Bài giảng Ngữ văn Lớp 9 - Tiết 171+172: Tập làm văn: Biên bản. Luyện tập viết biên bản - Võ Thị Lệ Hằng

Bài giảng Ngữ văn Lớp 9 - Tiết 171+172: Tập làm văn: Biên bản. Luyện tập viết biên bản - Võ Thị Lệ Hằng

BIÊN BẢN SINH HOẠT CHI ĐỘI

 Tuần : 6

Khai mạc lúc 10 giờ, ngày 7 tháng 10 năm 2005.

Thành phần tham dự: 43 bạn đội viên chi đội 9D

Đại biểu: Trần Thị Thanh Hà – Liên đội trưởng

Chủ toạ: Lê Thành Sơn

Thư ký: Phan Thị Thuỳ Linh

 NỘI DUNG SINH HOẠT

B¹n Lê Thành Sơn đánh giá hoạt động tuần qua

 - Về học tập: ( )

 - Về nề nếp, vệ sinh môi trường: ( )

(2) Ý kiến của các bạn dự họp( )

(3) Phát biểu của đại biểu Trần Thị Thanh Hà

(4) Bạn Lê Thành Sơn phổ biến công tác Đội tuần tới.

Buổi sinh hoạt chi đội kết thúc lúc 10 giờ 45 phút.

 Chủ toạ Thư ký

 Lê Thành Sơn Phan Thị Thuỳ Linh

 

ppt 31 trang Thái Hoàn 03/07/2023 3790
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Ngữ văn Lớp 9 - Tiết 171+172: Tập làm văn: Biên bản. Luyện tập viết biên bản - Võ Thị Lệ Hằng", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ SÔNG CẦU 
 TRƯỜNG THCS HOÀNG VĂN THỤ 
Giáo viên: VÕ THỊ LỆ HẰNG 
- §oµn kÕt - Ch¨m ngoan - Häc giái 
LỚP: 9 
Tiết 171, 172 : Tập làm văn 
BIÊN BẢN 
LUYỆN TẬP VIẾT BIÊN BẢN 
BIÊN BẢN 
I- ĐẶC ĐIỂM CỦA BIÊN BẢN: 
* Ví dụ SGK-123,124,125 
 TIẾT 171 172 BIÊN BẢN 
 LUYỆN TẬP VIẾT BIÊN BẢN 
Văn bản 1 : 
LIÊN ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH 
 TRƯỜNG THCS KẾT ĐOÀN 
 CHI ĐỘI LỚP 9D 
 BIÊN BẢN SINH HOẠT CHI ĐỘI 
 Tuần : 6 
Khai mạc lúc 10 giờ, ngày 7 tháng 10 năm 2005. 
Thành phần tham dự: 43 bạn đội viên chi đội 9D 
Đại biểu: Trần Thị Thanh Hà – Liên đội trưởng 
Chủ toạ: Lê Thành Sơn 
Thư ký: Phan Thị Thuỳ Linh 
 NỘI DUNG SINH HOẠT 
B ¹n Lê Thành Sơn đánh giá hoạt động tuần qua 
 - Về học tập: ( ) 
 - Về nề nếp, vệ sinh môi trường: ( ) 
(2) Ý kiến của các bạn dự họp( ) 
(3) Phát biểu của đại biểu Trần Thị Thanh Hà 
(4) Bạn Lê Thành Sơn phổ biến công tác Đội tuần tới. 
Buổi sinh hoạt chi đội kết thúc lúc 10 giờ 45 phút. 
 Chủ toạ Thư ký 
 Lê Thành Sơn Phan Thị Thuỳ Linh 
Văn bản 2 : 
 BỘ CÔNG AN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
CÔNG AN TP HÀ NỘI Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
Số : BB/TLTV, PT - - - - - - - - 
 BIÊN BẢN TRẢ LẠI 
 GiẤY TỜ, TANG VẬT, PHƯƠNG TiỆN VI PHẠM HÀNH CHÍNH 
 CHO CHỦ SỞ HỮU, NGƯỜI QUẢN LÝ HOẶC NGƯỜI SỬ DỤNG HỢP PHÁP 
- Căn cứ Điều 46, Điều 57, .ngày 02/07/2002; 
- Căn cứ quyết định/ Biên bản số: ngày tháng năm do : 
 Ông (bà) : 
 Chức vụ: 
 Kí về việc: 
 Hôm nay, hồi giờ phút, ngày tháng năm 
 Tại : 
 Tôi: Cấp bậc: Chức vụ: 
 Đơn vị công tác: 
Biên bản lập xong hồi giờ phút cùng ngày, đã đọc lại cho những người có tên nêu 
 trên cùng nghe công nhận đúng và cùng ký tên dưới đây. 
 NGƯỜI VI PHẠM NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN 
(HOẶC ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC VI PHẠM) 
 ( Kí và ghi rõ họ tên ) ( Kí và ghi rõ họ tên ) 
I- ĐẶC ĐIỂM CỦA BIÊN BẢN: 
II- CÁCH VIẾT BIÊN BẢN: 
 TIẾT 171 172 BIÊN BẢN 
 LUYỆN TẬP VIẾT BIÊN BẢN 
Buổi sinh hoạt chi đội kết thúc lúc 10 giờ 45 phút. 
 Chủ toạ Thư ký 
 Lê Thành Sơn Phan Thị Thuỳ Linh 
Phần mở đầu 
Phần nội dung 
Phần kết thúc 
LIÊN ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH 
 TRƯỜNG THCS KẾT ĐOÀN 
 CHI ĐỘI LỚP 9D 
 BIÊN BẢN SINH HOẠT CHI ĐỘI 
 Tuần : 6 
Khai mạc lúc 10 giờ, ngày 7 tháng 10 năm 2005. 
Thành phần tham dự: 43 bạn đội viên chi đội 9D 
Đại biểu: Trần Thị Thanh Hà – Liên đội trưởng 
Chủ toạ: Lê Thành Sơn 
Thư ký: Phan Thị Thuỳ Linh 
(1)B ¹n Lê Thành Sơn đánh giá hoạt động tuần qua 
 - Về học tập: ( ) 
 - Về nề nếp, vệ sinh môi trường: ( ) 
(2) Ý kiến của các bạn dự họp( ) 
(3) Phát biểu của đại biểu Trần Thị Thanh Hà 
(4) Bạn Lê Thành Sơn phổ biến công tác Đội tuần tới. 
 NỘI DUNG SINH HOẠT 
I- ĐẶC ĐIỂM CỦA BIÊN BẢN: 
II- CÁCH VIẾT BIÊN BẢN: 
1. Phần mở đầu: 
 TIẾT 171 172 BIÊN BẢN 
 LUYỆN TẬP VIẾT BIÊN BẢN 
 => Tên biên bản 
=> Thời gian 
=> Thành phần tham dự và chức trách của họ 
=>Địa điểm 
 BIÊN BẢN SINH HOẠT CHI ĐỘI 
 Tuần : 6 
Khai mạc lúc 10 giờ, ngày 7 tháng 10 năm 2005. 
Thành phần tham dự: 43 bạn đội viên chi đội 9D 
Đại biểu: Trần Thị Thanh Hà – Liên đội trưởng 
Chủ toạ: Lê Thành Sơn 
Thư ký: Phan Thị Thuỳ Linh 
LIÊN ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH 
 TRƯỜNG THCS KẾT ĐOÀN 
 CHI ĐỘI LỚP 9D 
I- ĐẶC ĐIỂM CỦA BIÊN BẢN: 
II- CÁCH VIẾT BIÊN BẢN: 
1. Phần mở đầu: 
2. Phần nội dung: 
 TIẾT 171 172 BIÊN BẢN 
 LUYỆN TẬP VIẾT BIÊN BẢN 
 NỘI DUNG SINH HOẠT 
(1)B ¹n Lê Thành Sơn đánh giá hoạt động tuần qua 
 - Về học tập: ( ) 
 - Về nề nếp, vệ sinh môi trường: ( ) 
(2) Ý kiến của các bạn dự họp( ) 
(3) Phát biểu của đại biểu Trần Thị Thanh Hà 
(4) Bạn Lê Thành Sơn phổ biến công tác Đội tuần tới. 
=> Diễn biến và kết quả 
I- ĐẶC ĐIỂM CỦA BIÊN BẢN: 
II- CÁCH VIẾT BIÊN BẢN: 
1. Phần mở đầu: 
3.Phần kết thúc: 
2. Phần nội dung: 
 TIẾT 171 172 BIÊN BẢN 
 LUYỆN TẬP VIẾT BIÊN BẢN 
=> Thời gian kết thúc 
=> Họ tên và chữ kí 
Buổi sinh hoạt chi đội kết thúc lúc 10 giờ 45 phút. 
 Chủ toạ Thư ký 
Lê Thành Sơn Phan Thị Thuỳ Linh 
I- ĐẶC ĐIỂM CỦA BIÊN BẢN: 
II- CÁCH VIẾT BIÊN BẢN: 
GHI NHỚ/ SGK 126 
 TIẾT 171 172 BIÊN BẢN 
 LUYỆN TẬP VIẾT BIÊN BẢN 
THẢO LUẬN Nhãm 
1 . Chữ viết ở các mục : Quốc hiệu và tiêu ngữ, tên biên 
 bản cần phải như thế nào? 
2. Khoảng cách giữa các phần : Quốc hiệu, tên biên 
bản, thời gian ,nội dung nên trình bày như thế nào để 
 biên bản được rõ hơn? 
Trả lời: 
1.- Quốc hiệu và tiêu ngữ: Chữ in hoa. 
 - Tên biên bản: Chữ in hoa ( có thể to hơn) 
2. - Khoảng cách giữa các phần nên cách nhau ít nhất 
một dòng để biên bản được rõ hơn. 
1.Các mục không thể thiếu trong biên bản: 
- Quốc hiệu, tiêu ngữ đối với biên bản hành chính, sự vụ. 
- Tên biên bản. 
- Thời gian, địa điểm, người tham dự. 
- Diễn biến và kết quả sự việc. 
- Họ tên và chữ ký của những người có liên quan. 
2.Cách trình bày biên bản: 
- Quốc hiệu: Viết giữa dòng, cân đối trên trang giấy với 2 bên lề. 
-Tiêu ngữ "Độc lập - Tự do - Hạnh phúc": Mỗi từ cách nhau dấu 
gạch ngang và viết hoa chữ cái đầu. 
- Tên biên bản: Viết in hoa và cách quốc hiệu, tiêu ngữ từ 1 – 2 
dòng, cân đối. 
- Các mục trên trong biên bản: trình bày khoa học, các tiêu mục cần 
thẳng hàng. 
- Các kết quả: Trình bày bằng số liệu chính xác, khách quan. 
- Họ tên, chữ kí: 
 + Kí. 
 + Ghi rõ họ và tên ở dưới cân đối về hai phía. 
Chú ý: 
I- ĐẶC ĐIỂM CỦA BIÊN BẢN: 
II- CÁCH VIẾT BIÊN BẢN: 
III- LUYỆN TẬP: 
 TIẾT 171 172 BIÊN BẢN 
 LUYỆN TẬP VIẾT BIÊN BẢN 
a. Diễn biến và kết quả của Đại hội chi đội (hoặc 	chi Đoàn) . 
 b. Nguyện vọng và đề nghị của lớp gửi đến thầy 	Hiệu trưởng. 
c . Một vụ tai nạn giao thông. 
Bài 1: Hãy lựa chọn những tình huống cần viết biên bản trong các trường hợp sau ? 
d. Nghiệm thu phòng thí nghiệm. 
e. Một nhóm học sinh tự ý tổ chức đi tham quan, 	không xin phép cô giáo chủ nhiệm. 
III. Luyện tập: 
1 . Bµi 1: Lùa chän nh÷ng t×nh huèng cÇn viÕt biªn b¶n: 
 Bài 2: Hãy ghi lại phần mở đầu, các mục lớn trong nội dung, phần kết thúc của biên bản cuộc họp giới thiệu đội viên ưu tú của chi đội cho Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. 
Các phần 
 Biên bản hội nghị 
I. Phần đầu 
1. Quốc hiệu và tiêu ngữ. 
2. Tên biên bản. 
3. Thời gian, địa điểm. 
4. Lý do và thành phần tham dự . 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
BIÊN BẢN CUỘC HỌP CHI ĐỘI LỚP 9B 
Giới thiệu đội viên ưu tú cho đoàn thanh niên cộng sản HỒ CHÍ MINH 
Khai mạc lúc . Ngày . Tại lớp 9B. 
Lí do cuộc họp: 
Đội viên chi đội lớp 9B (Sĩ số) 
Bí thư đoàn trường : 
Liên đội trưởng: 
Chủ tọa: 
Thư kí: 
II. Phần nội dung 
 Diễn biến, kết quả của sự việc 
1, Đánh giá của ban chỉ huy chi đội về tình hình rèn luyện và phấn đấu của chi đội trong thời gian qua và phương hướng hoạt động của chi đội trong thời gian tới. 
2, Chủ toạ trình bày ý nghĩa của việc giới thiệu đội viên ưu tú 
cho đoàn, tiêu chuẩn được giới thiệu, cách giới thiệu và chọn lựa. 
3, Các đội viên phát biểu, giới thiệu, phân tích và thảo luận. 
4, Biểu quyết danh sách giới thiệu. 
5, Chủ toạ khẳng định kết quả cuộc họp và tuyên bố bế mạc. 
III. Phần kết thúc 
 Chủ toạ Thư kí 
LUYỆN TẬP 
VIẾT BIÊN BẢN 
II- LUYỆN TẬP : 
 TIẾT 171 172 BIÊN BẢN 
 LUYỆN TẬP VIẾT BIÊN BẢN 
Phòng GD & ĐT . Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam 
Trường THCS Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
Lớp: 9 A 
 BIÊN BẢN HỘI NGHỊ 
 TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM HỌC TỐT MÔN NGỮ VĂN 
 Khai mạc lúc 10h ngày .tháng năm 
 Thành phần tham dự: - Cô Lan , GV môn NGử văn ; đại biểu lớp 9 B , 9 C 
 - Tập thể học sinh lớp 9 A 
 Chủ trì: cô Lan. Thư kí: 
NỘI DUNG HỘI NGHỊ 
 1/ Cô Lan khai mạc, nêu yêu cầu và nội dung hội nghị : 
 2/ Bạn Huệ, lớp trưởng báo cáo sơ lược tình hình học môn Ngữ Văn: 
 3/ Trao đổi kinh nghiệm học tập :( Thu Nga, Thúy Hà ) 
 4/ Cô Lan tổng kết hội nghị 
 Biên bản kết thúc lúc 11h 30 phút cùng ngày 
 Chủ trì Thư kí 
Phòng GD & ĐT . Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam 
Trường THCS Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 BIÊN BẢN BÀN GIAO NHIỆM VỤ TRỰC TUẦN 
 Thời gian h, ngày .tháng năm .. 
 Thành phần tham dự: GV TPT, BCH chi đội 9 1 , BCH chi đội 9 2 
 Chủ trì: GV TPT Thư kí: 
NỘI DUNG BÀN GIAO 
 1/ Chi đội trưởng chi đội 9 1 tổng kết công tác trực tuần 30 và bàn giao nhiệm vụ cho chi đội 9 2 . Kèm theo 01 sổ trực, 04 băng đeo tay và 04 bảng tên của đội cờ đỏ. 
 2/ Chi đội trưởng chi đội 9 2 nhận bàn giao và thay mặt chi đội hứa hoàn thành tốt nhiệm vụ. 
 3/ Ý kiến nhận xét và dặn dò của GV TPT. 
 Biên bản kết thúc lúc .h ..phút cùng ngày. 
 Chủ trì Thư kí 
Phòng GD & ĐT . Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam 
Trường THCS Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 BIÊN BẢN 
 ( v/v vi phạm nội quy phòng thi) 
 Thời gian h, ngày .tháng năm .. 
 Chúng tôi gồm: 1/ giám thị phòng thi số ., khối . 
 2/ đai diên .thí sinh có mặt tại phòng thi. 
 Tiến hành lập biên bản đối với thí sinh: học sinh lóp 
SBD: .. 
 Lí do: có hành vi gian lận trong lúc làm bài( xem tài liệu), vi phạm điều 
của quy chế thi. 
 Tang vật bị thu giữ gồm: 1 trang tài liệu photo thu nhỏ thuộc môn thi .. 
 Biên bản đã được đọc lại trước sự chứng kiến của các thành viên có liên quan. 
 Biên bản kết thúc lúc .h ..phút cùng ngày 
 Giám thị Đại diện thí sinh Thí sinh vi phạm 
 Hướng dẫn về nhà 
1 . Bài vừa học : 
 - Viết một biên bản hoàn chỉnh về buổi sinh hoạt lớp tuần qua. 
2. Bài sắp học: “HỢP ĐỒNG; LUYỆN TẬP VIẾT HỢP ĐỒNG ”. 
Chúc các em vui, khoẻ, học tập tốt! 

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_ngu_van_lop_9_tiet_171172_tap_lam_van_bien_ban_luy.ppt