Bài giảng Ngữ văn Lớp 9 - Tuần 22 - Tiết 98+99: Tiếng nói của văn nghệ (Nguyễn Đình Thi)

Bài giảng Ngữ văn Lớp 9 - Tuần 22 - Tiết 98+99: Tiếng nói của văn nghệ (Nguyễn Đình Thi)

I. Tìm hiểu chung:

1. Tác giả:

- Bước vào con đường sáng tác, hoạt động văn nghệ từ trước Cách mạng Tháng 8 năm 1945

- Không những chỉ gặt hái được thành công ở thể loại thơ, kịch, âm nhạc, ông là một cây bút lí luận phê bình có tiếng.

 

pptx 24 trang hapham91 2571
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Ngữ văn Lớp 9 - Tuần 22 - Tiết 98+99: Tiếng nói của văn nghệ (Nguyễn Đình Thi)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
2TIẾNG NÓI CỦA VĂN NGHỆNguyễn Đình ThiTuần 22_ Tiết 98,99 Văn bản:I. Tìm hiểu chung: 1. Tác giả:Tuần 22_Tiết 98,99 Văn bản:TIẾNG NÓI CỦA VĂN NGHỆNguyễn Đình ThiI. Tìm hiểu chung: 1. Tác giả:Tuần 22_Tiết 98,99 Văn bản:TIẾNG NÓI CỦA VĂN NGHỆ- Bước vào con đường sáng tác, hoạt động văn nghệ từ trước Cách mạng Tháng 8 năm 1945- Không những chỉ gặt hái được thành công ở thể loại thơ, kịch, âm nhạc, ông là một cây bút lí luận phê bình có tiếng.Nguyễn Đình Thi- Các tác phẩm+ Truyện: Xung kích, Mặt trận trên cao,..+ Phê bình VH: Mấy vấn đề văn học , Công việc của người viết tiểu thuyết+Thơ: Bài thơ Hắc Hải, Đất nước,..+Kịch: Con nai đen, Giấc mơ, Tiếng sóng, + Âm nhạc: Người Hà Nội, Diệt phát xít,..Tuần 22_Tiết 98,99 Văn bản:TIẾNG NÓI CỦA VĂN NGHỆNguyễn Đình ThiI. Tìm hiểu chung: 1. Tác giả:I. Tìm hiểu chung: 1. Tác giả:Tuần 22_Tiết 98,99 Văn bản:TIẾNG NÓI CỦA VĂN NGHỆNguyễn Đình Thi2. Văn bản:a. Xuất xứ.Viết năm 1948 trong “ Mấy vấn đề văn học”b. Thể loại:Nghị luậnc. Bố cục:Bố cục Phần 1: Từ đầu -> tâm hồn: Nội dung của văn nghệ. Phần 2: Tiếp theo -> trang giấy: Sự cần thiết của văn nghệ đối với con người. Phần 3: Còn lại: Khả năng kì diệu của văn nghệ Tuần 22_Tiết 98,99 Văn bản:TIẾNG NÓI CỦA VĂN NGHỆNguyễn Đình ThiI. Tìm hiểu chung: 1. Tác giả:Tuần 22_Tiết 98,99 Văn bản:TIẾNG NÓI CỦA VĂN NGHỆNguyễn Đình Thi2. Văn bản:a. Xuất xứ.b. Thể loại:c. Bố cục: 3 phần:- Phần 1: Từ đầu -> tâm hồn: Nội dung của văn nghệ. - Phần 2: Tiếp theo -> trang giấy: Sự cần thiết của văn nghệ đối với con người. - Phần 3: Còn lại: Khả năng kì diệu của văn nghệ I. Tìm hiểu chung: 1. Tác giả:Tuần 22_Tiết 98,99 Văn bản:TIẾNG NÓI CỦA VĂN NGHỆNguyễn Đình Thi2. Văn bản:II. Đọc - hiểu văn bản: 1. Nội dunga. Nội dung của văn nghệ: Tác phẩm nghệ thuật nào cũng xây dựng bằng những vật liệu mượn ở thực tại. Nhưng nghệ sĩ không những ghi lại cái đã có rồi mà còn muốn nói một điều gì mới mẻ. Anh gửi vào tác phẩm một lá thư, một lời nhắn nhủ, anh muốn đem một phần của mình góp vào đời sống chung quanh.? Tìm những luận điểm tương ứng với từng đoạn văn của văn bản?? Tại sao văn nghệ phải phản ánh thực tại khách quan nhưng không chụp ảnh nguyên xi? Vì khi sáng tạo một tác phẩm, tác giả gửi vào đó một cách nhìn, một lời nhắn nhủ của riêng mình.I. Tìm hiểu chung: Tuần 22_Tiết 98,99 Văn bản:TIẾNG NÓI CỦA VĂN NGHỆNguyễn Đình ThiII. Đọc - hiểu văn bản: 1. Nội dung:a. Nội dung của văn nghệ: “Cảnh ngày xuân”trích Truyện Kiều của Nguyễn Du? Để chứng minh cho điều đó, tác giả đã dẫn chứng 2 tác phẩm lớn của 2 tác giả, đó là tác phẩm nào?I. Tìm hiểu chung: Tuần 22_Tiết 98,99 Văn bản:TIẾNG NÓI CỦA VĂN NGHỆNguyễn Đình ThiII. Đọc - hiểu văn bản: 1. Nội dung:a. Nội dung của văn nghệ: Truyện An-na Ca-rê-nhi-na của L.Tôn-xtôi? Dẫn chứng 2 tác phẩm đó, mục đích là muốn chứng minh nội dung gì của văn nghệ?Chứng minh văn nghệ là cái quan trọng, là tư tưởng, tấm lòng của tác giả gửi gắm vào đó.Tuần 22_Tiết 98,99 Văn bản:TIẾNG NÓI CỦA VĂN NGHỆNguyễn Đình ThiI. Tìm hiểu chung: II. Đọc - hiểu văn bản: 1. Nội dung:a. Nội dung của văn nghệ:? Các tác phẩm của văn nghệ tác động đến con người những gì?Sự say sưa, vui buồn, yêu ghét, mơ mộng, mang đến cho người đọc bao rung động, ngỡ ngàng trước những điều tưởng chừng quá quen thuộc.? Như vậy, nội dung văn nghệ còn chứa đựng điều gì nữa?Còn là rung cảm và nhận thức của từng người tiếp nhận.Tuần 22_Tiết 98,99 Văn bản:TIẾNG NÓI CỦA VĂN NGHỆNguyễn Đình ThiI. Tìm hiểu chung: II. Đọc - hiểu văn bản: 1. Nội dung:a. Nội dung của văn nghệ:? Theo em, nội dung văn nghệ có giống với nội dung của các bộ môn khoa học khác không? Nếu khác thì khác như thế nào?Những bộ môn khoa học khác khám phá, miêu tả và đúc kết bộ mặt tự nhiên hay xã hội, các qui luật khách quan. Còn văn nghệ tập trung khám phá, thể hiện chiều sâu tính cách, số phận con người, thế giới bên trong của con người.Lão HạcCô bé bán diêm Chị Dậu Ông HaiI. Tìm hiểu chung: Tuần 22_Tiết 98,99 Văn bản:TIẾNG NÓI CỦA VĂN NGHỆNguyễn Đình ThiII. Đọc - hiểu văn bản: 1. Nội dung:a. Nội dung của văn nghệ: qua cái nhìn và tình cảm mang tính cá nhân của người nghệ sĩ. - Mỗi một tác phẩm văn học đều chứa đựng những tư tưởng tình cảm say sưa, vui buồn, yêu ghét của người nghệ sĩ về cuộc sống, về con người; mang lại những rung cảm và nhận thức khác nhau trong tâm hồn độc giả mỗi thế hệ; tập trung khám phá, thể hiện chiều stính cách, số phận, thế giới nội tâm của con người ? Vậy, nội dung phản ánh chủ yếu của văn nghệ là gì?I. Tìm hiểu chung: Tuần 22_Tiết 98,99 Văn bản:TIẾNG NÓI CỦA VĂN NGHỆNguyễn Đình ThiII. Đọc - hiểu văn bản: 1. Nội dung:a. Nội dung của văn nghệ: b. Ý nghĩa của tiếng nói văn nghệ đối với con người:? Tại sao con người cần đến tiếng nói văn nghệ?- Giúp chúng ta sống đầy đủ hơn, phong phú hơn với cuộc đời và với chính mình.? Tìm những dẫn chứng chứng tỏ sự kì diệu của văn nghệ?- “ mỗi tác phẩm lớn làm cho thay đổi mắt ta nhìn, óc ta nghĩ”.- “Người đàn bà lam lũ đầu tắt mặt tối, sống tăm tối... khi họ ru con, xem hát chèo, hát ghẹo nhau,...”I. Tìm hiểu chung: Tuần 22_Tiết 98,99 Văn bản:TIẾNG NÓI CỦA VĂN NGHỆNguyễn Đình ThiII. Đọc - hiểu văn bản: 1. Nội dung:a. Nội dung của văn nghệ: b. Ý nghĩa của tiếng nói văn nghệ đối với con người:? Văn nghệ có ý nghĩa như thế nào trong lao động chiến đấu?Góp phần làm tươi mát sinh hoạt khắc khổ hằng ngày, giữ cho “đời cứ tươi”. Giúp con người vui lên, biết rung cảm và ước mơ trong cuộc đời còn lắm vất vả, cực nhọc.? Văn nghệ đến với người đọc bằng cách nào?Bằng nội dung mà nó thể hiện.Do đó mà nghệ thuật được xem là tiếng nói của tình cảm.? Vậy tiếng nói văn nghệ có ý nghĩa như thế nào đối với con người?I. Tìm hiểu chung: Tuần 22_Tiết 98,99 Văn bản:TIẾNG NÓI CỦA VĂN NGHỆNguyễn Đình ThiII. Đọc - hiểu văn bản: 1. Nội dung:a. Nội dung của văn nghệ: b. Ý nghĩa của tiếng nói văn nghệ đối với con người:Văn nghệ giúp cho chúng ta được sống phong phú hơn, “làm thay đổi hẳn mắt ta nhìn, óc ta nghĩ”; là sợi dây kết nối con người với cuộc sống đời thường; mang lại niềm vui, ước mơ và những rung cảm thật đẹp cho tâm hồn.I. Tìm hiểu chung: Tuần 22_Tiết 98,99 Văn bản:TIẾNG NÓI CỦA VĂN NGHỆNguyễn Đình ThiII. Đọc - hiểu văn bản: 1. Nội dung:a. Nội dung của văn nghệ: b. Ý nghĩa của tiếng nói văn nghệ đối với con người:c. Sức mạnh kì diệu của văn nghệ:? Vì sao văn nghệ lại có sức hấp dẫn kì diệu con người đến như vậy?Văn nghệ bắt nguồn từ nội dung tư tưởng.Tác phẩm chứa đựng tình cảm trong đời sống thường ngày.? Vậy văn nghệ giúp con người về mặt nào?Tư tưởng tình cảm. Để từ đó tự nhận thức mình, xây dựng mình.I. Tìm hiểu chung: Tuần 22_Tiết 98,99 Văn bản:TIẾNG NÓI CỦA VĂN NGHỆNguyễn Đình ThiII. Đọc - hiểu văn bản: 1. Nội dung:a. Nội dung của văn nghệ: b. Ý nghĩa của tiếng nói văn nghệ đối với con người:c. Sức mạnh kì diệu của văn nghệ:Lay động cảm xúc, tâm hồn và làm thay đổi nhận thức của con người.? Qua đó, em thấy văn nghệ có sức mạnh kì diệu gì?I. Tìm hiểu chung: Tuần 22_Tiết 98,99 Văn bản:TIẾNG NÓI CỦA VĂN NGHỆNguyễn Đình ThiII. Đọc - hiểu văn bản: 1. Nội dung: 2. Nghệ thuật:? Theo em, cách viết văn nghị luận của Nguyễn Đình Thi có gì thuyết phục?Cách viết có dẫn chứng thơ về đời sống thực, giàu hình ảnh chân thực.? Ngoài ra còn nhờ vào điều gì nữa mà văn bản này có sức thuyết phục người đọc?I. Tìm hiểu chung: Tuần 22_Tiết 98,99 Văn bản:TIẾNG NÓI CỦA VĂN NGHỆNguyễn Đình ThiII. Đọc - hiểu văn bản: 1. Nội dung: 2. Nghệ thuật:- Có bố cục chặt chẽ, hợp lý, cách dẫn dắt tự nhiên.- Có lập luận chặt chẽ, giàu hình ảnh; dẫn chứng phong phú, thuyết phục.- Có giọng văn chân thành, say mê làm tăng sức thuyết phục và tính hấp dẫn của văn bản.I. Tìm hiểu chung: Tuần 22_Tiết 98,99 Văn bản:TIẾNG NÓI CỦA VĂN NGHỆNguyễn Đình ThiII. Đọc - hiểu văn bản: 1. Nội dung: 2. Nghệ thuật:3. Ý nghĩa văn bản:Nội dung phản ánh của văn nghệ và sức mạnh kì diệu của văn nghệ đối với cuộc sống của con người.? Qua văn bản này, em thấy văn nghệ có tác dụng gì với người đọc, người xem?? Em hãy thử tưởng tượng, nếu không có văn nghệ thì cuộc sống con người như thế nào?? Em cảm nhận được gì khi tiếp xúc những tác phẩm văn nghệ?Tuần 22_Tiết 98,99 Văn bản:TIẾNG NÓI CỦA VĂN NGHỆNguyễn Đình ThiI. Tìm hiểu chung: II. Đọc - hiểu văn bản: 1. Nội dung:3. Ý nghĩa văn bản:2. Nghệ thuật:

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_ngu_van_lop_9_tuan_22_tiet_9899_tieng_noi_cua_van.pptx