Bài giảng Ngữ văn Lớp 9 - Tiết 156: Biên bản (biên bản, luyện tập viết biên bản)

Bài giảng Ngữ văn Lớp 9 - Tiết 156: Biên bản (biên bản, luyện tập viết biên bản)

 BIÊN BẢN TRẢ LẠI

 GiẤY TỜ, TANG VẬT, PHƯƠNG TIỆN VI PHẠM HÀNH CHÍNH

 CHO CHỦ SỞ HỮU, NGƯỜI QUẢN LÝ HOẶC NGƯỜI SỬ DỤNG HỢP PHÁP

- Căn cứ Điều 46, Điều 57, Điều 61 Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính ngày 02/07/2002;

- Căn cứ quyết định/ Biên bản số: ngày tháng năm do:

 Ông (bà) :

 Chức vụ:

 Kí về việc:

 Hôm nay, hồi giờ phút, ngày tháng năm

 Tại :

 Tôi: Cấp bậc: Chức vụ:

 Đơn vị công tác:

Tiến hành lập biên bản trả lại giấy tờ, tang vật, phương tiện vi phạm hành chính cho ông( bà) hoặc

 tổ chức: là: giấy tờ, tang vật, phương tiện.

Nơi cư trú( hoặc địa chỉ):

Nghề nghiệp( hoặc lĩnh vực hoạt động):

Giấy tờ, tang vật, phương tiện vi phạm hành chính được trả lại bao gồm:

 

ppt 16 trang Thái Hoàn 03/07/2023 2350
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Ngữ văn Lớp 9 - Tiết 156: Biên bản (biên bản, luyện tập viết biên bản)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TIẾT 1 56: 
BIÊN BẢN 
(BIÊN BẢN, LUYỆN TẬP VIẾT BIÊN BẢN) 
LIÊN ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH 
 TRƯỜNG THCS KẾT ĐOÀN 
 CHI ĐỘI LỚP 9D 
	BIÊN BẢN SINH HOẠT CHI ĐỘI 
 Tuần : 6 
Khai mạc lúc 10 giờ, ngày 7 tháng 10 năm 2005. 
Thành phần tham dự: 43 bạn đội viên chi đội 9D. 
Đại biểu: Trần Thị Thanh Hà – Liên đội trưởng. 
Chủ toạ: Lê Thành Sơn. 
Thư ký: Phan Thị Thuỳ Linh. 
 NỘI DUNG SINH HOẠT 
(1) Bạn Lê Thành Sơn thay mặt Ban chỉ huy chi đội đánh giá hoạt động của chi đội trong tuần qua. 
 - Về học tập: 
	Toàn chi đội học tập chăm chỉ. 
	Vẫn còn một số bạn nói chuyện riêng trong giờ học môn Tiếng Anh, môn Địa lí. 
 - Về nề nếp, vệ sinh môi trường: 
	Vẫn còn hiện tượng không mặc đồng phục, ăn mặc chưa chỉnh tề. 
(2) Ý kiến của các bạn dự họp: 
	- Phê bình một số bạn cán sự lớp chưa nghiêm túc trong sinh hoạt. 
	- Cần chăm chỉ học tập để chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam. 
(3) Phát biểu của đại biểu Trần Thị Thanh Hà: 
	- Biểu dương sự cố gắng của chi đội 9D. 
	- Tán thành ý kiến tổ chức tháng thi đua học tập chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 
(4) Bạn Lê Thành Sơn phổ biến công tác Đội tuần tới. 
Buổi sinh hoạt chi đội kết thúc vào lúc 10 giờ 45 phút. 
 Chủ toạ Thư ký 
 Lê Thành Sơn Phan Thị Thuỳ Linh 
Văn bản 1: 
 BỘ CÔNG AN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
CÔNG AN TP HÀ NỘI Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
Số : BB/TLTV, PT - - - - - - - - 
 BIÊN BẢN TRẢ LẠI 
 GiẤY TỜ, TANG VẬT, PHƯƠNG TIỆN VI PHẠM HÀNH CHÍNH 
 CHO CHỦ SỞ HỮU, NGƯỜI QUẢN LÝ HOẶC NGƯỜI SỬ DỤNG HỢP PHÁP 
- Căn cứ Điều 46, Điều 57, Điều 61 Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính ngày 02/07/2002; 
- Căn cứ quyết định/ Biên bản số: ngày tháng năm do: 
 Ông (bà) : 
 Chức vụ: 
 Kí về việc: 
 Hôm nay, hồi giờ phút, ngày tháng năm 
 Tại : 
 Tôi: Cấp bậc: Chức vụ: 
 Đơn vị công tác: 
Tiến hành lập biên bản trả lại giấy tờ, tang vật, phương tiện vi phạm hành chính cho ông( bà) hoặc 
 tổ chức: là: giấy tờ, tang vật, phương tiện. 
Nơi cư trú( hoặc địa chỉ): 
Nghề nghiệp( hoặc lĩnh vực hoạt động): 
Giấy tờ, tang vật, phương tiện vi phạm hành chính được trả lại bao gồm: 
Văn bản 2: 
Biên bản được lập thành hai bản có nội dung và giá trị như nhau. Một bản được giao cho cá nhân, 
đại diện tổ chức vi phạm và một bản lưu hồ sơ. Ông, bà (hoặc tổ chức) có tên trên đã nhận đủ số giấy 
tờ, tang vật, phương tiện vi phạm hành chính nêu trên. 
	Biên bản lập xong hồi giờ phút cùng ngày, đã đọc lại cho những người có tên nêu 
 trên cùng nghe công nhận đúng và cùng ký tên dưới đây. 
 NGƯỜI VI PHẠM NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN 
(HOẶC ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC VI PHẠM) 
 ( Kí và ghi rõ họ tên ) ( Kí và ghi rõ họ tên ) 
TT 
Tên tang vật, phương tiện vi phạm hành chính 
Số lượng 
Đặc điểm, chủng loại, số hiệu, nhãn hiệu, ký hiệu, số đăng ký (nếu có), xuất xứ, tình trạng 
Ghi chú 
.. 
Văn bản 2: 
Ghi nhớ: 
 Biên bản là loại văn bản ghi chép một cách trung thực, chính xác, đầy đủ một sự vệc đang xảy ra hoặc vừa mới xảy ra. Người ghi biên bản chịu trách nhiệm về tính xác thực của biên bản. 
 Tùy theo nội dung của từng sự việc mà có nhiều loại biên bản khác nhau: biên bản hội nghị, biên bản sự vụ , 
Buổi sinh hoạt chi đội kết thúc vào lúc 10 giờ 45 phút. 
 Chủ toạ Thư ký 
 Lê Thành Sơn Phan Thị Thuỳ Linh 
Phần mở đầu 
Phần nội dung 
Phần kết thúc 
LIÊN ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH 
 TRƯỜNG THCS KẾT ĐOÀN 
 CHI ĐỘI LỚP 9D 
 BIÊN BẢN SINH HOẠT CHI ĐỘI 
 Tuần : 6 
Khai mạc lúc 10 giờ, ngày 7 tháng 10 năm 2005. 
Thành phần tham dự: 43 bạn đội viên chi đội 9D 
Đại biểu: Trần Thị Thanh Hà – Liên đội trưởng 
Chủ toạ: Lê Thành Sơn 
Thư ký: Phan Thị Thuỳ Linh 
(1)B ¹n Lê Thành Sơn đánh giá hoạt động tuần qua 
 - Về học tập: ( ) 
 - Về nề nếp, vệ sinh môi trường: ( ) 
(2) Ý kiến của các bạn dự họp( ) 
(3) Phát biểu của đại biểu Trần Thị Thanh Hà 
(4) Bạn Lê Thành Sơn phổ biến công tác Đội tuần tới. 
 NỘI DUNG SINH HOẠT 
=> Tên biên bản 
=> Thời gian 
=> Thành phần tham dự và chức trách của họ 
=> Địa điểm 
 BIÊN BẢN SINH HOẠT CHI ĐỘI 
 Tuần : 6 
Khai mạc lúc 10 giờ, ngày 7 tháng 10 năm 2005. 
Thành phần tham dự: 43 bạn đội viên chi đội 9D 
Đại biểu: Trần Thị Thanh Hà – Liên đội trưởng 
Chủ toạ: Lê Thành Sơn 
Thư ký: Phan Thị Thuỳ Linh 
LIÊN ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH 
 TRƯỜNG THCS KẾT ĐOÀN 
 CHI ĐỘI LỚP 9D 
 NỘI DUNG SINH HOẠT 
(1)B ạn Lê Thành Sơn đánh giá hoạt động tuần qua 
 - Về học tập: ( ) 
 - Về nề nếp, vệ sinh môi trường: ( ) 
(2) Ý kiến của các bạn dự họp( ) 
(3) Phát biểu của đại biểu Trần Thị Thanh Hà 
(4) Bạn Lê Thành Sơn phổ biến công tác Đội tuần tới. 
=> Diễn biến và kết quả 
=> Họ tên và chữ kí 
Buổi sinh hoạt chi đội kết thúc lúc 10 giờ 45 phút. 
 Chủ toạ Thư ký 
Lê Thành Sơn Phan Thị Thuỳ Linh 
=> Thời gian kết thúc 
Ghi nhớ: 
	 Biên bản gồm có các mục sau: 
 Phần mở đầu (phần thủ tục): Quốc hiệu và tiêu ngữ (đối với biên bản sự vụ, hành chính), tên biên bản, thời gian, địa điểm, thành phần tham dự và chức trách của họ. 
 Phần nội dung : Diễn biến và kết quả của sự việc 
 Phần kết thúc : Thời gian kết thúc, chữ ký và họ tên của các thành viên có trách nhiệm chính, những văn bản hoặc hiện vật kèm theo (nếu có). 
 Lời văn của biên bản cần ngắn gọn, chính xác. 
a. Diễn biến và kết quả của Đại hội chi đội (hoặc chi đoàn) . 
 b. Nguyện vọng và đề nghị của lớp gửi đến thầy Hiệu trưởng. 
c. Một vụ tai nạn giao thông. 
d. Nghiệm thu phòng thí nghiệm. 
e. Một nhóm học sinh tự ý tổ chức đi tham quan, không xin phép cô giáo chủ nhiệm. 
Bài 1: Hãy lựa chọn những tình huống cần viết biên bản trong các trường hợp sau ? 
 Bài 2: Hãy ghi lại phần mở đầu, các mục lớn trong nội dung, phần kết thúc của biên bản cuộc họp giới thiệu đội viên ưu tú của chi đội cho Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. 
Các phần 
 Biên bản hội nghị 
I. Phần mở đầu 
1. Quốc hiệu và tiêu ngữ. 
2. Tên biên bản. 
3. Thời gian, địa điểm. 
4. Lý do và thành phần tham dự . 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
BIÊN BẢN CUỘC HỌP CHI ĐỘI LỚP 9B 
Giới thiệu đội viên ưu tú cho Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 
Khai mạc lúc . ngày tháng năm tại lớp 9B. 
Lí do cuộc họp: 
Đội viên chi đội lớp 9B (Sỉ số): 
Bí thư đoàn trường : 
Liên đội trưởng: 
Chủ tọa: 
Thư kí: 
II. Phần nội dung 
 Diễn biến, kết quả của sự việc 
1. Đánh giá của ban chỉ huy chi đội về tình hình rèn luyện và phấn đấu của chi đội trong thời gian qua và phương hướng hoạt động của chi đội trong thời gian tới. 
2. Chủ toạ trình bày ý nghĩa của việc giới thiệu đội viên ưu tú 
cho Đoàn, tiêu chuẩn được giới thiệu, cách giới thiệu và chọn lựa. 
3. Các đội viên phát biểu, giới thiệu, phân tích và thảo luận. 
4. Biểu quyết danh sách giới thiệu. 
5. Chủ toạ khẳng định kết quả cuộc họp và tuyên bố bế mạc. 
III. Phần kết thúc 
Chủ toạ Thư kí 
Chú ý 1: 
 - Biên bản phải viết đúng mẫu quy định . 
 - Khi tr ì nh bày biên bản không trang trí các hoạ tiết, tranh ảnh minh hoạ ngoài nội dung của biên bản . 
 - Khi viết biên bản phải dùng từ ng ữ theo nghĩa tường minh, không sử dụng từ nhiều nghĩa, từ có nghĩa mập mờ, từ tối nghĩa . 
LUYỆN TẬP VIẾT BIÊN BẢN 
 1. Các mục không thể thiếu trong biên bản: 
 - Quốc hiệu, tiêu ngữ đối với biên bản hành chính, sự vụ. 
 - Tên biên bản . 
 - Thời gian, địa điểm, người tham dự. 
 - Diễn biến và kết quả sự việc. 
 - Họ tên và chữ ký của những người có liên quan. 
 2. Cách trình bày biên bản: 
 - Quốc hiệu: Viết giữa dòng, cân đối trên trang giấy với 2 bên lề. 
 - Tiêu ngữ "Độc lập - Tự do - Hạnh phúc": Mỗi từ cách nhau dấu gạch ngang và viết hoa chữ cái đầu. 
 - Tên biên bản : Viết in hoa và cách quốc hiệu, tiêu ngữ từ 1, 2 dòng, cân đối. 
 - Các mục trên trong biên bản: trình bày khoa học, các tiêu mục cần thẳng hàng. 
 - Các kết quả : Trình bày bằng số liệu chính xác, khách quan. 
 - Họ tên, chữ kí: 
 + Kí. 
 + Ghi rõ họ và tên 
Chú ý 2: 
Phòng GD & ĐT . Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam 
Trường THCS Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
Lớp: 9 A 
 BIÊN BẢN HỘI NGHỊ 
 TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM HỌC TỐT MÔN NGỮ VĂN 
 Khai mạc lúc 10h ngày .tháng năm 
 Thành phần tham dự: - Cô Lan , GV môn Ngữ văn ; đại biểu lớp 9 B , 9 C 
 - Tập thể học sinh lớp 9 A 
 - Chủ trì: cô Lan. - Thư kí: 
NỘI DUNG HỘI NGHỊ 
 1/ Cô Lan khai mạc, nêu yêu cầu và nội dung hội nghị : 
 2/ Bạn Huệ, lớp trưởng báo cáo sơ lược tình hình học môn Ngữ Văn: 
 3/ Trao đổi kinh nghiệm học tập : (Thu Nga, Thúy Hà ) 
 4/ Cô Lan tổng kết hội nghị 
 Biên bản kết thúc lúc 11h 30 phút cùng ngày 
 Chủ trì Thư kí 
Phòng GD & ĐT . Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam 
Trường THCS Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 BIÊN BẢN BÀN GIAO NHIỆM VỤ TRỰC TUẦN 
 Thời gian h, ngày .tháng năm .. 
 Ghi rõ họ và tên đại diện hai bên 
 Chủ trì: GV TPT Thư kí: 
NỘI DUNG BÀN GIAO 
 1/ Chi đội trưởng chi đội 9 1 tổng kết công tác trực tuần 30 và bàn giao nhiệm vụ cho chi đội 9 2 . Kèm theo 01 sổ trực, 04 băng đeo tay và 04 bảng tên của đội cờ đỏ. 
 2/ Chi đội trưởng chi đội 9 2 nhận bàn giao và thay mặt chi đội hứa hoàn thành tốt nhiệm vụ. 
 3/ Ý kiến nhận xét và dặn dò của GV TPT. 
 Biên bản kết thúc lúc .h ..phút cùng ngày. 
 Chủ trì Thư kí 
Phòng GD & ĐT . Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam 
Trường THCS Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 BIÊN BẢN 
 (v/v vi phạm nội quy phòng thi) 
 Thời gian h, ngày .tháng năm .. 
 Chúng tôi gồm: 1/ giám thị phòng thi số ., khối . 
 2/ đai diên .thí sinh có mặt tại phòng thi. 
 Tiến hành lập biên bản đối với thí sinh: học sinh lớp SBD: 
 Lí do: có hành vi gian lận trong lúc làm bài( xem tài liệu), vi phạm điều của quy chế thi. 
 Tang vật bị thu giữ gồm: 1 trang tài liệu photo thu nhỏ thuộc môn thi .. 
 Biên bản đã được đọc lại trước sự chứng kiến của các thành viên có liên quan. 
 Biên bản kết thúc lúc .h ..phút cùng ngày 
 Giám thị Đại diện thí sinh Thí sinh vi phạm 
 HƯỚNG DẪN HỌC BÀI Ở NHÀ  
Bài cũ ) – Học bài, nắm được bài, học thuộc phần Ghi nhớ . 
	- Tiếp tục hoàn thành các bài tập. 
	- Tiếp tục tham khảo, học tập, luyện viết đạt yêu cầu các loại biên bản. 
Bài mới ) Chuẩn bị tiết 157: Tổng kết về ngữ pháp (tiếp theo). 
	- Ôn tập, hệ thống lại kiến thức về các kiểu câu xét theo cấu tạo, gồm 3 mục cụ thể: Câu đơn C-V, câu đơn đặc biệt, câu ghép. 
	- Nắm vững lại kiến thức về các thành tố chính, phụ, thành phần biệt lập trong câu. 
	- Thực hiện trước hệ thống bài tập thực hành (Tr 145-> 151). 

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_ngu_van_lop_9_tiet_156_bien_ban_bien_ban_luyen_tap.ppt