Liên quyết định chia tay nghề vào Nam lập nghiệp ngành bảo hiểm. Bà trở thành người sáng lập ứng dụng bảo hiểm Lian. Tuy nhiên còn có ng ươời cơ hội đến nhưng chần chừ, sợ sệt nên để cơ hội vụt mất . Hãy nhớ rằng: “Tương lai có rất nhiều tên: với kẻ yếu, nó là điều không thể đạt được, với ai dũng cảm, nó là cơ hội” cho nên c ơ hội đến cần th ử s ức v ới nó. Vậy tại sao chúng ta lại không lỗ lực học tập để thử sức mình với cơ hội vào một trường THPT mình mơ ước? 
 bài học nhận thức 
hành động 
 I. Lí thuyết: 
 II. Th ực hành: 
1. Viết đ oạn 
2. Phát hiện, đánh giá, cho đ iểm 
Bài tập 1: Đọc đ oạn v ă n và xác định theo yêu cầu 
Bài tập 2: 
RÈN KỸ NĂNG VIẾT ĐOẠN VĂN NLXH 
Giúp bạn, hoàn thiện mình 
Câu kết đoạn 
Câu kết đoạn 
YÊU CẦU 
 Đúng : xác định đúng vấn đề nghị luận và kiểu bài, dung lượng 
 Đủ : bố cục, các ý, có dẫn chứng, lý lẽ 
 Hay : biết dùng từ, đặt câu, chọn dẫn chứng, có cách viết sáng tạo, có quan điểm thái độ tích cực, trích dẫn danh ngôn, ý kiến của các tác giả có uy tín, có tính thời sự, diễn đạt có cảm xúc nhưng thể hiện sự chân thành (không sáo rỗng, hô khẩu hiệu, giáo điều ), xưng chúng ta để đối thoại với người chấm 
 Đẹp: đẹp về hình thức trình bày, đẹp về cách nghĩ, tình cảm, quan điểm sống trước vấn đề được bàn luận, thể hiện sự trưởng thành trong suy nghĩ 
2. Các lỗi thường gặp khi trình bày đoạn văn NLXH 
* Về nội dung: 
+ Không xác định được các dạng đề trong nghị luận xã hội. 
+ Không xác định đúng trọng tâm , chưa làm nổi bật VĐNL 
+ Dẫn chứng chưa tiêu biểu, trình bày lan man, dài dòng. 
+ Chưa biết cách phần viết mở và kết đoạn. 
+ Không đảm bảo đúng hình thức và cấu trúc của đoạn văn NLXH 
* Về trình bày: 
+ Bố cục không rõ ràng. 
+ Lặp từ, lặp ý. 
+ Viết không đúng dung lượng theo yêu cầu. 
3. Cách khắc phục 
- Phân biệt và nhận diện các dạng nghị luận. 
- Đọc kỹ ngữ liệu, câu hỏi và phân tích yêu cầu của đề trước khi làm. 
- Trình bày ngắn gọn, có trọng tâm, tập trung vào làm rõ vấn đề. 
- Dẫn chứng sử dụng có chọn lọc, mang tính mới. 
- Trình bày trong dung lượng cho phép, không quá ngắn hay quá dài. 
 Kiểm tra lại bài để tránh lỗi dùng từ và diễn đạt. 
- D ành thời gian 20-25 phút , không ảnh hưởng thời gian của câu NLVH 
- Đ úng quy tắc một đoạn văn , 200 chữ ~ 2/3 tờ giấy thi ~ 20 - 25 dòng. 
- Nên lựa chọn trình bày nội dung theo cách tổng - phân - hợp để tạo ấn tượng về một văn bản hoàn chỉnh, độc lập. 
 HƯỚNG DẪN HỌC SINH XỬ LÝ ĐỀ 
I. T ừ khoá( khía cạnh) dễ xác định : vai trò, th ự c trạng, làm gì .. 
II. T ừ khoá gây lúng túng: 
VD: Viết đoạn 200 chữ bàn về cách thức để con người rèn luyện, tu dưỡng vẻ đẹp tâm hồn 
 CÁC B ƯỚC 
 ĐỂ HS ĐỖ 
 ĐỂ HS ĐỖ CAO 
A/ Mở đoạn: giới thiệu khía cạnh vấn đề (1 câu) 
Vào trực tiếp 
Dùng câu nói, ý kiến để dẫn 
(câu dẫn phải ngắn gọn) 
B/ Thân đoạn 
1.Giải thích (1 câu) 
2. Bàn luận: Khía cạnh 
đề hỏi ( 9,10 câu cả D/C) 
3. Liên hệ, MR, phản đề (1,2 câu) 
C/ Kết đ oạn: Khái quát khía cạnh nghị luận, bài học(1,2 câu) 
- đơn giản nhất, ngắn gọn theo ý hiểu 
 - ít nhất phải có 4 ý 
- D/c trong cuộc sống hàng ngày hoặc trong sách vở 
- Thật gọn 
-Khẳng định tính đúng đắn của vấn đề. 
-Bài học cho bản thân. 
- đơn giản nhất, ngắn gọn theo ý hiểu 
- có thể có trên 4 ý 
- D/c phải tiêu biểu, nổi bật mang tính thời sự ( 1 D/C chính, kể tên 1 vài D/C khác) 
-Thêm sự tr ă n trở, VD: yêu th ươ ng không đồng nghĩa với dung túng 
 ( với tuỳ đề ) 
- Khẳng định tính đúng đắn củavấn đề. 
- Rút ra bài học cho bản thân( kết đ oạn có thể bằng 1 câu nói, nhận định ) 
trọng tâm 

Tài liệu đính kèm:

  • pptchuyen_de_trao_doi_kinh_nghiem_trong_hoat_dong_on_thi_mon_ng.ppt